Bánovce nad Ondavou - Zmluvy - 2019

Dodávateľ: Názov:
DODÁVATEĽ NÁZOV PREVZATÉ ZVEREJNENÉ SUMA STIAHNUŤ
Vaľovský Ján, Bánovce nad Ondavou 256 Nájomná zmluva na prenájom pozemku 2019-2023 2019-03-19 2019-03-20 16,83
Korbulec Ján, Bánovce nad Ondavou 260 Nájomná zmluva na prenájom pozemku 2019-2023 2019-03-19 2019-03-20 6,96
Dudaš Ján, Bánovce nad Ondavou 255 Nájomná zmluva na prenájom pozemku 2019-2023 2019-03-19 2019-03-20 16,73
Roka Anton, Bánovce nad Ondavou 258 Nájomná zmluva na prenájom pozemku 2019-2023 2019-03-19 2019-03-20 10,39
Ješko Juraj, Bánovce nad Ondavou 261 Nájomná zmluva na prenájom pozemku 2019-2023 2019-03-19 2019-03-20 18,11
AXA d.d.s., a.s., Kolárska 6, 812 46 Bratislava Dodatok č. 1 k zamestnávateľskej zmluve 2019-03-15 2019-03-18 0,00
Slovak Telekom a.s., Bratislava Dodatok k zmluve o poskyt.verejných služieb-balík služieb 2019-03-07 2019-03-08 40,00
NATUR-PACK, a.s., Bratislava Dodatok č.2 k Zmluve o zabezpeč.systému združ.nakl.s odpadmi z obalov 2019-03-07 2019-03-08 0,00
MOAD s.r.o., Jesenná 6, Košice Dodatok č. 1 k Zmluve o poskyt. poradenstva 2019-02-27 2019-03-06 0,00
Matejová Mária, Bánovce nad Ondavou 1 Nájomná zmluva-prenájom pozemku 2019-03-05 2019-03-06 4,03
MO&AD, s.r.o., Jesenná 6, Košice Zmluva o poskyt.poradenstva od 1.2.2019-31.12.2019 2019-03-05 2019-03-06 80,00
Základná škola MICHALOVCE ul.Okružná 17 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania na 2019-02-13 2019-02-14 74,40
DHZ Bánovce nad Ondavou Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 2019-02-12 2019-02-13 1 000,00
Juraj Lengyel, Bánovce nad Ondavou 225 Zmluva o nájme nebytových priestorov 2019-02-01 2019-02-02 851,52
Komensky, s.r.o. Košice Zmluva o poskyt.služieb č.SKP19/01/167-virtuálna knižnica 2019-01-24 2019-01-25 9,00
AGROPIESKY, s. r. o. Bánovce nad Ondavou 245 Zmluva o dielo na rok 2019-zimná údržba ciest 2019-01-08 2019-01-09 0,00