Bystré - Zmluvy - 2011

Dodávateľ: Názov:
DODÁVATEĽ NÁZOV PREVZATÉ ZVEREJNENÉ SUMA STIAHNUŤ
Ing. Ladislav Glitta, Košice Mandátna zmluva č. 2011/12/19 2011-12-19 2011-12-19 0,00
Ateliér URBEKO, s.r.o. Prešov Zmluva o dielo 2011-11-30 2011-11-30 0,00
Úrad vlády SR Zmluva o poskytnutí finan. prostriedkov 2011-11-22 2011-11-22 0,00
Slov. vodohosp. podnik, št. podnik Kúpna zmluva 2011-09-09 2011-09-09 0,00
Ministerstvo hospodárstva SR Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnuti NFP 2011-09-07 2011-09-07 0,00
Elena Velebírová - ELÁN Zmluva o dielo 2011-08-15 2011-08-15 0,00
DEXIA banka Slovensko, a.s. Zmluva o odovzdaní údajov 2011-06-22 2011-06-22 0,00
František Merga MOTOCENTRUM Zmluva o preprave osôb 2011-06-22 2011-06-22 0,00
Ing. Vladimír Uram, Prešov Zmluva o poradenskej činnosti 2011-06-07 2011-06-07 0,00
Slov. vodohosp. podnik, št. podnik Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 2011-05-26 2011-05-26 0,00
ORIENS, s.r.o. Košice Dodatok č. 1 k zmluve 2011-04-27 2011-04-27 0,00
K.A.A.C. spol. s r.o. Zmluva o poskytnutí auditorských služieb 2011-04-20 2011-04-20 0,00
Prorigine, s.r.o. Zmluva o zhotovení reportov 2011-04-20 2011-04-20 0,00
Kooperativa poisťovňa, a.s. Návrh poistnej zmluvy 2011-04-20 2011-04-20 0,00
Slov. vodohosp. podnik, št. podnik Zmluva o dielo 2011-04-20 2011-04-20 0,00
ÚPSVaR Vranov nad Topľou Dohoda o poskytnutí príspevku 2011-04-20 2011-04-20 0,00
ÚPSVaR Vranov nad Topľou Dohoda o poskytnutí príspevku 2011-04-20 2011-04-20 0,00
Ministerstvo hospodárstva SR Dodatok k zmluve o poskytnuti NFP 2011-03-30 2011-03-30 0,00
Ministerstvo hospodárstva SR Dodatok k zmluve o poskytnuti NFP 2011-03-18 2011-03-18 0,00
Fond sociálneho rozvoja Dodatok k zmluve o poskytnuti NFP 2011-03-14 2011-03-17 0,00
ŠTÝL - IVANOV,s.r.o. Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve 2011-02-28 2011-03-07 0,00