Bánovce nad Ondavou - Zmluvy - 2017

Dodávateľ: Názov:
DODÁVATEĽ NÁZOV PREVZATÉ ZVEREJNENÉ SUMA STIAHNUŤ
Farming, družstvo Sponzorská zmluva 2017-12-28 2017-12-28 182,18
Obce:Tušická Nová Ves,Tušice,Horovce Zmluva o založení združenia obcí 2017-12-28 2017-12-28 0,00
EUREX, s.r.o., Trebišov Zmluva o dielo č. 2811BN/2017 zhotovenie diela Komunitné centrum 2017-12-05 2017-12-05 149 994,18
Združenie VIDIEK, Margecany Zmluva o dielo - vypracovanie žiadosti o NFP z PRV 2017-12-05 2017-12-05 950,00
JaN-DACH s.r.o., Michalovce Zmluva o dielo - MÚZEUM B.n/O-výmena strešnej krytiny 2017-12-05 2017-12-05 4 581,18
Východoslovenská distribučná, a.s.,Košice Dodatok č. 2 k Zmluve o poskyt.služby osvetlenia 2017-11-27 2017-11-27 0,00
Prima banka Slovensko, a.s. Žiadosť o zmeny v poskyt.služieb elektronického bankovníctva-denné limity 2017-11-08 2017-11-09 0,00
Základná škola, MICHALOVCE J. Švermu 6 Zmluva o poskytnutí fin.prostr.na podporu záuj.vzdelávania 2017-11-07 2017-11-08 148,80
Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva 2017-11-07 2017-11-08 0,00
Prima banka Slovensko, a.s. Žiadosť o zmeny v poskyt.služieb elektronického bankovníctva-nový užívateľský pr 2017-11-07 2017-11-08 0,00
Jan-DACH s.r.o. Zmluva o dielo-Oprava strechy obecného úradu v Bánovciach n/O 2017-10-18 2017-10-18 6 144,51
Základná škola MICHALOVCE ul.Okružná 17 Zmluva o poskytnutí fin.prostr.na podporu záuj.vzdelávania 2017-10-18 2017-10-18 49,60
Východoslovenská distribučná, a.s.,Košice Dodatok č.1 k Zmluve o poskyt.služby osvetlenia 2017-09-20 2017-09-20 0,00
Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava Úrazové poistenie poberateľov dávky v hmotnej núdzi 2017-09-11 2017-09-11 6,50
Východoslovenská distribučná, a.s.,Košice Protokol o odovzdaní a prevzatí služby 2017-08-08 2017-08-08 0,00
Nadácia SPP Bratislava Zmluva o poskytnutí finanč.príspevku č. NAFTA/22/2017 2017-08-01 2017-08-02 1 000,00
Slovak Telekom a.s. Dodatok k zmluve o poskyt.verejných služieb-balík služieb 2017-07-31 2017-07-31 0,00
Farming, družstvo Sponzorská zmluva 2017-07-26 2017-07-27 752,22
Mgr.Martina Danková Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2017 2017-07-06 2017-07-07 0,00
Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zmluva č. 147428 2017-06-30 2017-07-01 1 400,00
NOVA TRAINING, s.r.o. Košice Zmluva o poskytnutí technickej služby č. 7/2017 2017-06-21 2017-06-22 10 000,80
FLAGA spol.s.r.o. Pezinok Zmluva o nájme plochy pre umiestnenie reklamy 2017-06-21 2017-06-22 150,00
WAK s.r.o. Veľké Kapušany Darovacia zmluva 2017-06-22 2017-06-22 150,00
Nadácia Volkswagen Slovakia Zmluva o poskytnutí grantu č. 158/17_SU 2017-04-11 2017-04-11 2 494,00
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trhovište Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2017 2017-04-11 2017-04-11 200,00
FURA s.r.o. Rozhanovce Dodatok č. 2/2017 k zmluve o poskyt.služieb v oblasti nakladania s odpadmi 2017-04-04 2017-04-04 0,00
ZŠ Michalovce, J.Švermu 6, Michalovce Zmluva o poskytovaní fin.prostr. na podporu záujmového vzdelávania na obdobie 1. 2017-04-04 2017-04-04 111,60
ZŠ Michalovce, Ul.Okružná 17, Michalovce Zmluva o poskytovaní fin.prostr. na podporu záujmového vzdelávania na obdobie 1. 2017-04-04 2017-04-04 74,40
Zemplínske múzeum v Michalovciach Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke 2017-03-30 2017-03-31 0,00
EUROFORMA, s.r.o. Michalovce Zmluva o vzájomnej spolupráci a poskyt.služieb a poradenstva 2017-03-13 2017-03-13 300,00
MV SR, Okresný úrad Košice Zmluva o poskyt.dotácie v oblasti kriminality zo ŠR SR na rok 2017 2017-03-13 2017-03-13 8 000,00
ZO Únie žien Slovenska Zmluva o poskyt.dot.z rozpočtu obce 2017 2017-02-17 2017-02-20 200,00
Dedinská Jednota dôchodcov Zmluva o poskyt.dot.z rozpočtu obce 2017 2017-02-17 2017-02-20 200,00
TJ FK Bánovce nad Ondavou Zmluva o poskyt.dot.z rozpočtu obce 2017 2017-02-17 2017-02-20 3 600,00
FURA s.r.o. Rozhanovce Dodatok 1/2017 k zmluve o poskyt.služieb v oblasti naklad. S odpadmi na zber bio 2017-02-17 2017-02-20 0,00
DHZ Bánovce nad Ondavou Zmluva o poskyt.dot.z rozpočtu obce 2017 2017-02-17 2017-02-20 1 000,00
Folklórna skupina Ondavčanka Zmluva o poskyt.dot.z rozpočtu obce 2017 2017-02-17 2017-02-20 200,00
Reformovaná kresťanská cirkev Zmluva o poskyt.dot.z rozpočtu obce 2017 2017-02-17 2017-02-20 200,00
Poľovníckej združenie Lieskovec Zmluva o poskyt.dot.z rozpočtu obce 2017 2017-02-17 2017-02-20 200,00
Gabriel Lukáč, SHR, Bánovce nad Ondavou Zmluva o dielo 2017-02-09 2017-02-09 0,00
Východoslovenská distribučná, a.s.,Košice Zmluva o poskytovaní služby osvetlenia č.0167/3000/2017 2017-02-06 2017-02-06 0,00
Jozef Semjan, Bánovce nad Ondavou Nájomná zmluva 1/2010 2017-02-02 2017-02-02 0,00
Farming, družstvo Sponzorská zmluva 2016-12-16 2016-01-09 539,80