Bánovce nad Ondavou - Zmluvy - 2019

Dodávateľ: Názov:
DODÁVATEĽ NÁZOV PREVZATÉ ZVEREJNENÉ SUMA STIAHNUŤ
Nadácia EPH, Bratislava-Staré Mesto Zmluva o poskytnutí finanč.príspevku č. 2019/NAF002 (osvetlenie cintorína) 2019-06-03 2019-06-04 1 000,00
NAJ-STAV s.r.o., Vinné Zmluva o dielo č.01/05/2019 2019-05-31 2019-06-01 23 935,63
Východoslovenská vodárenská spol.a.s.,KE Zmluva o dielo č. 1697/2019/A1V-prípojka výkop.práce ihrisková 2019-05-29 2019-05-30 0,00
Slovak Telekom,a.s. Bratislava Dodatok k Zmluve o poskyt.VS-balík-pevná linka 2019-05-14 2019-05-15 0,00
Ing. Ján Kočiš BEPOP Zmluva č.319/2019 o poskyt.služieb v oblasti CO 2019-05-14 2019-05-15 0,00
Dombyt Sk s.r.o., Bracovce 186, 072 05 Zmluva o dielo 2019-05-06 2019-05-07 29 961,44
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava 3 Zmluva č. 39485 2019-05-03 2019-05-04 3 000,00
ÚPSVaR Michalovce Dohoda č.19/42/054/202 2019-03-27 2019-03-28 4 210,44
Komunálna poisťovňa, a.s.,Štefánikova 17, 811 05 Bratislava Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO a podnik 2019-03-26 2019-03-27 1 478,17
Vaľovský Ján, Bánovce nad Ondavou 256 Nájomná zmluva na prenájom pozemku 2019-2023 2019-03-19 2019-03-20 16,83
Korbulec Ján, Bánovce nad Ondavou 260 Nájomná zmluva na prenájom pozemku 2019-2023 2019-03-19 2019-03-20 6,96
Dudaš Ján, Bánovce nad Ondavou 255 Nájomná zmluva na prenájom pozemku 2019-2023 2019-03-19 2019-03-20 16,73
Roka Anton, Bánovce nad Ondavou 258 Nájomná zmluva na prenájom pozemku 2019-2023 2019-03-19 2019-03-20 10,39
Ješko Juraj, Bánovce nad Ondavou 261 Nájomná zmluva na prenájom pozemku 2019-2023 2019-03-19 2019-03-20 18,11
AXA d.d.s., a.s., Kolárska 6, 812 46 Bratislava Dodatok č. 1 k zamestnávateľskej zmluve 2019-03-15 2019-03-18 0,00
Slovak Telekom a.s., Bratislava Dodatok k zmluve o poskyt.verejných služieb-balík služieb 2019-03-07 2019-03-08 40,00
NATUR-PACK, a.s., Bratislava Dodatok č.2 k Zmluve o zabezpeč.systému združ.nakl.s odpadmi z obalov 2019-03-07 2019-03-08 0,00
MOAD s.r.o., Jesenná 6, Košice Dodatok č. 1 k Zmluve o poskyt. poradenstva 2019-02-27 2019-03-06 0,00
Matejová Mária, Bánovce nad Ondavou 1 Nájomná zmluva-prenájom pozemku 2019-03-05 2019-03-06 4,03
MO&AD, s.r.o., Jesenná 6, Košice Zmluva o poskyt.poradenstva od 1.2.2019-31.12.2019 2019-03-05 2019-03-06 80,00
Základná škola MICHALOVCE ul.Okružná 17 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania na 2019-02-13 2019-02-14 74,40
DHZ Bánovce nad Ondavou Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 2019-02-12 2019-02-13 1 000,00
Juraj Lengyel, Bánovce nad Ondavou 225 Zmluva o nájme nebytových priestorov 2019-02-01 2019-02-02 851,52
Komensky, s.r.o. Košice Zmluva o poskyt.služieb č.SKP19/01/167-virtuálna knižnica 2019-01-24 2019-01-25 9,00
AGROPIESKY, s. r. o. Bánovce nad Ondavou 245 Zmluva o dielo na rok 2019-zimná údržba ciest 2019-01-08 2019-01-09 0,00