Babie - Zmluvy - 2012

Dodávateľ: Názov:
DODÁVATEĽ NÁZOV PREVZATÉ ZVEREJNENÉ SUMA STIAHNUŤ
Katastrálny úrad v Prešove údaje z katastra 0,00
Environmentálny fond Bratislava podpora formou dotácie 199 983,00
Environmentálny fond Bratislava dodatok č. 1 0,00
INSA s. r. o. Sereď Zmluva o odbere odpadu 0,00
Milan Biroš Záhradná 15, Giraltovce finančné vysporiadanie 306,50
Magdaléna Čižmárová ADGAM zmluva o preprave osôb 0,00
Slovak Telekom, a.s. Bratislava Dodatok k Zmluve o posk.služieb 0,00