Malčice - Faktúry - 2011

Dodávateľ: Názov:
DODÁVATEĽ NÁZOV PREVZATÉ ZVEREJNENÉ SUMA STIAHNUŤ
Excel plus manažerské práce 2011-06-16 2011-06-16 1 325,00
Roman Bugata doplatok k strave 2011-06-16 2011-06-16 2 083,00
Roman Bugata doplatok k strave 2011-05-10 2011-05-10 1 609,94
VSE Košice úhrada elek energie 2011-05-03 2011-05-03 1 658,00
Roman Bugata úhrada za rekonš.kaviarne 2011-04-26 2011-04-26 1 700,00
Roman Bugata doplatok k strave 2011-04-15 2011-04-15 1 960,14
Roman Bugata úhrada za rekonš.kaviarne 2011-03-18 2011-03-18 1 700,00
Roman Bugata splátka 2011-02-28 2011-02-29 1 700,00
Roman Bugata splátka 2011-02-28 2011-02-29 1 000,00
SPP úhrada za plyn 2011-02-28 2011-02-28 2 173,24
Advice Solution B.Bystrica externý manažment 2011-02-24 2011-02-25 700,00
Advice Solution B.Bystrica externý manažment 2011-02-24 2011-02-25 2 000,00
Vimar Trade doplatok pre VIMAR TRADE 2011-02-14 2011-02-15 4 680,70
Fura sro Rozhanovce úhrada za smetie 2011-02-07 2011-02-15 612,21
RWE Košice úhrada za plyn 2011-02-10 2011-02-15 590,00
VSE úhrada za elektrinu 2011-02-03 2011-02-04 731,00
VSE úhrada za elektrinu 2011-02-03 2011-02-04 533,00
Mikroregion Poondavie poplatok za mikroregion 2011-01-27 2011-02-04 424,20
VSE úhrada za elektrinu 2011-02-03 2011-02-04 2 017,00
SPP úhrada za plyn 2011-02-02 2011-02-04 1 113,00
Školský úrad Trhovište poplatok za SOcU-ŠU Trhovište 2011-01-27 2011-02-04 483,70
SPP úhrada za plyn 2011-01-26 2011-01-27 2 825,86
Eurovia SK a.s. cesta na rkatolícku faru 2011-01-18 2011-01-19 1 428,00
Fura sro Rozhanovce úhrada za smetie 2011-01-13 2011-01-14 599,57
SPP úhrada za plyn 2011-01-13 2011-01-14 931,00
Roman Bugata splátka 2011-01-13 2011-01-14 1 700,00