Bánovce nad Ondavou - Zmluvy - 2018

Dodávateľ: Názov:
DODÁVATEĽ NÁZOV PREVZATÉ ZVEREJNENÉ SUMA STIAHNUŤ
IFOsoft s.r.o.,Prešov Zmluva č. 171256 - programové vybavenie modul Správa registratúry 2018-01-17 2018-01-18 33,00
DHZ Bánovce nad Ondavou Zmluva o dotácii z rozpočtu obce 2018-01-11 2018-01-12 1 000,00
Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica PZP spôsobenú prevádzkou motorového vozidla MI127DA 2018-01-11 2018-01-12 105,80
Gabriel Lukáč, SHR, Bánovce nad Ondavou Kúpna zmluva-predaj pozemkov reg. "C" zast.plocha 2018-01-08 2018-01-09 54,00
Gabriel Lukáč, SHR, Bánovce nad Ondavou Zmluva o dielo-zimná údržba ciest 2018-01-06 2018-01-07 0,00