Bystré - Zmluvy - 2019

Dodávateľ: Názov:
DODÁVATEĽ NÁZOV PREVZATÉ ZVEREJNENÉ SUMA STIAHNUŤ
Prešovký samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov Zmluva č. 245/2019/OE 2019-05-21 2019-05-21 0,00
Marián Šupa, Hollého 164,922 07 Veľlé Kostoľany Dohoda o ukončení kúpnej zmluvy č. Z201814171_Z 2019-05-21 2019-05-21 0,00
MV SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, č.zmluvy: ZM_SEP-IMRK3-20 2019-05-16 2019-05-16 0,00
Ministerstvo životného prostredia SR, Nám.Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 2019-05-06 2019-05-06 0,00
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 Zmluva č. 59 058 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochra 2019-04-23 2019-04-23 0,00
STRABAG, s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava Kúpna zmluva č. predávajúceho: AP/KO/024/19 2019-04-17 2019-04-17 0,00
Ministerstvo životného prostredia SR, Nám.Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava Zmluva o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2017-32/03 2019-04-03 2019-04-03 0,00
C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice Zmluva o dielo č. 1 R 2019 2019-03-25 2019-03-25 0,00
Dopravné a priemyselné stavby s.r.o., Strojnícka 13 B, 080 06 Prešov Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 2 R/2018 2019-03-22 2019-03-22 0,00
Ing. Michal Gajdoš, GM-PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA, Poľná 11989/15, 080 06 Prešov Zmluva o dielo č. 012019 2019-02-11 2019-02-11 0,00
Lilly group s.r.o., Arm. Gen.Svobodu 26, 080 01 Prešov Zmluva o poskytovaní služieb 2019-02-08 2019-02-08 0,00
STANIM, s.r.o., Šindliar č. 138, 082 36 Mandátna zmluva č. 04/2019-ÚP 2019-01-25 2019-01-25 0,00
Ateliér URBEKO s.r.o., Konštantínova 3, 080 01 PREŠOV Zmluva o dielo č. 0199/2019 2019-01-25 2019-01-25 0,00
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Zmluva o poskytnutí dotácie v pôsobnosti MV SR 2019-01-02 2019-01-02 0,00
Obecný podnik služieb s.r.o., Šarišská ul.98/20, 094 34 Bystré Zmluva 2019-01-01 2019-01-01 0,00
ENVI - PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava Zmluva č. VMI1230201801 2019-01-01 2019-01-01 0,00