Babie - Zmluvy - 2014

Dodávateľ: Názov:
DODÁVATEĽ NÁZOV PREVZATÉ ZVEREJNENÉ SUMA STIAHNUŤ
Audit Consult Audit 2014-11-24 0,00
FEDAN Stavebne prace 2014-10-23 0,00
GATON, s.r.o. Prešov Zmluva o dielo 2014-03-07 24 572,00
GKU Zmluva o poskytnuti udajov z katastra 2014-03-03 0,00