Babie - Zmluvy - 2011

Dodávateľ: Názov:
DODÁVATEĽ NÁZOV PREVZATÉ ZVEREJNENÉ SUMA STIAHNUŤ
GATON, s.r.o. Prešov Obecný úrad – prestavba a prístavba 179 442,85
STUDNICA, n. o. Šaľa Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb 300,00
Katastrálny úrad v Prešove zmluva o poskytovaní hromadných údajov 0,00
OZÓN Hanušovce, a.s. dodatok č. 1 k zmluve o zneškodňovaní odpadu 0,00
PROX T.E.C POPRAD Dodatok č.7 k zmluve č. 030600 na realizáciu stavby ČOV a kanalizácia Babie 0,00