Belá nad Cirochou - Faktúry - 2019

Dodávateľ: Názov:
DODÁVATEĽ NÁZOV PREVZATÉ ZVEREJNENÉ SUMA STIAHNUŤ
Maroš Bednár,BEDMAT nákup vš.materiálu rekonštr.pož.zbroj. 2019-05-14 2019-05-14 1 951,12
Maroš Bednár,BEDMAT vš.materiál - ihrisko sprchy 2019-05-14 2019-05-14 441,06
innogy Slov ensko s.r.o. zemný plyn splátka za 05/2019 2019-05-14 2019-05-14 379,60
ATOL HB, spol. s.r.o. vš.materiál - garaž na kosačku ihrisko 2019-05-14 2019-05-14 223,08
DOMING spol. s r.o. vykonané práce blok C TV parkoviska,kom. 2019-05-14 2019-05-14 31 910,00
DOMING spol. s r.o. vodovodná prípojka bytový dom C 2019-05-14 2019-05-14 20 800,00
THS Kežmarok s.r.o. kavovar DELONGHI ECAM 2019-05-14 2019-05-14 294,89
Ľubomír Ludvik služby pri zbere a nakladaní textilom 2019-05-10 2019-05-10 250,00
FÚRA s.r.o. zneškodnenie odpadu za apríl 2019 2019-05-10 2019-05-10 1 156,18
Východoslovoenská energeti elektrina byt.dom A,B 01.03.-31.05.2019 2019-05-10 2019-05-10 151,00
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. vazelina - údržba vozidiel 2019-05-10 2019-05-10 34,07
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. nákup vš.materiálu podľa dod.listu 2019-05-10 2019-05-10 390,33
L-K STAV s.r.o. dod.štrku na opravu chod.ul.Vihorlatska 2019-05-10 2019-05-10 441,54
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. dodávka kamenina podľa dod.listu 2019-05-10 2019-05-10 55,56
Ján Valcer vykonané stavebné práce za apríl 2019 2019-05-10 2019-05-10 1 365,00
Generali Slovensko poistné za bytový dom C 10.05.-09.05.20 2019-05-10 2019-05-10 240,51
MAGNA ENERGIA a.s. splátka el.energia záloha za 05/2019 2019-05-10 2019-05-10 707,37
MAGNA ENERGIA a.s. splátka el.energia záloha za 05/2019 2019-05-10 2019-05-10 204,42
Slovak Telekom, a.s. telekom.služby pevné linky za 04/2019 2019-05-09 2019-05-09 90,08
MAGNA ENERGIA a.s. vyúčtovanie odberu ele.energie za 04/19 2019-05-09 2019-05-09 230,83
IFOSOFT s.r.o. inštalácia SW V19.01 spracovanie 2019-05-09 2019-05-09 156,00
Webnode predlženie registrácie na 2 roky 2019-05-09 2019-05-09 45,55
Ing. Štefan Janko - BGS KO verejné obstaranie"Rekonštrukc.MK v obci 2019-05-09 2019-05-09 290,00
DOMING spol. s r.o. vykonané práce na stavbe blok C 2019-05-09 2019-05-09 44 888,86
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. dodávka kamenina podľa objednávky 2019-05-09 2019-05-09 645,53
GEODET Slovakia s.r.o. Sni príprava podkladov pre st.povol.DD a DS 2019-05-09 2019-05-09 140,00
Jozef Burik lavice do šatní na ihrisko 2019-05-09 2019-05-09 480,00
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. dodávka kamenina - požiarna zbrojnica 2019-05-09 2019-05-09 62,57
BELNET Snina, s.r.o. služba internet za máj 2019 2019-05-09 2019-05-09 11,88
Lyreco CE, SE objednávka tovaru - čistiace potreby 2019-05-09 2019-05-09 237,44
SEBYT s.r.o. služby výkon správy za 05/2019 2019-05-09 2019-05-09 172,80
FÚRA s.r.o. vývoz kuka nádob nad rámec fakt.04/2019 2019-05-09 2019-05-09 943,08
DD21 s.r.o. obstaranie čiernobiela kópia A4, A3 2019-05-09 2019-05-09 329,78
EL spol. s r.o. analýza vôd - skládka odpadov 2019-04-30 2019-04-30 276,42
Heatspol, s.r.o. vykonané projektové práce energ.certif. 2019-04-30 2019-04-30 750,00
Rastislav Mucha dodávka materiálu úprava kanal.poklopov 2019-04-30 2019-04-30 591,72
PAMAK PM s.r.o. dodávka a montáž strechy CZŠ s MŠ 2019-04-30 2019-04-30 6 000,00
Maroš Bednár,BEDMAT dodávka vš.materiálu ihrisko TJ Slovan 2019-04-30 2019-04-30 1 397,12
SIVEX s.r.o. dodávka tovaru - dopravné značenie 2019-04-30 2019-04-30 1 558,92
ZMOS - Sninský Región členský príspevok vo výške 0,2x3372 obyv 2019-04-25 2019-04-25 674,40
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. nákup vš.materiálu - ihrisko 2019-04-25 2019-04-25 421,04
Ing.Jaroslav Vasilečko geodetické práce poreal.zamer.byt.domu C 2019-04-25 2019-04-25 320,00
Východ Východu Slovenska príspevok na podporu Mačanka 2019 2019-04-25 2019-04-25 3 000,00
Ing.Jaroslav Vasilečko geodet.polohové a výškop.zam.cintorín 2019-04-18 2019-04-18 260,00
Ing.Jaroslav Vasilečko geodet.zameranie rozšír.kanalizácie 2019-04-18 2019-04-18 128,00
L-K STAV s.r.o. dodávka štrku podľa objednávky 2019-04-18 2019-04-18 442,84
Up Slovensko s.r.o. jedálne kupony na mesiac apríl 2019 2019-04-18 2019-04-18 2 175,54
GAMAD s.r.o. spracovanie konsolid.finančnej analýzy 2019-04-17 2019-04-17 1 200,00
Ing.Jozef Galanda stavebný dozor na stavbe blok C + TV 2019-04-17 2019-04-17 1 000,00
CWS-boco Slovensko, s.r.o. čistiace potreby na mesiac apríl 2019 2019-04-17 2019-04-17 36,23
Allianz - Slovenská poisťo poistné za ČOV 01.05.-31.10.2019 2019-04-17 2019-04-17 1 520,23
Allianz - Slovenská poisťo poistné za verejné osvetlenie 04.5.2019 2019-04-17 2019-04-17 455,50
PARAPETROL a.s. nákup cement podľa dod.listu 2019-04-16 2019-04-16 1 104,48
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. dodávka kamenina oporný múr 2019-04-16 2019-04-16 227,80
Maroš Bednár,BEDMAT fasádna omietka, penetráčny náter 2019-04-16 2019-04-16 1 636,68
Ing.Anna Mamajová audítorske služby za rok 2018 2019-04-15 2019-04-15 1 440,00
Orange Slovensko a.s. telef.hovory mobil za 04/2019 2019-04-15 2019-04-15 31,98
MontPaG s.r.o. priemyselná gar.brána požiarná zbrojnica 2019-04-11 2019-04-11 2 944,80
Ekocon s.r.o. plastová nádoba objem 120l - 100 ks 2019-04-11 2019-04-11 2 640,00
MOTOR - VS s.r.o. pneu-servis vozidla kramer 2019-04-11 2019-04-11 77,10
Východoslovoenská energeti splátka el.energia TJ Slovan 03/2019 2019-04-11 2019-04-11 82,25
FVCC L.Borzi registratúrny dewnník 2019-04-10 2019-04-10 26,00
FÚRA s.r.o. služby podľa rozpisu za marec 2019 2019-04-10 2019-04-10 915,12
CONECTING s.r.o. preprava športovcov 31.03.2019 2019-04-10 2019-04-10 88,80
BELNET Snina, s.r.o. internet služba za 04/2019 2019-04-10 2019-04-10 11,88
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. oporný múr - kamenina podľa dod.listu 2019-04-10 2019-04-10 515,17
PARAPETROL a.s. dodávka tvárnice podľa objednávky 2019-04-10 2019-04-10 1 561,98
Slovak Telekom, a.s. telef.hovory pevné linky za 03/2019 2019-04-09 2019-04-09 90,44
LOMY SV s.r.o. dodávka kamenina podľa objednávky 2019-04-08 2019-04-08 753,60
Ján Valcer prevedené práce vykonané za marec 2019 2019-04-08 2019-04-08 1 406,25
FÚRA s.r.o. poplatok za zneskodnenie a ulož.odpadu 2019-04-08 2019-04-08 1 291,75
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. dodávka vš.materiálu - ihrisko budova 2019-04-08 2019-04-08 754,31
SEBYT s.r.o. služby za 04/2019 2019-04-08 2019-04-08 172,80
FÚRA s.r.o. vývoz kuka nádob nad rámec za 03/2019 2019-04-05 2019-04-05 1 413,12
GEODET Slovakia s.r.o. Sni geodet.práce lokalita Dom dôchodcov 2019-04-05 2019-04-05 756,00
GEODET Slovakia s.r.o. Sni geodet.zameranie výstavba blok C 2019-04-05 2019-04-05 350,00
innogy Slov ensko s.r.o. zemný plyn záloha za 04/2019 2019-04-05 2019-04-05 379,60
Slovenský ochranný zväz au poplatok za kult.vystúp.dňa 26.08.18 2019-04-05 2019-04-05 104,52
MAGNA ENERGIA a.s. vyúčtovanie spotreby el.energia 03/2019 2019-04-05 2019-04-05 365,55
Lyreco CE, SE nákup vš.materiálu - kancelárske potreby 2019-04-04 2019-04-04 358,18
L-K STAV s.r.o. dod.štrku podľa objednávky parkovisko 2019-04-04 2019-04-04 2 214,94
DXa, s.r.o. technik požiarnej ochrany výkon práce 2019-04-04 2019-04-04 53,69
Fitcentrum PANDA s.r.o. splátka za fitcentrum 04/2019 2019-04-03 2019-04-03 350,00
DOMING spol. s r.o. čerpanie prostr.dot.byt.dom C vyk.práce 2019-04-03 2019-04-03 21 950,78
DOMING spol. s r.o. čerpanie dotácie blok C - vykonané práce 2019-04-03 2019-04-03 31 910,00
Maroš Bednár,BEDMAT nákup vš.materiálu - ihrisko 2019-04-01 2019-04-01 278,40
Štrky Piesky, s.r.o. dovoz štrku - Voľa - Belá n/Cir. 2019-04-01 2019-04-01 119,18
PARAPETROL a.s. cement nákup vš.materiálu - oporný múr 2019-04-01 2019-04-01 774,00
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. dodávka kamenina podľa objednávky múr 2019-04-01 2019-04-01 412,94
Združenie miest a obcí Slo mimoriadný čl.príspevok IS DCOM 2019 2019-04-01 2019-04-01 3 372,00
Cirkevná základná škola prevádzk.náklady l.kolo voľby prezidenta 2019-04-01 2019-04-01 50,00
Cirkevná základná škola prevádzková náklady II.kolo voľby prez. 2019-04-01 2019-04-01 50,00
GDPR Slovakia s.r.o. spracovanie osob.údajov 01/2019 2019-04-01 2019-04-01 90,00
MAGNA ENERGIA a.s. záloha za spotr.el.energiu 04/2019 2019-04-01 2019-04-01 707,37
MAGNA ENERGIA a.s. záloha za spotr.el.energiu 04/2019 2019-04-01 2019-04-01 204,42
TranTec spol. s.r.o. rekonštrukcia kuchynskej linky byt.dom 2019-03-07 2019-03-07 253,20
MOTOR - VS s.r.o. oprava-servis vozidla Kramer,dodávka 2019-03-07 2019-03-07 1 827,94
BELNET Snina, s.r.o. poplatok za internet 03/2019 2019-03-07 2019-03-07 11,88
innogy Slov ensko s.r.o. záloha zemný plyn za 03/2019 2019-03-07 2019-03-07 379,60
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. nákup vš.materiál ihrisko budova 2019-03-07 2019-03-07 375,56
MAGNA ENERGIA a.s. vyúčtovanie odberu el.energie za 02/2019 2019-03-06 2019-03-06 352,99
Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby za 02/2019 2019-03-06 2019-03-06 89,17
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. olej madit zakúpený 10 litrov 2019-03-06 2019-03-06 17,76
PARAPETROL a.s. dodávka farba náter košov 2019-03-06 2019-03-06 37,80
PARAPETROL a.s. dobropis vš.materiál 2019-03-06 2019-03-06 6,00
PARAPETROL a.s. dodávka vš.materiál ihrisko budova 2019-03-06 2019-03-06 877,00
SEBYT s.r.o. služby za výkon správy 03/2019 2019-03-06 2019-03-06 172,80
FÚRA s.r.o. vývoz KO služby za 02/2019 podľa rozpisu 2019-03-06 2019-03-06 812,79
Maroš Bednár,BEDMAT dodávka dlažba budova ihrisko,vš.mat. 2019-03-06 2019-03-06 3 044,58
Lyreco CE, SE dodávka vš.materiálu kanc.potreby 2019-03-04 2019-03-04 435,74
MAGNA ENERGIA a.s. el.energia za 03/2019 splátka za 6 odb.m 2019-03-01 2019-03-01 707,37
MAGNA ENERGIA a.s. e.energia za 03/2019 splátka za 3 odb.m. 2019-03-01 2019-03-01 204,42
Fitcentrum PANDA s.r.o. splátka zariadenie fitcentrum za 03/2019 2019-03-01 2019-03-01 350,00
Maroš Bednár,BEDMAT ihrisko vš.materiál 2019-02-28 2019-02-28 155,18
Martin Haburaj, MH-ELEKTRO rekonštrukcia osvetlenie stará bud.Ocú 2019-02-27 2019-02-27 980,12
Up Slovensko s.r.o. jedálne kupóny pre zamestnancov 02/2019 2019-02-22 2019-02-22 1 455,54
Regionálna rozvojová agent vyprac.žiad.o poskyt.FP Wifi pre Teba 2019-02-21 2019-02-21 200,00
CONECTING s.r.o. doprava Belá n/Cir.Prešov zo dňa 15.02. 2019-02-21 2019-02-21 172,60
CWS-boco Slovensko, s.r.o. čistiace potreby za 02/2019 2019-02-20 2019-02-20 36,23
IFOSOFT s.r.o. vybavenie ekonom.agendy Obec Belá n/Cir. 2019-02-19 2019-02-19 185,20
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. servisné práce vozidla 2019-02-19 2019-02-19 32,47
CONECTING s.r.o. zabezpečenie dopravy Prešov - žiaci 2019-02-19 2019-02-19 165,10
AGRIFOP a.s. odhrňanie snehu, dodávka vody klzisko 2019-02-19 2019-02-19 1 508,20
Orange Slovensko a.s. telef.hovory mobil starosta 2019-02-19 2019-02-19 56,54
Východoslovoenská energeti spotreba el.energia za 01/2019 TJ Slovan 2019-02-15 2019-02-15 120,73
RTVS s.r.o. nedoplatok za služby verejnosti 02/2018 2019-02-14 2019-02-14 112,68
FÚRA s.r.o. vývoz kuka nádob nad rámec za 01/2019 2019-02-12 2019-02-12 1 012,33
Ján Valcer prevedené práce za mesiac január 2019 2019-02-12 2019-02-12 1 162,50
RETURN SLOVAKIA s.r.o. reklamné predmety výstup na kameň 2019-02-11 2019-02-11 716,00
Orange Slovensko a.s. telef.hovory mobil 01/2019 2019-02-11 2019-02-11 69,47
Východoslovoenská energeti el.energia dodávka 01.01.-28.02.2019 2019-02-11 2019-02-11 151,00
innogy Slov ensko s.r.o. zemný plyn dodávka za 02/2019 2019-02-11 2019-02-11 379,60
BELNET Snina, s.r.o. internet služba za 02/2019 2019-02-11 2019-02-11 11,88
Cirkevná základná škola spotreba el.energie šport.hale 07-12/18 2019-02-11 2019-02-11 894,30
Cirkevná základná škola spotreba energie zdravot.stred.07-12/18 2019-02-11 2019-02-11 640,96
SEBYT s.r.o. služby výkon správy za 02/2019 2019-02-11 2019-02-11 172,80
Lyreco CE, SE kancelárske potreby podľa objednávky 2019-02-11 2019-02-11 82,70
Slovak Telekom, a.s. telek.služby za 01/2019 2019-02-11 2019-02-11 90,10
FÚRA s.r.o. služby podľa rozpisu za 01/2019 2019-02-11 2019-02-11 1 215,93
Plynoservis Dušan Bažík servisné práce plynového kotla 2019-02-11 2019-02-11 78,62
MAGNA ENERGIA a.s. dod.el.energie za 02/2019 2019-02-11 2019-02-11 707,37
MAGNA ENERGIA a.s. dodávka el.energie za 3 OM za 02/2019 2019-02-11 2019-02-11 204,42
FÚRA s.r.o. výkaz o spracovaní odpadu za 04/2018 2019-02-11 2019-02-11 9,60
Fitcentrum PANDA s.r.o. splátka zariadenie fitcentra za 02/2019 2019-02-11 2019-02-11 350,00
Regionálne vzdelávacie cen poplatok za seminár postupy učtovania 2019-02-11 2019-02-11 36,00
DOMING spol. s r.o. spracovanie PD pre staveb.povol.blok C 2019-02-08 2019-02-08 720,00
DOMING spol. s r.o. vyk.práce na tech.vybavenosti blok c 2019-02-08 2019-02-08 33 205,00
MAGNA ENERGIA a.s. vyúčtovanie odberu el.energie za 01/2019 2019-02-08 2019-02-08 764,50
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. nákup vš.materiálu podľa objednávky 2019-02-06 2019-02-06 526,67
SPP-distribúcia, a.s. ostatné odbor.práce na distr.sieti 2019-01-25 2019-01-25 47,89
Ing.Božena Hamaïaková s.r. technická vybavenosť pre IBV ul.Budovat. 2019-01-24 2019-01-24 4 000,00
CWS-boco Slovensko, s.r.o. čistiace prostriedky za 01/2019 2019-01-24 2019-01-24 36,23
Martin Chodur vystúpenie Martina Chodúra na plese 2019-01-23 2019-01-23 2 772,00
SPP-distribúcia, a.s. odborné práce na distr.sieti plynovodu 2019-01-22 2019-01-22 18,40
SLOVGRAM odmeny výkonným umelcom za rok 2019 2019-01-21 2019-01-21 38,40
IFOSOFT s.r.o. program.vybavenie MZDY V 19.01 2019-01-21 2019-01-21 54,96
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. nákup vš.materiálu - údržba objektu 2019-01-21 2019-01-21 85,56
BELNET Snina, s.r.o. služby wifi pripojenie do spoloč. sály 2019-01-21 2019-01-21 47,00
innogy Slov ensko s.r.o. vyúčtovanie odberu plyn za 12/2018 2019-01-21 2019-01-21 389,21
Východoslovoenská energeti vyúčtovanie spotreby el.energ. TJ Slovan 2019-01-21 2019-01-21 -734,50
OKAY Slovakia spol. s.r.o. nákup elektromateriál podľa objednávky 2019-01-18 2019-01-18 837,00
Východoslovoenská energeti vyúčtovanie odberu byt.domy spol.priest. 2019-01-16 2019-01-16 8,27
Poradca podnikateľa spol. doplatok FS za rok 2018 2019-01-14 2019-01-14 14,90
Východoslovenská vodárensk úroky z omeškania za rok 2019 2019-01-14 2019-01-14 9,25
ZMOS - Sninský Región služby spoloč.stavebného úradu príspevok 2019-01-14 2019-01-14 2 500,00
Ing.Jozef Makariv - Elinor belenské noviny tlač,spracovanie 06/2018 2019-01-14 2019-01-14 350,00
AGRIFOP a.s. služby odhrňanie snehu 2019-01-14 2019-01-14 321,29
DOMING spol. s r.o. predp.fa.č.003/2019 vykonané práce blokC 2019-01-14 2019-01-14 46 354,06
Ján Valcer prevedené práce za mesiac december 2018 2019-01-12 2019-01-12 840,00
FÚRA s.r.o. vývoz kuka nádob nad rámec za 12/2018 2019-01-11 2019-01-11 799,20
DXa, s.r.o. hasiací prístroj,označenie nová bud. TJ 2019-01-11 2019-01-11 85,80
FÚRA s.r.o. uloženie odpadu za 12/2018 2019-01-11 2019-01-11 524,32
LINI PRESS s.r.o. predplatné podvihorlatské nov. 1-50/2019 2019-01-11 2019-01-11 25,00
BELNET Snina, s.r.o. služby Internet za 01/2019 2019-01-10 2019-01-10 11,88
Fitcentrum PANDA s.r.o. splátka za fitcentrum 01/2018 2019-01-09 2019-01-09 350,00
MAGNA ENERGIA a.s. vyúčtovanie odberu el.energie za 12/2018 2019-01-08 2019-01-08 588,59
Up Slovensko s.r.o. jedálne kupóny pre zamestnancov na 01/19 2019-01-08 2019-01-08 1 455,54
Slovak Telekom, a.s. telekom.služby za 12/2018 2019-01-07 2019-01-07 95,45
SEBYT s.r.o. výkon správy byt. dom za 01/2019 2019-01-07 2019-01-07 172,80
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. dodávka kamenina podľa výdajky opor.múr 2019-01-07 2019-01-07 301,40
Družstvo BELSAT signal za 2.polrok 2018 2019-01-07 2019-01-07 39,00
MAGNA ENERGIA a.s. vyúčtovanie odberu el.energie 3 OM 2019-01-04 2019-01-04 -94,66
FÚRA s.r.o. služby podľa rozpisu za 12/2018 2019-01-04 2019-01-04 812,43
Ing.Mikuláš Sentivan-BARON OP a Os el.inštalácie-futbal.areál šatne 2019-01-04 2019-01-04 148,80
Martin Haburaj, MH-ELEKTRO ihrisko montáž elektroinštalácie budova 2019-01-04 2019-01-04 1 062,21
Martin Haburaj, MH-ELEKTRO elektroinštalačné práce vianočné ozdoby 2019-01-04 2019-01-04 847,55
LOMY SV s.r.o. kramer - výmena pneumatík 2019-01-04 2019-01-04 1 041,60
MAGNA ENERGIA a.s. splátka zálohy za za 6 OM el.energia 2019-01-03 2019-01-03 710,66
MAGNA ENERGIA a.s. splátka zálohy za 3 OM el. energia 2019-01-03 2019-01-03 211,92
Ing. Štefan Janko - BGS KO spracovanie a vyhotovenie VO byt.d.A a B 2019-01-03 2019-01-03 48,00
GDPR Slovakia s.r.o. výkon funkcie zodpoved.osoby GDPR za 04/ 2019-01-03 2019-01-03 90,00