Babie - Objednávky - 2012

Dodávateľ: Názov:
DODÁVATEĽ NÁZOV PREVZATÉ ZVEREJNENÉ SUMA STIAHNUŤ
Správa katastra Vranov n. T. objednávka hromadných údajov 0,00
Ing. Zsolt Marczibal CONNECT objednávka tlačív 27,50
CART PRINT, s.r.o. Nitra objednávka daňových tlačív 28,70
Obchodná kancelária Nitra objednávka vzorov VZN 15,90
Opencom s. r. o. Vranov n. T. objednávka služby obecnepeniaze.sk 120,00
ŠEVT, a.s. objednávka tlačív pre MŠ 19,87
STUDNICA, n. o. Šaľa objednávka vypracovania žiadosti ČOV 0,00