Bánovce nad Ondavou - Zmluvy - 2017

Dodávateľ: Názov:
DODÁVATEĽ NÁZOV PREVZATÉ ZVEREJNENÉ SUMA STIAHNUŤ
NOVA TRAINING, s.r.o. Košice Zmluva o poskytnutí technickej služby č. 7/2017 2017-06-21 2017-06-22 10 000,80
FLAGA spol.s.r.o. Pezinok Zmluva o nájme plochy pre umiestnenie reklamy 2017-06-21 2017-06-22 150,00
WAK s.r.o. Veľké Kapušany Darovacia zmluva 2017-06-22 2017-06-22 150,00
Nadácia Volkswagen Slovakia Zmluva o poskytnutí grantu č. 158/17_SU 2017-04-11 2017-04-11 2 494,00
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trhovište Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2017 2017-04-11 2017-04-11 200,00
FURA s.r.o. Rozhanovce Dodatok č. 2/2017 k zmluve o poskyt.služieb v oblasti nakladania s odpadmi 2017-04-04 2017-04-04 0,00
ZŠ Michalovce, J.Švermu 6, Michalovce Zmluva o poskytovaní fin.prostr. na podporu záujmového vzdelávania na obdobie 1. 2017-04-04 2017-04-04 111,60
ZŠ Michalovce, Ul.Okružná 17, Michalovce Zmluva o poskytovaní fin.prostr. na podporu záujmového vzdelávania na obdobie 1. 2017-04-04 2017-04-04 74,40
Zemplínske múzeum v Michalovciach Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke 2017-03-30 2017-03-31 0,00
EUROFORMA, s.r.o. Michalovce Zmluva o vzájomnej spolupráci a poskyt.služieb a poradenstva 2017-03-13 2017-03-13 300,00
MV SR, Okresný úrad Košice Zmluva o poskyt.dotácie v oblasti kriminality zo ŠR SR na rok 2017 2017-03-13 2017-03-13 8 000,00
ZO Únie žien Slovenska Zmluva o poskyt.dot.z rozpočtu obce 2017 2017-02-17 2017-02-20 200,00
Dedinská Jednota dôchodcov Zmluva o poskyt.dot.z rozpočtu obce 2017 2017-02-17 2017-02-20 200,00
TJ FK Bánovce nad Ondavou Zmluva o poskyt.dot.z rozpočtu obce 2017 2017-02-17 2017-02-20 3 600,00
FURA s.r.o. Rozhanovce Dodatok 1/2017 k zmluve o poskyt.služieb v oblasti naklad. S odpadmi na zber bio 2017-02-17 2017-02-20 0,00
DHZ Bánovce nad Ondavou Zmluva o poskyt.dot.z rozpočtu obce 2017 2017-02-17 2017-02-20 1 000,00
Folklórna skupina Ondavčanka Zmluva o poskyt.dot.z rozpočtu obce 2017 2017-02-17 2017-02-20 200,00
Reformovaná kresťanská cirkev Zmluva o poskyt.dot.z rozpočtu obce 2017 2017-02-17 2017-02-20 200,00
Poľovníckej združenie Lieskovec Zmluva o poskyt.dot.z rozpočtu obce 2017 2017-02-17 2017-02-20 200,00
Gabriel Lukáč, SHR, Bánovce nad Ondavou Zmluva o dielo 2017-02-09 2017-02-09 0,00
Východoslovenská distribučná, a.s.,Košice Zmluva o poskytovaní služby osvetlenia č.0167/3000/2017 2017-02-06 2017-02-06 0,00
Jozef Semjan, Bánovce nad Ondavou Nájomná zmluva 1/2010 2017-02-02 2017-02-02 0,00
Farming, družstvo Sponzorská zmluva 2016-12-16 2016-01-09 539,80