Bystré - Faktúry - 2019

Dodávateľ: Názov:
DODÁVATEĽ NÁZOV PREVZATÉ ZVEREJNENÉ SUMA STIAHNUŤ
Ing. Michal Dvorjak FA-spraco.žiad.o posk.podpory FPU r.2019 2019-06-11 2019-06-11 250,00
TRIBE kom. spol. FA- dodaný materiál - DHZO 2019-06-10 2019-06-10 184,50
STELL FA- stav.práce Cyklochodník 2.etapa 2019-06-10 2019-06-10 7 018,46
RAJO a.s. FA- nákup potravín MŠ 311 2019-06-06 2019-06-06 11,64
DMJ Market, s.r.o. FA- nákup potravín MŠ 172 2019-06-06 2019-06-06 97,84
Východoslovenská vodárensk FA- odkanalizovanie MK 2019-06-06 2019-06-06 245,95
NADAS s.r.o. FA- súčiastka do mulčovača 2019-06-06 2019-06-06 63,33
Štefan Sabol FA- upratovacie služby na štadióne OFK 2019-06-06 2019-06-06 330,00
K.A.A.C. spol. s r.o. FA- overenie ÚZ za rok 2018 2019-06-06 2019-06-06 1 000,00
DMJ Market, s.r.o. FA- nákup potravín MŠ 172 2019-06-06 2019-06-06 15,84
DMJ Market, s.r.o. FA- nákup potravín MŠ 172 2019-06-06 2019-06-06 85,87
DMJ Market, s.r.o. FA- nákup potravín MŠ 172 2019-06-06 2019-06-06 40,04
STRABAG s.r.o. FA- dodanie asfaltu 2019-06-06 2019-06-06 374,45
Mesto Vranov nad Topľou FA- predplavecký výcvik MŠ 172 2019-06-06 2019-06-06 100,00
K.A.A.C. spol. s r.o. FA- priebežný audit 2018 2019-06-06 2019-06-06 1 000,00
ADGAMTOUR, s.r.o. FA- preprava futbalistov Bystré-Sačurov 2019-06-06 2019-06-06 90,00
UNIQA poisťovňa, a.s. FA- poistenie cyklochodnik 2019-06-06 2019-06-06 78,67
Katarina Pischel - REPROMA FA- tovar-otvorenie DDI MŠ 311 2019-06-05 2019-06-05 47,55
LIM PO,s.r.o. FA- čísla domov súpisné,popisné 2019-06-05 2019-06-05 10,18
Slovak Telekom, a.s. FA- telek.služby KC 2019-06-05 2019-06-05 30,48
Slovak Telekom, a.s. FA- telek.služby MŠ, OcÚ 2019-06-05 2019-06-05 103,46
SLOVNAFT, a.s. FA- nákup PHM 2019-06-05 2019-06-05 780,67
Slovak Telekom, a.s. FA- telek.služby OcÚ, KD 2019-06-05 2019-06-05 88,13
DMJ Market, s.r.o. Fa- nákup potravín Mš 311 2019-06-04 2019-06-04 106,45
ASSR s.r.o. FA- kurz prvej pomoci DHZO6-7.4.2019 2019-06-04 2019-06-04 416,40
Viera Kovaľová - UNIVERZÁL FA- plastová hračka MDD pre MŠ 2019-06-04 2019-06-04 300,00
DMJ Market, s.r.o. FA- nákup potravín MŠ 311 2019-06-04 2019-06-04 68,22
RNDr. Radomír Babiak, PhD. FA- Vypracovanie Oznámenia o POH 2019-06-03 2019-06-03 80,00
Slovenská komora exekútoro FA- prístup do CRE 2019-05-31 2019-05-31 6,20
PAMIKO spol. s r.o. FA- predplatné pedgag.čas.Naša škola 2019-05-31 2019-05-31 15,00
Dobrovoľná požiarna ochran FA- školné za zákl.prípravu členov hasič 2019-05-31 2019-05-31 150,00
RATOKILL - DDD FA- deratizácia Pekáreň, ZŠ,MŠ 2019-05-31 2019-05-31 295,20
SM GLOBAL s.r.o. FA- Motobatt MBTX30U štvorkolka,SHARK ba 2019-05-31 2019-05-31 160,00
Peter Sabo FA- občerstvenie OVK č.1-zasadnutie 2019-05-30 2019-05-30 30,00
Peter Sabo FA- občerstvenie OVKč.1-konanie volieb 2019-05-30 2019-05-30 40,00
RAJO a.s. FA- nákup potravín MŠ 172 2019-05-30 2019-05-30 53,56
Peter Sabo FA- občerstvenie OVK č.2-zasadnutie 2019-05-30 2019-05-30 30,00
Peter Sabo FA- občerstvenie OVKč.2-konanie volieb 2019-05-30 2019-05-30 40,00
ADGAMTOUR, s.r.o. FA- preprava futbalistov Bystré-Hencovce 2019-05-30 2019-05-30 90,00
WINTEX, s.r.o. FA- pracovné oblečenie DČ 2019-05-29 2019-05-29 110,50
WINTEX, s.r.o. FA- prac.oblečenie Reštart 2019-05-29 2019-05-29 197,74
UMP SK, s.r.o. FA- informačná brožúra W8 2019-05-29 2019-05-29 132,00
WINTEX, s.r.o. FA- pracovné oblečenie DČ 2019-05-29 2019-05-29 220,99
WINTEX, s.r.o. FA- pracovné oblečenie-Praxou k zamestn 2019-05-29 2019-05-29 68,00
O2 Slovakia, s.r.o. FA- nehl.služby OcÚ 2019-05-29 2019-05-29 15,18
DMJ Market, s.r.o. FA- nákup potravín MŠ 172 2019-05-28 2019-05-28 77,26
DMJ Market, s.r.o. FA- nákup potravín MŠ 311 2019-05-28 2019-05-28 86,63
RAJO a.s. FA- nákup potravín MŠ 172 2019-05-28 2019-05-28 51,92
DMJ Market, s.r.o. FA- nákup potravín MŠ 311 2019-05-28 2019-05-28 91,72
DMJ Market, s.r.o. FA- nákup potravín MŠ 172 2019-05-28 2019-05-28 99,65
Wolters Kluwer s.r.o. FA- predpl.PRÁvO PRE ROPO A OBCE 2019-05-28 2019-05-28 53,20
Regionálne vzdelávacie cen FA- školenie Osvedčovanie listín a podp 2019-05-28 2019-05-28 20,00
DMJ Market, s.r.o. FA- nákup potravín MŠ 172 2019-05-28 2019-05-28 59,21
DMJ Market, s.r.o. FA- nákup potravín MŠ 311 2019-05-28 2019-05-28 2,87
DMJ Market, s.r.o. FA- nákup potravín MŠ 311 2019-05-28 2019-05-28 112,38
DMJ Market, s.r.o. FA- nákup potravín MŠ 311 2019-05-28 2019-05-28 82,64
Regionálne vzdelávacie cen FA- škol. Správa registratúry pre obce 2019-05-28 2019-05-28 60,00
C.M.R. Slovakia, s.r.o. FA- stav.prace Rekonšt.cykloch.2.etapa 2019-05-24 2019-05-24 50 586,35
LIM PO,s.r.o. FA- tabula volebná miestnosť v ang.jaz. 2019-05-23 2019-05-23 37,80
Peter Tirer- Výroba plasto FA- vod.šachta VVS 1,2x1,2x1,2 2019-05-23 2019-05-23 264,00
ADGAMTOUR, s.r.o. FA- preprava futbalistov Bystré-Sedliská 2019-05-22 2019-05-22 90,00
TRIBE kom. spol. FA- mat.na úpravu parku pred Polomou 2019-05-22 2019-05-22 443,76
SIVEX, s.r.o. FA- zrkadlo dopravné 2019-05-22 2019-05-22 806,40
REATEK SVK s.r.o. FA- nafukovacie kombo, fukar 2019-05-21 2019-05-21 2 466,00
PLUTKO, s.r.o. FA- dopravné značky 2019-05-21 2019-05-21 495,11
AUTOOPRAVA FA- mat.,opr.Renault VT 620BS 2019-05-20 2019-05-20 437,00
Peter Sabo Fa- str.lístky MOPS 2019-05-20 2019-05-20 116,00
Peter Sabo FA- str.lístky Projekty 2019-05-20 2019-05-20 410,00
SLOVNAFT, a.s. FA- nákup PHM 2019-05-20 2019-05-20 742,57
Peter Sabo FA- str.lístky KC 2019-05-20 2019-05-20 116,00
Peter Sabo FA- str.lístky TSP 2019-05-20 2019-05-20 124,00
Peter Sabo FA- str.lístky OcÚ 2019-05-20 2019-05-20 300,00
PLUTKO, s.r.o. FA- dopravné značky 2019-05-20 2019-05-20 565,56
Martin Haľko FA- učinkovanie FS Bystrančan-Stav.mája 2019-05-16 2019-05-16 170,00
Martin Haľko FA- príspevok na ĽM apríl, star.o kroje 2019-05-16 2019-05-16 220,00
Martin Haľko FA- práce na KD Bystré 2019-05-15 2019-05-15 500,00
Obecný podnik služieb, s.r FA- vývoz TKO a kuka nádob 04/2019 2019-05-15 2019-05-15 1 220,40
Obecný podnik služieb, s.r FA- vývoz odpadu 04/2019 2019-05-15 2019-05-15 95,64
Východoslovenská energetik FA- VO Rysuľa apríl 2019-05-15 2019-05-15 212,42
Východoslovenská energetik FA- elektr.MŠ 311,MŠ 172 april 2019-05-15 2019-05-15 260,20
RAJO a.s. Fa- nákup potravín Mš 311 2019-05-15 2019-05-15 40,33
DMJ Market, s.r.o. FA- nákup potravín MŠ 172 2019-05-15 2019-05-15 45,80
Slovenský plynárenský prie FA- vytýčenie plynovodu Cyklochodnik 2019-05-15 2019-05-15 267,24
Martin Haľko FA- oprava strechy ZŠ Bystré 2019-05-15 2019-05-15 1 016,00
Martin Haľko FA- prísp.na ĽM Bystrančan, star.o kroje 2019-05-15 2019-05-15 220,00
Obecný podnik služieb, s.r FA- vývoz kontajnerov 04/2019 2019-05-15 2019-05-15 195,48
Ing. Ferenc Andrej F.A.T.- FA- dodaný tovar do dielne 2019-05-15 2019-05-15 297,89
Východoslovenská energetik FA- elektr.OFK,OcÚ april 2019-05-15 2019-05-15 219,22
Východoslovenská energetik FA- VO Verčimák, Stacionár,Poloma 2019-05-15 2019-05-15 317,22
DMJ Market, s.r.o. Fa- nákup potravín MŠ 172 2019-05-15 2019-05-15 19,72
ADGAMTOUR, s.r.o. Fa- preprava futbalistov 2019-05-15 2019-05-15 180,00
Spektrum Stropkov, s.r.o. FA- uverejnenie výb.konania v novinách 2019-05-15 2019-05-15 79,99
LIM PO,s.r.o. FA- tričko čierne s potlačou 2019-05-14 2019-05-14 99,00
DMJ Market, s.r.o. FA- nákup potravín MŠ 311 2019-05-14 2019-05-14 44,32
DMJ Market, s.r.o. FA- nákup potravín MŠ 311 2019-05-14 2019-05-14 73,74
UNIQA poisťovňa, a.s. FA- úrazové poist.DHZO 2019-05-14 2019-05-14 143,53
DMJ Market, s.r.o. FA- nákup potravín MŠ 311 2019-05-14 2019-05-14 78,05
DMJ Market, s.r.o. Fa- nákup potravín MŠ 311 2019-05-14 2019-05-14 115,09
Dopravné a priemyselné sta FA- dobropis k faktúre č. 2019004 RPCH 2019-05-13 2019-05-13 -542,11
C.M.R. Slovakia, s.r.o. FA- stav.pr.Parkovisko pri ZŠ horné 2019-05-13 2019-05-13 2 232,46
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s FA- PZP VT280YD nákl.príves 2019-05-13 2019-05-13 27,95
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. FA- úraz.poist. - DČ 2019-05-13 2019-05-13 13,28
Slovanet, a.s. FA- ISDN - OcÚ 2019-05-13 2019-05-13 12,71
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s FA- poist.zmluva Avia Hasiči 2019-05-13 2019-05-13 561,15
Dopravné a priemyselné sta FA-stav.práce Revit.areálu ZŠ,príst.chod 2019-05-13 2019-05-13 11 048,08
C.M.R. Slovakia, s.r.o. FA- Rekonštrukcia cykl.2.etapa 2019-05-13 2019-05-13 15 927,47
C.M.R. Slovakia, s.r.o. FA- stav.prace DDI-MŠ 311 2019-05-13 2019-05-13 3 091,03
Združenie miest a obcí Vra FA- doplatok členského za r.2019 ZMOVR 2019-05-13 2019-05-13 188,02
ORANGE Slovensko, a.s. FA- telek.služby Orange- TP, OcÚ 2019-05-13 2019-05-13 267,61
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s FA- poistna zmluva nákladný príves Hasič 2019-05-13 2019-05-13 28,20
Maroš Bužo FA- nákup potravín MŠ 172 2019-05-10 2019-05-10 193,55
Východoslovenská energetik FA- elektrina garaže sídlisko 2019-05-10 2019-05-10 73,00
DMJ Market, s.r.o. FA- nákup potravín MŠ 172 2019-05-10 2019-05-10 38,93
LIM PO,s.r.o. FA- prelep vstupnej tabule,tabuľka 2019-05-10 2019-05-10 180,10
Obecný podnik služieb, s.r FA- nákup potravín MŠ 172 2019-05-10 2019-05-10 70,17
Obecný podnik služieb, s.r FA- nákup potravín MŠ 311 2019-05-10 2019-05-10 78,50
DMJ Market, s.r.o. FA- nákup potravín MŠ 172 2019-05-10 2019-05-10 24,01
OZÓN Hanušovce n.Topľou FA- zneškodnenie odpadu, poplatok za ulo 2019-05-09 2019-05-09 2 081,00
Východoslovenská energetik FA- elektrina 12 BJ 2019-05-09 2019-05-09 59,00
Východoslovenská energetik FA- VO ZŠ Sídl,VO KD Sídl,pož.zbrojnica 2019-05-09 2019-05-09 1 176,00
Východoslovenská vodárensk FA- odkanalizovanie MK 2019-05-07 2019-05-07 238,02
DMJ Market, s.r.o. FA- tovar na akciu Beh priateľstva 2019-05-07 2019-05-07 297,23
Maroš Bužo FA- nákup potravín MŠ 311 2019-05-06 2019-05-06 241,44
Štefan Sabol Fa- upratovacie služby-OFK Tatran Bystré 2019-05-06 2019-05-06 330,00
Slovak Telekom, a.s. FA- telek.služby OcÚ, KD 2019-05-06 2019-05-06 88,13
SLOVNAFT, a.s. FA- nákup PHM 2019-05-06 2019-05-06 660,07
Ing. Michal Kočiš - KOPLAS FA- medaily,stuhy,pohár - Beh priateľstv 2019-05-06 2019-05-06 453,48
Slovak Telekom, a.s. FA- telek.služby Komunitné centrum 2019-05-06 2019-05-06 30,48
Slovak Telekom, a.s. FA- telek.služby MŠ, OcÚ 2019-05-06 2019-05-06 103,46
DMJ Market, s.r.o. FA- nákup potravín MŠ 172 2019-05-03 2019-05-03 64,49
DMJ Market, s.r.o. FA- nákup potravín MŠ 311 2019-05-03 2019-05-03 53,59
CASALLIA s.r.o. FA- tovar do MŠ 2019-05-03 2019-05-03 677,49
Slovenský plynárenský prie FA-dodávka zemného plynu MŠ máj 2019-05-03 2019-05-03 214,00
wbx, s.r.o. Fa- doména, webhosting OcÚ 2019-05-03 2019-05-03 144,00
SAGANSPORT s.r.o. FA- gumový granulát frakcia 1-3mm,multif 2019-05-03 2019-05-03 1 547,40
DMJ Market, s.r.o. FA- nákup potravín MŠ 311 2019-05-03 2019-05-03 30,58
DMJ Market, s.r.o. FA- nákup potravín MŠ 172 2019-05-03 2019-05-03 117,71
TAÏA SK s.r.o. FA- spotr.mater.DHZO-oprava 2019-05-03 2019-05-03 2 000,00
ADGAMTOUR, s.r.o. FA- prepr.futb.Bys-Zamutov, N.Hrušov 2019-05-03 2019-05-03 180,00
O2 Slovakia, s.r.o. FA- nehlasové služby SMS,MMS,dáta OcÚ 2019-05-03 2019-05-03 16,56
Slovenský plynárenský prie FA-dod.zem.plyn Ocú,DHZO,OFK,KD,Stac.máj 2019-05-03 2019-05-03 501,00
ADGAMTOUR, s.r.o. FA- prepravné DHZO Bystré-Bystré CZ 2019-04-30 2019-04-30 1 251,80
TESCO STORES SR, a.s. Fa- tesco poukážky MD 2019 2019-04-29 2019-04-29 560,00
TRIBE kom. spol. FA- nákup materiálu 2019-04-26 2019-04-26 329,04
SOZA - Slov. ochranný zväz FA- použitie hudobnej produkcie-Ples 2019-04-26 2019-04-26 177,84
C.M.R. Slovakia, s.r.o. FA- stav.prace Detské dopr.ihr.MŠ 311 2019-04-25 2019-04-25 9 967,67
ADGAMTOUR, s.r.o. FA- preprava futbalistov 2019-04-25 2019-04-25 154,00
ALDA - EVA, s.r.o. FA- kancelárske potrebey OcÚ 2019-04-25 2019-04-25 113,10
TRIBE kom. spol. FA- nákup materiálu 2019-04-25 2019-04-25 313,50
ŠTÝL - IVANOV, s.r.o. FA- material Reštart 2019-04-24 2019-04-24 219,00
WINTEX, s.r.o. FA- pracovná obuv, pracovné tričko DČ 2019-04-24 2019-04-24 225,60
AutoCont SK, a.s. FA- toner do tlač.matriky, Triumph Adler 2019-04-24 2019-04-24 366,48
DMJ Market, s.r.o. FA- nákup potravín MŠ 311 2019-04-23 2019-04-23 27,49
UNIQA poisťovňa, a.s. FA-poistenie priem.rizík OcÚ 2019-04-23 2019-04-23 1 186,14
MOAD s.r.o. FA-vypracovanie Smernice-zadav.zakaziek 2019-04-23 2019-04-23 200,00
SLOVNAFT, a.s. FA- nákup PHM 2019-04-23 2019-04-23 803,97
DMJ Market, s.r.o. FA- nákup potravín MŠ 311 2019-04-23 2019-04-23 76,97
OFFICE DEPOT s.r.o. FA- kancelárske papiere 2019-04-23 2019-04-23 612,00
STELL FA- stav.pr.Administr.-prev.bud.o.Bystré 2019-04-17 2019-04-17 102 136,81
DMJ Market, s.r.o. FA- nákup potravín MŠ 172 2019-04-17 2019-04-17 40,11
Obecný podnik služieb, s.r Fa- vývoz odpadu marec 2019 2019-04-17 2019-04-17 45,92
Obecný podnik služieb, s.r FA- vývoz kontajnerov marec 2019 2019-04-17 2019-04-17 201,44
Ing. Marek Hurný FA- školenie zamest.obce BOZP a PO 2019-04-17 2019-04-17 300,00
Ing. Ján Halgaš - Inžinier FA- verej.obstar.zak.Vypracov.PD byt.6BJ 2019-04-17 2019-04-17 240,00
DMJ Market, s.r.o. FA- nákup potravín MŠ 172 2019-04-17 2019-04-17 33,01
DMJ Market, s.r.o. FA- nákup potravín MŠ 172 2019-04-17 2019-04-17 50,70
Obecný podnik služieb, s.r FA- vývoz TKO a kuka nádob marec 2019 2019-04-17 2019-04-17 813,60
Ing. Ján Halgaš - Inžinier FA- verej.obstar.zakazky DDI-MŠ 311 2019-04-17 2019-04-17 300,00
Peter Sabo FA- občerstv.DHZO-kurz 1.pomoci 2019-04-16 2019-04-16 70,20
GM-ROJEKTOVÁ KANCELÁRIA FA-cykl.2.et.úpr.stlplynovodu,preložka 2019-04-15 2019-04-15 1 651,70
OZÓN Hanušovce n.Topľou FA- zneškodnenie odpadu, poplatok za ulo 2019-04-15 2019-04-15 1 588,24
Slovanet, a.s. FA- ISDN OcÚ 2019-04-15 2019-04-15 12,71
RAJO a.s. FA- nákup potravín MŠ 311 2019-04-15 2019-04-15 47,16
DMJ Market, s.r.o. FA- nákup potravín MŠ 311 2019-04-15 2019-04-15 75,78
ORANGE Slovensko, a.s. FA- telek.služy Orange OcÚ, TSP,TP 2019-04-15 2019-04-15 276,92
Spektrum Stropkov, s.r.o. FA- plošná inzercia 2019-04-15 2019-04-15 30,00
DMJ Market, s.r.o. FA- nákup potravín MŠ 311 2019-04-15 2019-04-15 46,08
Astherm spol. s r.o. FA- okná, dvere DHZO 2019-04-15 2019-04-15 5 880,24
Štefan Sabol FA- upratovacie služby OFK Tatran 3/2019 2019-04-14 2019-04-14 330,00
Viera Kovaľová - UNIVERZÁL FA- zahrajme sa s básničou - poduj.MŠ 2019-04-11 2019-04-11 150,00
Next Team, s.r.o. FA- Toner Xerox WC 123/128-30K KD 2019-04-11 2019-04-11 118,80
Združenie miest a obcí Slo FA- vložné za delegáta 30.snem ZMOS 2019-04-11 2019-04-11 100,00
Východoslovenská energetik FA- VO Rysuľa marec 2019 2019-04-11 2019-04-11 278,75
Východoslovenská energetik FA- elektr.energia OcÚ, OFK 2019-04-11 2019-04-11 317,30
Viera Kovaľová - UNIVERZÁL FA- zápis do 1.ročníka tovar 2019-04-11 2019-04-11 257,00
UNIQA poisťovňa, a.s. FA- doplatok poist.cyklochodnik 2019-04-11 2019-04-11 33,22
Východoslovenská energetik FA- elektrická energia MŠ 2019-04-11 2019-04-11 294,71
Východoslovenská energetik FA- VO, KD Sídl., Poloma marec 2019 2019-04-11 2019-04-11 379,64
Sponka s.r.o. FA- kanc.potreby OcÚ -arch.spona,zošívač 2019-04-11 2019-04-11 76,00
Dopravné a priemyselné sta FA- stavebne práce Revit.prístup.chod.ZŠ 2019-04-10 2019-04-10 28 106,03
Peter Sabo Fa- stravné lístky OcÚ 2019-04-09 2019-04-09 234,00
Peter Sabo FA- stravné lístky TSP 2019-04-09 2019-04-09 118,00
Peter Sabo FA- stravné lístky KC 2019-04-09 2019-04-09 110,00
Peter Sabo FA- stravné lístky Projekty 2019-04-09 2019-04-09 372,00
Peter Sabo FA- stravné lístky MOPS 2019-04-09 2019-04-09 122,00
DMJ Market, s.r.o. FA- nákup potravín MŠ 311 2019-04-08 2019-04-08 77,32
Slovak Telekom, a.s. FA- telek.služby MŠ, OcÚ 2019-04-08 2019-04-08 103,46
Maroš Bužo FA- nákup potravín MŠ 311 2019-04-08 2019-04-08 212,18
STANIM, s.r.o. FA-prerokovanie,schválenie ÚPN-O Bystré 2019-04-08 2019-04-08 300,00
MIRAD,s.r.o. FA- dodaný materiál Hasiči zbrojnica 2019-04-08 2019-04-08 2 058,87
DMJ Market, s.r.o. FA- nákup potravín MŠ 311 2019-04-08 2019-04-08 88,46
DMJ Market, s.r.o. FA- nákup potravín MŠ 311 2019-04-08 2019-04-08 93,62
Slovak Telekom, a.s. FA- telek.služby OcÚ, KD 2019-04-08 2019-04-08 88,13
Slovak Telekom, a.s. FA- telek.služby KC 2019-04-08 2019-04-08 30,48
GM - PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA FA- vypr.projektu Bytový dom 6BJ 2019-04-08 2019-04-08 10 700,00
Andros s.r.o. FA- pneumatiky matador Multicar,Octavia 2019-04-08 2019-04-08 677,92
DMJ Market, s.r.o. FA- nákup potravín MŠ 311 2019-04-08 2019-04-08 107,60
DMJ Market, s.r.o. FA- nákup potravín MŠ 172 2019-04-05 2019-04-05 107,33
Obecný podnik služieb, s.r FA- nákup potravín MŠ 172 2019-04-05 2019-04-05 74,16
RAJO a.s. FA- nákup potravín MŠ 311 2019-04-05 2019-04-05 35,25
Peter Sabo Fa-Návšt.družobnej gminy z Poľska ob,več 2019-04-05 2019-04-05 720,10
Obecný podnik služieb, s.r FA- nákup potravín MŠ 311 2019-04-05 2019-04-05 78,72
DMJ Market, s.r.o. FA- nákup potravín MŠ 311 2019-04-05 2019-04-05 103,61
DMJ Market, s.r.o. FA- nákup potravín MŠ 172 2019-04-05 2019-04-05 77,20
Andros s.r.o. Fa-pneumat.MATADOR 1956515 4 ks Rénault 2019-04-05 2019-04-05 143,20
DMJ Market, s.r.o. FA- nákup potravín MŠ 172 2019-04-05 2019-04-05 41,81
DMJ Market, s.r.o. Fa- nákup potravín MŠ 172 2019-04-05 2019-04-05 122,04
RAJO a.s. FA- nákup potravín MŠ 172 2019-04-05 2019-04-05 34,20
Peter Sabo FA- občerstvenie Výr.schodza Klub dôchod 2019-04-05 2019-04-05 1 290,00
Maroš Bužo FA- nákup potravín MŠ 172 2019-04-05 2019-04-05 191,78
DMJ Market, s.r.o. FA- nákup potravín MŠ 311 2019-04-05 2019-04-05 74,93
DMJ Market, s.r.o. FA- nákup potravín MŠ 172 2019-04-05 2019-04-05 40,42
Východoslovenská vodárensk FA- odkanalizovanie MK 2019-04-04 2019-04-04 245,95
SLOVNAFT, a.s. FA - nákup PHM 2019-04-04 2019-04-04 777,87
Slovenský plynárenský prie FA- plyn OcÚ,DHZO,KD,OFK,Stacionár 2019-04-02 2019-04-02 1 031,00
Slovenský plynárenský prie FA- dodávka plynu MŠ 2019-04-02 2019-04-02 559,00
Združenie miest a obcí Slo FA- mimoriadny člen.prísp.IS DcOM 2019 2019-04-01 2019-04-01 2 686,00
Peter Sabo FA- občerstvenie voľby prezidenta SR II. 2019-03-31 2019-03-31 60,00
O2 Slovakia, s.r.o. FA- nehlasové služby SMS,MMS,dáta 2019-03-29 2019-03-29 14,58
SLOVNAFT, a.s. FA- nákup PHM 2019-03-29 2019-03-29 732,32
Adriana Lučanová - TLAČIAR Fa- falcovanie a znášanie Bystr.novín 2019-03-29 2019-03-29 33,60
WINTEX, s.r.o. FA- prac.oblečenie AČ 2019-03-28 2019-03-28 102,00
WINTEX, s.r.o. FA- prac.oblečenie Ocú 2019-03-28 2019-03-28 102,60
DUVALO, s.r.o. FA- príklep.vrtačka, materiál Reštart 2019-03-28 2019-03-28 197,87
WINTEX, s.r.o. Fa- prac.oblečenie DČ 2019-03-28 2019-03-28 216,00
SAGANSPORT s.r.o. FA- výmena umel.trávnika na multif.ihr. 2019-03-27 2019-03-27 16 820,62
Pebecon s.r.o. FA- skladacia podložka MŠ 311 2019-03-27 2019-03-27 66,00
Dopravné a priemyselné sta FA-stav.prace Revitaliz.areálu ZŠ 2019-03-26 2019-03-26 9 864,18
Východoslovenská vodárensk FA- vodné,stočné Poloma,KD,KC,DHZO,OcÚ 2019-03-25 2019-03-25 514,72
DMJ Market, s.r.o. FA- nákup potravín MŠ 311 2019-03-25 2019-03-25 82,69
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s FA- havarijna poistka VT424CB Rapid 2019-03-25 2019-03-25 234,47
DMJ Market, s.r.o. FA- nákup potravín MŠ 172 2019-03-25 2019-03-25 66,31
IFOsoft v.o.s. FA-inštalácia SW V19,01 PC02 2019-03-25 2019-03-25 84,24
Východoslovenská vodárensk FA- vodné,stočné 12 BJ 2019-03-25 2019-03-25 1 028,71
DMJ Market, s.r.o. FA- nákup potravín MŠ 311 2019-03-25 2019-03-25 85,17
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s FA- PZP VT 424CB Rapid 2019-03-25 2019-03-25 94,15
MK hlas, s.r.o. FA-oprava zar.VM Florian po prepätí 2019-03-25 2019-03-25 517,00
Východoslovenská vodárensk FA- vodné,stočné MŠ 2019-03-25 2019-03-25 482,30
DMJ Market, s.r.o. FA- nákup potravín MŠ 172 2019-03-25 2019-03-25 74,42
Peter Sabo FA- obč.1.zas.OVK Voľby Prezidenta SR 2019-03-22 2019-03-22 46,50
Obecný podnik služieb, s.r FA- nákup potravín MŠ 172 2019-03-22 2019-03-22 51,15
DMJ Market, s.r.o. Fa- nákup potravín MŠ 172 2019-03-22 2019-03-22 19,92
Peter Sabo FA- obč.2.zas.OVK Voľby Prezidenta SR 2019-03-22 2019-03-22 46,50
Viera Kovaľová - UNIVERZÁL FA- školske potr.HN MŠ 311 II.polr.18/19 2019-03-22 2019-03-22 33,20
AUTODOPRAVA - Kalman Dušan FA- dovoz štrku 2019-03-22 2019-03-22 70,00
Pebecon s.r.o. FA- skladacia podložka MŠ 172 2019-03-22 2019-03-22 33,00
Obecný podnik služieb, s.r FA- nákup potravín MŠ 311 2019-03-22 2019-03-22 61,61
DMJ Market, s.r.o. FA- nákup potravín MŠ 172 2019-03-22 2019-03-22 72,91
DMJ Market, s.r.o. FA- nákup potravín MŠ 172 2019-03-22 2019-03-22 103,07
Peter Sabo FA- obč. 1.kolo Voľby Prezidenta SR 2019-03-22 2019-03-22 62,00
Viera Kovaľová - UNIVERZÁL FA-škol.potr.HN MŠ 172 II.polr.2018/2019 2019-03-22 2019-03-22 16,60
Marianna Dvorjakova FA- sprac.žiadosti Vystavba DDIprepotr.o 2019-03-21 2019-03-21 250,00
Obecný podnik služieb, s.r FA- vývoz TKO a kuka nádob 02/2019 2019-03-19 2019-03-19 813,60
Obecný podnik služieb, s.r Fa- vývoz kontajnerov 02/2019 2019-03-19 2019-03-19 221,32
DMJ Market, s.r.o. FA- nákup potravín MŠ 311 2019-03-19 2019-03-19 105,39
Obecný podnik služieb, s.r FA- vývoz kontajnera 02/2019 2019-03-19 2019-03-19 42,00
DMJ Market, s.r.o. FA- nákup potravín MŠ 311 2019-03-19 2019-03-19 41,52
DMJ Market, s.r.o. FA- nákup potravín MŠ 311 2019-03-19 2019-03-19 52,31
ALDA Vranov n.T., s.r.o. FA- kreslo NET chrom, papier xerox 2019-03-18 2019-03-18 126,96
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s FA- PZP VT 237YD 2019-03-18 2019-03-18 27,95
Slovanet, a.s. FA- ISDN OcÚ 2019-03-18 2019-03-18 12,71
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s FA- Havarijne poistenie VT237YD 2019-03-18 2019-03-18 133,43
ORANGE Slovensko, a.s. FA- orange telek.služby 2019-03-15 2019-03-15 281,40
SOTAC s.r.o. FA- súbory na CD-spr.trestanie pre obce 2019-03-15 2019-03-15 191,00
Východoslovenská energetik FA- elektr.en.VO,Stacionár,Poloma 2019-03-14 2019-03-14 415,56
Východoslovenská energetik FA- elektr.en.OFK ihr.,OcÚ 2019-03-14 2019-03-14 329,38
Astherm spol. s r.o. FA- okna, dvere KD,Mexiko,U Bocana,Potr. 2019-03-14 2019-03-14 4 996,16
Východoslovenská energetik FA- elektr.ener.MŠ 172, MŠ 311 2019-03-14 2019-03-14 260,83
Východoslovenská energetik FA- VO Rysuľa 2019-03-14 2019-03-14 309,59
DMJ Market, s.r.o. FA- nákup potravín MŠ 311/16 2019-03-13 2019-03-13 108,45
DMJ Market, s.r.o. FA- nákup potravín MŠ 172 2019-03-13 2019-03-13 63,68
RAJO a.s. FA- nákup potravín MŠ 172 2019-03-13 2019-03-13 38,76
Cipisek - Folkart, s.r.o. FA- ušitie kožených opaskov Bystrančan 2019-03-13 2019-03-13 70,00
DMJ Market, s.r.o. FA- nákup potravín MŠ 172 2019-03-13 2019-03-13 52,98
RAJO a.s. Fa- nákup potravín MŠ 311 2019-03-13 2019-03-13 39,68
HNT, s.r.o. FA- kamery,držiak kamery,TV,konzola,mont 2019-03-13 2019-03-13 1 925,24
Martin Haľko FA- starostlivosť o kroje, príspevoknaLM 2019-03-12 2019-03-12 220,00
Slovak Telekom, a.s. Fa- telek.služby MŠ 311,MŠ 172, OcÚ 2019-03-11 2019-03-11 103,46
UNIQA poisťovňa, a.s. FA- poist.priem.rizik 2019-03-11 2019-03-11 83,14
Peter Sabo FA- stravné lístky OcÚ 2019-03-11 2019-03-11 314,00
Peter Sabo FA- stravné lístky MOPS 2019-03-11 2019-03-11 154,00
Peter Sabo FA- stravné lístky KC 2019-03-11 2019-03-11 122,00
Obecný podnik služieb, s.r FA- Zemplinsky koláč-dôchodcovia 2019-03-11 2019-03-11 485,00
Peter Sabo FA- stravné lístky Projekty 2019-03-11 2019-03-11 388,00
Peter Sabo FA- stravné lístky TSP 2019-03-11 2019-03-11 126,00
AUTOOPRAVA FA- oprava auta Octavia VT 817AM 2019-03-11 2019-03-11 984,00
LIM PO,s.r.o. FA- súpisné čísla domov,plaketyUvit.deti 2019-03-11 2019-03-11 355,36
Východoslovenská vodárensk FA- odkanalizovanie MK 2019-03-08 2019-03-08 222,16
LAMINA PREšov, s.r.o. FA- mater.na opravu strechy ZŠ 2019-03-08 2019-03-08 600,74
Ing. František Kačmár Fa- znalecký posudok Pozemok 2019-03-08 2019-03-08 110,00
DMJ Market, s.r.o. FA- nákup potravín MŠ 311 2019-03-08 2019-03-08 28,01
LAMINA PREšov, s.r.o. FA- materiál na opr.strechy ZŠ 2019-03-08 2019-03-08 144,13
TRIBE kom. spol. FA- material dielna 2019-03-07 2019-03-07 15,99
TRIBE kom. spol. Fa- nákup dielna 2019-03-07 2019-03-07 431,53
Bc.Igor Miškuf - IMGEOS FA- poloh.vytyč.Cyklochodnik 2.etapa 2019-03-07 2019-03-07 479,40
Maroš Bužo FA- nákup potravín MŠ 172 2019-03-06 2019-03-06 130,45
Regionálne vzdelávacie cen FA- seminár Novela zák.o finanč.kontrole 2019-03-06 2019-03-06 20,00
Maroš Bužo FA- nákup potravín MŠ 311 2019-03-06 2019-03-06 160,65
DMJ Market, s.r.o. Fa- nákup potravín MŠ 311 2019-03-06 2019-03-06 65,23
OZÓN Hanušovce n.Topľou FA- zneškodnenie odpadu, rekult,poplatok 2019-03-06 2019-03-06 1 673,79
SLOVNAFT, a.s. FA- nákup PHM 2019-03-05 2019-03-05 536,03
Ballux, spol.s.r.o. FA- materiálno-spotr.normy-knihy pre MŠ 2019-03-05 2019-03-05 97,70
Mesto Hanušovce nad Topľou FA- oceňovani pedagog.zamestnancov 2019 2019-03-05 2019-03-05 159,00
Slovenský plynárenský prie FA- zemný plyn OcÚ,DHZ,KD,OFK,Stacionár 2019-03-04 2019-03-04 1 752,00
RNDr. Radomír Babiak, PhD. FA- Vypracovanie Programu odpad.hospod. 2019-03-04 2019-03-04 190,00
Slovenský plynárenský prie FA-zemný plyn MŠ 2019-03-04 2019-03-04 1 020,00
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. FA- úrazové poistenie uchadz.o zamest. 2019-03-01 2019-03-01 26,56
ORIENS s.r.o. FA- externý manažér Kompost.biolog.odp. 2019-02-28 2019-02-28 2 640,00
O2 Slovakia, s.r.o. FA- nehlasové služby-SMS,MMS,dáta OcÚ 2019-02-28 2019-02-28 18,54
Slovak Telekom, a.s. FA- telek.služby OcÚ, KD 2019-02-28 2019-02-28 88,13
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s FA- PZP Škoda Š706RTHP 2019-02-28 2019-02-28 148,71
Slovak Telekom, a.s. Fa- telekomunikačné služby KC 2019-02-28 2019-02-28 30,48
Štefan Sabol FA- upratovacie služby na OFK TATRAN 02 2019-02-28 2019-02-28 330,00
Obecný podnik služieb, s.r FA- chlieb k prílež.Ucty k starším 2019-02-28 2019-02-28 153,00
Mar-Tech s.r.o. FA- pracovné náradie AČ 2019-02-27 2019-02-27 109,01
Mar-Tech s.r.o. FA-pracov.oblecenie Cestna na trh práce 2019-02-27 2019-02-27 131,00
Socrates s.r.o. FA- odborný posudok od lekára M.Haľková 2019-02-27 2019-02-27 20,00
DMJ Market, s.r.o. FA- nákup potravín MŠ 172 2019-02-27 2019-02-27 58,72
Ateliér Urbeko s.r.o. FA-Vypracovanie Zmeny a doplnky č.2/2019 2019-02-27 2019-02-27 2 880,00
ADGAMTOUR, s.r.o. FA- prepr.Bystré-Kežmarok-Podol. TAJM 2019-02-26 2019-02-26 309,10
Viera Kovaľová - UNIVERZÁL FA- čistiace prostriedky MŠ 172 2019-02-25 2019-02-25 220,39
Viera Kovaľová - UNIVERZÁL FA- čistiace prostriedky MŒ 311 2019-02-25 2019-02-25 306,49
Jozef Hurný FA- kontrola has.prístrojov, oprava HP 2019-02-21 2019-02-21 398,52
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s FA- PZP VT842YF nákl.príves 2019-02-21 2019-02-21 22,35
Regionálne vzdelávacie cen FA- školenie Účtovníctvo a rozp.r.2019 2019-02-21 2019-02-21 20,00
DMJ Market, s.r.o. FA- nákup potravín MŠ 311 2019-02-20 2019-02-20 69,45
SLOVNAFT, a.s. FA- nákup PHM 2019-02-20 2019-02-20 415,40
DMJ Market, s.r.o. FA- nákup potravín MŠ 172 2019-02-20 2019-02-20 50,94
DMJ Market, s.r.o. FA- nákup potravín MŠ 311 2019-02-20 2019-02-20 86,04
DMJ Market, s.r.o. FA- nákup potravín MŠ 172 2019-02-20 2019-02-20 86,72
Peter Sabo FA- stravné lístky MOPS 2019-02-19 2019-02-19 100,00
Peter Sabo FA- stravné lístky OcÚ 2019-02-19 2019-02-19 294,00
Peter Sabo FA- stravné lístky TSP 2019-02-19 2019-02-19 106,00
Peter Sabo FA- stravné lístky Projekty 2019-02-19 2019-02-19 394,00
Peter Sabo FA- stravné lístky KC 2019-02-19 2019-02-19 110,00
IFOsoft v.o.s. FA-update progr.vybav.agendy OcÚ 2019-02-18 2019-02-18 192,48
HORUP INTERNATIONAL, s.r.o FA- oprava schodov v KD 2019-02-18 2019-02-18 180,00
IKARO, s.r.o. FA- údržba a serv.zásah kop.K-M Bizhub 2019-02-18 2019-02-18 734,42
Východoslovenská energetik FA- elektr.energia OFK,OcÚ 2019-02-18 2019-02-18 458,41
Východoslovenská energetik FA- elektr.energia MŠ 2019-02-18 2019-02-18 290,30
ORANGE Slovensko, a.s. FA- Orange TSP, TP, OcÚ 2019-02-15 2019-02-15 274,20
TRIBE kom. spol. FA- materiál dielňa 2019-02-14 2019-02-14 44,36
Dobrovoľná požiarna ochran FA- školenie členov DHZO 2019-02-14 2019-02-14 80,00
Východoslovenská energetik FA- VO Verčimák, KD Sídl., Poloma 2019-02-13 2019-02-13 513,49
Obecný podnik služieb, s.r FA- nákup potravín MŠ 311 2019-02-13 2019-02-13 78,32
DMJ Market, s.r.o. Fa- nákup potravín MŠ 172 2019-02-13 2019-02-13 34,66
OZÓN Hanušovce n.Topľou FA- zneškodnenie,rekult.odpadu, poplatok 2019-02-13 2019-02-13 1 016,89
DMJ Market, s.r.o. FA- nákup potravín MŠ 311 2019-02-13 2019-02-13 125,77
DMJ Market, s.r.o. FA- nákup potravín MŠ 311 2019-02-13 2019-02-13 106,41
DMJ Market, s.r.o. Fa- nákup potravín MŠ 172 2019-02-13 2019-02-13 75,09
RAJO a.s. FA- nákup potravín MŠ 172 2019-02-13 2019-02-13 45,08
Spektrum Stropkov, s.r.o. FA- inzercia v týždenníku Vranovske nov. 2019-02-13 2019-02-13 55,24
Maroš Bužo FA- nákup potravín MŠ 311 2019-02-13 2019-02-13 165,38
Východoslovenská energetik FA- VO Rysuľa obec 2019-02-13 2019-02-13 414,71
DMJ Market, s.r.o. FA- nákup potravín MŠ 172 2019-02-13 2019-02-13 63,10
DMJ Market, s.r.o. FA- nákup potravín MŠ 311 2019-02-13 2019-02-13 104,99
DMJ Market, s.r.o. FA- nákup potravín MŠ 311 2019-02-13 2019-02-13 74,05
DMJ Market, s.r.o. FA- nákup potravín MŠ 172 2019-02-13 2019-02-13 42,95
RAJO a.s. FA- nákup potravín MŠ 311 2019-02-13 2019-02-13 39,68
ArtEdu spol. s.r.o. FA- školenie Organiz.činn.hl.kuchárky 2019-02-13 2019-02-13 45,00
Maroš Bužo FA- nákup potravín MŠ 172 2019-02-13 2019-02-13 148,61
Obecný podnik služieb, s.r FA- nákup potravín MŠ 172 2019-02-13 2019-02-13 72,01
Slovanet, a.s. FA- ISDN 2019-02-12 2019-02-12 12,71
LIM PO,s.r.o. FA- súpisné čísla domov 2019-02-11 2019-02-11 10,18
AutoCont SK, a.s. FA- toner Ecodata HP KC 2019-02-11 2019-02-11 43,20
Next Team, s.r.o. FA- Toner Xerox WC 123/128 KD 2019-02-08 2019-02-08 118,80
Východoslovenská energetik FA- dodávka elektr.energie VO 2019-02-07 2019-02-07 1 176,00
Východoslovenská energetik FA- dodávka elektr.energie 2019-02-07 2019-02-07 59,00
Obecný podnik služieb, s.r FA- vývoz TKO a kuka nádob 01/2019 2019-02-07 2019-02-07 813,60
IFOsoft v.o.s. FA- konverzia údajov, inštatlácia 2019-02-07 2019-02-07 140,40
Martin Haľko FA- prísp.na ĽM Bystrančan, star.o kroje 2019-02-07 2019-02-07 220,00
Východoslovenská energetik FA- dodávka elektr.energie Garáže sídl. 2019-02-07 2019-02-07 73,00
Obecný podnik služieb, s.r FA- vývoz kontajnerov v 01/2019 2019-02-07 2019-02-07 164,98
Štefan Sabol FA- upratovacie služby 01/2019 2019-02-07 2019-02-07 330,00
Východoslovenská vodárensk FA- odkanalizovanie MK 2019-02-06 2019-02-06 254,64
Ballux, spol.s.r.o. FA- školenie odb.seminár Školské stravov 2019-02-05 2019-02-05 20,00
Slovak Telekom, a.s. FA- telek.služby KC 2019-02-05 2019-02-05 30,48
Regionálne vzdelávacie cen Fa- seminár Obec a odpady 2019-02-05 2019-02-05 20,00
Slovak Telekom, a.s. FA- telek.služby MŠ, OcÚ 2019-02-05 2019-02-05 103,70
Slovak Telekom, a.s. FA- telek.služby OcÚ, KD 2019-02-05 2019-02-05 88,13
Slovenský plynárenský prie FA-odber zem.plyn OcÚ,DHZ,KD,OFK,Stacion 2019-02-04 2019-02-04 1 848,00
SLOVNAFT, a.s. FA- nákup PHM 2019-02-04 2019-02-04 842,76
Slovenský plynárenský prie FA- odber zem.plyn MŠ 2019-02-04 2019-02-04 1 081,00
Regionálne vzdelávacie cen FA- členský príspevok r.2019 RVC 2019-02-01 2019-02-01 275,60
O2 Slovakia, s.r.o. FA- nehlasové služby SMS,MMS,dáta-OcÚ 2019-02-01 2019-02-01 30,12
Združenie miest a obcí Vra FA- členský príspevok r. 2019 ZMOVR 2019-02-01 2019-02-01 349,18
Cipisek - Folkart, s.r.o. FA-ušitie mater.pre FS Bystrančan 2019-02-01 2019-02-01 570,00
Peter Sabo FA- občerstv.Oslob.obce Bystré 18.01.19 2019-02-01 2019-02-01 455,80
Bc.Igor Miškuf - IMGEOS FA- vyhot.geom.planu a na vyd.kolaud.roz 2019-01-31 2019-01-31 876,00
Agromix-výrobno obch.spol. FA- nákup potravín Mš 311 2019-01-30 2019-01-30 2,52
Agromix-výrobno obch.spol. FA- nákup potravín MŠ 172 2019-01-30 2019-01-30 1,51
DMJ Market, s.r.o. FA- nákup potravín MŠ 172 2019-01-30 2019-01-30 50,36
DMJ Market, s.r.o. FA- nákup potravín MŠ 311 2019-01-30 2019-01-30 84,99
RAJO a.s. FA- nákup potravín MŠ 172 2019-01-30 2019-01-30 36,58
WINTEX, s.r.o. FA- pracovné oblečenie 2019-01-30 2019-01-30 142,20
Agromix-výrobno obch.spol. FA- nákup potravín MŠ 311 2019-01-30 2019-01-30 5,02
Agromix-výrobno obch.spol. FA- nákup potravín MŠ 172 2019-01-30 2019-01-30 6,08
DMJ Market, s.r.o. FA- nákup potravín MŠ 172 2019-01-30 2019-01-30 48,36
DMJ Market, s.r.o. FA- nákup potravín MŠ 311 2019-01-30 2019-01-30 121,26
WINTEX, s.r.o. FA- pracovná bunda AÆ 2019-01-30 2019-01-30 159,84
Regionálne vzdelávacie cen FA- školenie Vyspor.dane z príjmov 2019-01-29 2019-01-29 20,00
ŠEVT, a.s. FA- osvedčenie o abs.predprim.vzdel.MŠ 2019-01-28 2019-01-28 8,60
SOZA - Slov. ochranný zväz FA-autorska odmena za lic.na hud.dielaMR 2019-01-25 2019-01-25 20,40
ŠPD Bystré s.r.o. FA- štrk 2019-01-25 2019-01-25 460,13
ALDA Vranov n.T., s.r.o. FA- kresla kanc.učt.a chodba OcÚ 2019-01-25 2019-01-25 448,00
VLTAVA LABE MEDIA a.s. FA- nekomerčný program estranka ms 2019-01-25 2019-01-25 27,44
DMJ Market, s.r.o. FA- nákup potravín MŠ 311 2019-01-23 2019-01-23 98,78
DMJ Market, s.r.o. FA- nákup potravín MŠ 311 2019-01-23 2019-01-23 30,73
DMJ Market, s.r.o. FA- nákup potravín MŠ 172 2019-01-23 2019-01-23 52,07
DMJ Market, s.r.o. FA- nákup potravín MŠ 311 2019-01-23 2019-01-23 58,80
DMJ Market, s.r.o. FA- nakup potravín MŠ 311 2019-01-23 2019-01-23 85,40
RAJO a.s. FA- nákup potravín MŠ 311 2019-01-23 2019-01-23 38,68
DMJ Market, s.r.o. FA- nákup potravín MŠ 172 2019-01-23 2019-01-23 107,19
DMJ Market, s.r.o. FA- nákup potravín MŠ 311 2019-01-23 2019-01-23 38,98
DMJ Market, s.r.o. FA- nákup potravín MŠ 311 2019-01-23 2019-01-23 41,34
TOPA SPORT, s.r.o. FA-výročná schôdza Hasiči-figúrky 2019-01-22 2019-01-22 90,00
Ing. Ján Halgaš - Inžinier FA-realiz.verej.obst.Rekonštr.cykloch.2e 2019-01-21 2019-01-21 360,00
SLOVNAFT, a.s. FA-nákup PHM 2019-01-21 2019-01-21 400,12
UNIQA poisťovňa, a.s. FA-dopl.poist.za 16.1.-17.2.2019 2019-01-21 2019-01-21 28,64
Martin Haľko FA- prísp.na ĽM dec.18, starostl.o kroje 2019-01-21 2019-01-21 220,00
Ing. Ján Halgaš - Inžinier FA- verejné obstar.zákaziekZEN ver.bud. 2019-01-21 2019-01-21 540,00
Ing. Ján Halgaš - Inžinier FA- verej.obstar.zak.Zlepš.kluč.komp.ZŠ 2019-01-21 2019-01-21 360,00
Centrálny depozítar cennýc FA- vedenie cenných papierov r. 2018 2019-01-21 2019-01-21 432,00
Regionálne vzdelávacie cen FA- školenie Novela zákona o odmenovaní 2019-01-21 2019-01-21 20,00
Ing. Ján Halgaš - Inžinier FA-podlimit.zakazka ZEN verejnej budovy 2019-01-21 2019-01-21 1 680,00
Ing. Ján Halgaš - Inžinier FA- verej.obstar.zak.Výmena umel.travnik 2019-01-21 2019-01-21 300,00
Ing. Ján Halgaš - Inžinier FA- verej.obst.Revitaliz.areálu ZŠ 2019-01-21 2019-01-21 300,00
IKARO, s.r.o. FA- servisný zásah na kopírke K-M Bizhub 2019-01-18 2019-01-18 64,80
SAD Humenne, a.s. OZ FA-dopravné služby za rok 2019 2019-01-18 2019-01-18 1 194,98
IFOsoft v.o.s. FA- update progr.vybavenia MZDY,Štatisti 2019-01-18 2019-01-18 74,64
Slovenský plynárenský prie FA-za spotr.plynu MŠ preplatok r. 2018 2019-01-17 2019-01-17 -336,80
Slovenský plynárenský prie Fa-dod.plynu OcÚ,DHZ,OFK,KD, stacionár 2019-01-17 2019-01-17 1 901,00
EUROGASTROP, s.r.o. FA- váha obchodná do 15 kg MŠ 172 2019-01-17 2019-01-17 210,00
DMJ Market, s.r.o. FA- nákup potravín MŠ 172 2019-01-17 2019-01-17 110,59
DMJ Market, s.r.o. FA- nákup potravín MŠ 172 2019-01-17 2019-01-17 87,54
Slovenský plynárenský prie FA-spotr.plynuDHZ,KD,OFK,OcÚ,Stac.prepla 2019-01-17 2019-01-17 -665,30
Slovenský plynárenský prie FA-dodávka plynu MŠ 2019-01-17 2019-01-17 1 116,00
DMJ Market, s.r.o. FA- nákup potravín MŠ 172 2019-01-17 2019-01-17 154,74
DMJ Market, s.r.o. FA- nákup potravín MŠ 172 2019-01-17 2019-01-17 98,42
ALDA Vranov n.T., s.r.o. FA- tovar-kanc.starostu, kanc.1.kontaktu 2019-01-17 2019-01-17 802,00
ORANGE Slovensko, a.s. FA- telek.služby Orange OcÚ, TSP,TP 2019-01-16 2019-01-16 277,40
UNIQA poisťovňa, a.s. FA- poistenie priem.rizík 2019-01-16 2019-01-16 1 103,00
Slovanet, a.s. FA-ISDN OcÚ 2019-01-16 2019-01-16 12,71
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s FA- PZP VT117BD Skoda Felícia 2019-01-16 2019-01-16 95,47
EUROGASTROP, s.r.o. FA- oplachový prost,umývací prostr.MŠ311 2019-01-14 2019-01-14 78,96
DMJ Market, s.r.o. FA- nákup potravín MŠ311 2019-01-11 2019-01-11 105,38
DUVALO, s.r.o. FA- mat.dielna, strojová píla, univ.rebr 2019-01-11 2019-01-11 673,20
Peter Sabo FA-stravné lístky Projekty 2019-01-11 2019-01-11 226,00
Peter Sabo Fa- stravné lístky MOPS 2019-01-11 2019-01-11 120,00
DMJ Market, s.r.o. FA-nákup potravín MŠ 311 2019-01-11 2019-01-11 139,96
LIM PO,s.r.o. FA- súpisné čísla domov 2019-01-11 2019-01-11 12,00
Peter Sabo FA- stravné lístky OcÚ 2019-01-11 2019-01-11 278,00
Peter Sabo FA - stravné lístky TSP 2019-01-11 2019-01-11 94,00
Peter Sabo FA-stravné lístky KC 2019-01-11 2019-01-11 122,00
IFOsoft v.o.s. FA-ifosoft-konzultacie ohľ.rozpočtu 2019-01-09 2019-01-09 10,80
Úrad pre reguláciu elektro Fa- urad pre reg.frekv.DHZO 2019-01-08 2019-01-08 1,92
PETIT PRESS,a.s. FA- inzercia v Prešovský Korzár 2019-01-08 2019-01-08 64,80
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s FA- PZP VT 427AL 2019-01-04 2019-01-04 137,35