Bánovce nad Ondavou - Faktúry - 2011

Dodávateľ: Názov:
DODÁVATEĽ NÁZOV PREVZATÉ ZVEREJNENÉ SUMA STIAHNUŤ
ABALSTAV spol.s.r.o. vyk.stav.práce Dom smútku a OÚ 2011-10-29 2011-10-29 2 146,56
ABALSTAV spol.s.r.o. stav.práce-Oprava fasády ocú a múzea 2011-09-23 2011-09-24 11 298,79
Jaroslav Čačko montáž a materiál-strešné žľaby 2011-09-09 2011-09-09 1 246,00
KAPING s.r.o. výstavba chodníka-pokračovanie 2011-06-16 2011-06-17 9 720,91
FURA s r.o. za spracovanie hlásenia o vzniku odpadu 2011-05-05 2011-05-06 14,40
VSE elektrická energia obec 2011-05-05 2011-05-06 1 881,00
Topografický ústav Banská Bystrica let.záber obce dig.kopia 2011-04-27 2011-04-28 15,10
Signo s.r.o.Ružomberok zástavy SR + EÚ 2011-04-27 2011-04-28 38,78
T-Mobile telefónné poplatky 2011-04-27 2011-04-28 48,90
T-COM telefónné a internet.poplatky 2011-04-27 2011-04-28 75,16
COOP JEDNOTA potraviny 2011-04-21 2011-04-22 199,99
DMJ MARKET potraviny 2011-04-21 2011-04-22 44,20
DMJ MARKET potraviny 2011-04-21 2011-04-22 26,70
Tatranská mliekáreň potraviny 2011-04-21 2011-04-22 2,88
M.A.A.D- Fruit potraviny 2011-04-21 2011-04-22 29,38
Ing. Peter Balint traktor CTH150TWIN 2011-04-12 2011-04-13 2 940,25
SPP plyn preddavok apríl 2011-04-12 2011-04-13 734,00
VVS a.s. Košice vývoz splaškov MŠ 2011-04-12 2011-04-13 35,50
FURA s.r.o. nákup kuka nádob 120 l plastové 2011-04-12 2011-04-13 216,00
FURA s.r.o. vývoz TKO marec 2011-04-12 2011-04-13 601,56
M.A.A.D- Fruit potraviny 2011-04-12 2011-04-13 22,20
DMJ MARKET potraviny 2011-04-12 2011-04-13 8,80
FURA s.r.o. kuka nádoby 2011-03-31 2011-04-01 216,00
VVS a.s. Košice vodné od 29.12.2010-23.03.2011 2011-03-31 2011-04-01 73,01
DMJ MARKET Potraviny 2011-03-30 2011-03-31 18,74
DMJ MARKET Potraviny-mäso 2011-03-30 2011-03-31 42,05
M.A.A.D- Fruit Potraviny-zelenina 2011-03-30 2011-03-31 31,44
AJFA+AVIS Odbor.litera.pre mzdovú učtovníčku 2011-03-30 2011-03-31 48,00
T-Mobile telef.poplatky 2011-03-30 2011-03-31 51,28
COOP JEDNOTA Potraviny 2011-03-18 2011-03-19 139,12
HeMiSi,Helena Sigulová knihy do knižnice 2011-03-18 2011-03-19 14,40
Ifosoft update program.vybavenia ÚČTOVNÍCTVO 2011 2011-03-18 2011-03-19 241,82
Milan Knapek-PMA inform.brožúra 2011-03-18 2011-03-19 35,00
ESET s.r.o. licencia na antivírus.progr.NOD32 2011-03-18 2011-03-19 40,25
Tatranská mliekáreň školské mlieko 2011-03-11 2011-03-12 1,92
DMJ MARKET Potraviny 2011-03-11 2011-03-12 14,20
DMJ MARKET Potraviny 2011-03-11 2011-03-12 10,73
SODEXO PASS Gastro Pass 2011-03-11 2011-03-12 465,70
SPP Dodávka plynu 2011-03-11 2011-03-12 1 330,00
SOZA ochr.zväz aut.práv k hud.dielam za licenciu za použ.hud.diel v MR 2011-03-11 2011-03-12 14,28
FURA s.r.o. vývoz TKO za február 2011 2011-03-11 2011-03-12 608,03
T-COM telef. a internet.poplatky 2011-03-11 2011-03-12 73,48
VVS a.s. Košice vývoz splaškov MŠ 2011-02-28 2011-03-01 35,50
Komunálna poisťovňa poistenie majetku obce do 25.09.2011 2011-02-28 2011-03-01 379,43
Komunálna poisťovňa poistenie majetku MŠ do 25.03.2012 2011-02-28 2011-03-01 200,78
COOP JEDNOTA Potraviny 2011-02-28 2011-03-01 156,92
M.A.A.D- Fruit Potraviny 2011-02-28 2011-03-01 31,86
DMJ MARKET Potraviny 2011-02-28 2011-03-01 7,69
DMJ MARKET Potraviny 2011-02-28 2011-03-01 8,28
DMJ MARKET Potraviny 2011-02-28 2011-03-01 8,98
DMJ MARKET Potraviny 2011-02-28 2011-03-01 30,80
IKAR, a.s. knihy do knižnice 2011-02-23 2011-02-24 42,00
T-Mobile telef. poplatky 2011-02-23 2011-02-24 45,05
Fura nákup kuka nádob 120 l plastové 2011-02-15 2011-02-16 216,00
T-COM telef.a internet. Poplatky 2011-02-07 2011-02-08 72,43
Fura vývoz TKO za január 2011 2011-02-07 2011-02-08 902,93
Topografický ústav Banská Bystrica analog.a dig.kopie obce-Kúria 2011-02-04 2011-02-05 75,93
Fura sprac.hlásenia vzniku odpadu 2011-02-04 2011-02-05 14,28
Spoločný obecný úrad Trhovište Platba na financovanie prevádzky SOcÚ 2011-02-04 2011-02-05 233,70
Združenie obcí mikroregión POONDAVIE Financovanie prevádzky 2011-02-04 2011-02-05 215,70
Ifosoft update program.vybavenia MZDY 2011-02-04 2011-02-05 47,28
VSE preddavky el.energia 2011-02-04 2011-02-05 1 881,00
VSE preddavky el.energiaMŠ 2011-02-04 2011-02-05 364,00
SPP plyn preddavok február 2011-02-04 2011-02-05 1 409,00
SODEXO PASS Gastro Pass 2011-02-04 2011-02-05 219,45
Fura vrecia separ. Zber 2011-02-04 2011-02-05 138,00
DMJ MARKET Potraviny 2011-02-04 2011-02-05 9,40
COOP JEDNOTA Potraviny 2011-02-04 2011-02-05 111,31
DMJ MARKET Potraviny 2011-02-04 2011-02-05 36,46
DMJ MARKET Potraviny 2011-02-04 2011-02-05 8,15
Tatranská mliekáreň Potraviny 2011-02-04 2011-02-05 2,88
SPP Dodávka plynu 2011-01-26 2011-01-27 -1 308,69
SPP Dodávka plynu 2011-01-26 2011-01-27 1 346,36
DMJ MARKET Potraviny 2011-01-24 2011-01-25 7,60
Bánovce nad Ondavou Nájom nebytových priestorov 2011-01-19 2011-01-20 63,67
Bánovce nad Ondavou Nájom nebytových priestorov 2011-01-19 2011-01-20 171,59
Bánovce nad Ondavou Nájom nebytových priestorov 2011-01-17 2011-01-18 152,41
Bánovce nad Ondavou Nájom nebytových priestorov 2011-01-17 2011-01-18 1 145,10
SODEXO PASS Gastro Pass 2011-01-17 2011-01-18 250,23
DMJ MARKET Potraviny 2011-01-14 2011-01-15 66,13
M.A.A.D- Fruit Potraviny 2011-01-14 2011-01-15 25,61
DMJ MARKET Potraviny 2011-01-14 2011-01-15 32,64
Regionálne vzdelávacie centrum Členské 2011-01-13 2011-01-14 23,17
Bánovce nad Ondavou Nájom nebytových priestorov 2011-01-12 2011-01-13 425,76
Bánovce nad Ondavou Nájom nebytových priestorov 2011-01-12 2011-01-13 177,09
SODEXO PASS Gastro Pass 2011-01-11 2011-01-12 250,23
SPP Dodávka plynu 2011-01-05 2011-01-06 1 343,00
COPY DATA SERVICE Servisné práce 2011-01-03 2011-01-04 32,00