Nižný Hrabovec - Faktúry - 2011

Dodávateľ: Názov:
DODÁVATEĽ NÁZOV PREVZATÉ ZVEREJNENÉ SUMA STIAHNUŤ
Miroslav Fiľak stavebné práce MŠ 2011-12-12 2011-12-12 1 590,84
STAREU mandátna zmluva 2011-12-06 2011-12-06 1 394,40
STELL s.r.o. stavebný dozor 2011-11-30 2011-11-30 2 498,31
GRUND strecha ZŠ 2011-11-02 2011-11-02 100 238,35
EIFFAGE Construction s.r.o. rekonštrukcia ZŠ 2011-11-02 2011-11-02 48 386,26
IKF service s.r.o. projektová dokumentacia povodne 2011-10-26 2011-10-26 12 000,00
IKF Service s.r.o. projektová dokumentacia povodne 2011-10-17 2011-10-17 18 252,00
POMTEX ZŠ školské potreby hmotná núdza 2011-10-11 2011-10-11 1 294,80
Ing. Jozef Viktor ZEPO oprava čerpadiel 2011-09-21 2011-09-21 2 407,99
Miroslav Sokol - FALKO rekonštrukcia OcÚ dvere 2011-09-20 2011-09-20 1 666,80
ENERGOVÍZIA modernizácia kotolne 2011-09-09 2011-09-14 4 764,00
STAREU mandátna zmluva 2011-09-12 2011-09-12 1 920,00
STAREU mandátna zmluva 2011-09-12 2011-09-12 2 040,00
Ing. Igor Fejko rekonštrukcia OcÚ zábradlie 2011-09-02 2011-09-02 1 282,80
TZB Technologia s.r.o modernizácia kotolne ZŠ 2011-08-31 2011-08-31 21 448,72
OKNA MARTIN okna do MŠ 2011-08-23 2011-08-30 1 254,74
VSE elektrická energia 2011-07-27 2011-08-30 3 816,00
VSE elektrická energia 2011-07-27 2011-08-30 0,00
Miroslav Fiľak rekonštrukcia OcÚ 2011-08-30 2011-08-30 6 817,04
IFK Service s.r.o okna do MŠ 2011-08-25 2011-08-30 6 011,02
Andrej Kubiš-PDI management modernizácia kotolne ZŠ monit.správa 2011-08-30 2011-08-30 1 500,00
Andrej Kubiš-PDI management modernizácia kotolne ZŠ žiadot o platbu 2011-08-30 2011-08-30 2 495,00
Visions s.r.o. verejné obstaravanie 2011-08-01 2011-08-19 1 680,00
Visions s.r.o. verejné obstaravanie 2011-08-01 2011-08-19 1 680,00
TZB Technologia s.r.o modernizácia kotolne ZŠ 2011-07-19 2011-07-20 255 495,07
STELL s.r.o. stavebný dozor 2011-07-18 2011-07-18 2 498,31
Školská jedáleň ZŠ N.Hrabovec strava hmotná núdza ZS 2011-06-09 2011-06-30 1 735,77
Školská jedáleň ZŠ N.Hrabovec strava hmotná nudza ZŠ 2011-06-30 2011-06-30 1 588,27
IKFService s.r.o projektová dokumentacia povodne 2011-06-01 2011-06-01 1 620,00
IKF Service s.r.o projektová dokumentacia povodne 2011-05-18 2011-05-18 15 600,00
STAREU mandátna zmluva 2011-05-16 2011-05-16 1 920,00
EIFFAGE Construction s.r.o. rekonštrukcia ZŠ 2011-05-13 2011-05-13 191 946,02
STELL s.r.o. stavebný dozor 2011-05-13 2011-05-13 2 498,31
Školská jedáleň ZŠ N.Hrabovec strava hmotná núdza ZŠ 2011-05-04 2011-05-05 1 368,48
VSE elektricka energia 2011-04-29 2011-05-05 3 919,00
VSE elektricka energia 2011-04-29 2011-05-05 0,00
Školská jedáleň ZŠ N.Hrabovec strava učitelia MŠ 2011-04-04 2011-05-02 4,00
Združenie hlavnych kontrolórov združenie hlavných kontrolorov 2011-04-04 2011-05-02 20,00
SPP plyn CO 2011-04-01 2011-05-02 27,00
SPP plyn zdravotné stredisko 2011-04-01 2011-05-02 38,00
SPP plyn dom smútku 2011-04-01 2011-05-02 46,00
Školská jedáleň ZŠ N.Hrabovec strava OcÚ 2011-04-04 2011-05-02 46,20
SPP plyn byt 2011-04-01 2011-05-02 74,00
VVaK voda 2011-04-01 2011-05-02 105,78
OFSETA spravodaj č.2 2011-04-01 2011-05-02 120,00
Školská jedáleň ZŠ N.Hrabovec strava hmotná núdza MŠ 2011-04-04 2011-05-02 148,24
SPP plyn zdravotné stredisko 2011-04-01 2011-05-02 197,00
Školská jedáleň ZŠ N.Hrabovec strava dochodcovia 2011-04-04 2011-05-02 243,96
SPP plyn OcÚ 2011-04-01 2011-05-02 346,00
Školská jedáleň ZŠ N.Hrabovec strava hmotná núdza ZŠ 2011-04-04 2011-05-02 1 531,76
T-COM telefón matrika 2011-04-08 2011-05-02 14,22
SWAN telefón 2011-04-11 2011-05-02 29,66
VVaK voda MŠ 2011-04-11 2011-05-02 75,98
T-COM telefón 2011-04-08 2011-05-02 95,76
Alfonz Teliška práce s traktorom 2011-04-11 2011-05-02 147,00
JUDr. Jozef Mašlej právnicé služby 2011-04-08 2011-05-02 180,00
Bukocel ČOV 2011-04-11 2011-05-02 458,10
Márius Pedersen vývoz TKO 2011-04-13 2011-05-02 544,94
Márius Pedersen vývoz TKO 2011-04-13 2011-05-02 1 029,86
Orange mobil 2011-04-20 2011-05-02 52,76
Extratech motorová píla AKČ 2011-04-18 2011-05-02 679,00
František Merga Motocentrum Snina doprava 2011-04-20 2011-05-02 700,00
STAREU mandátna zmluva 2011-01-26 2011-05-02 1 904,00
T-mobile mobil 2011-04-26 2011-05-02 11,90
T-mobile mobil 2011-04-26 2011-05-02 19,34
AUREUS tabuľa 2011-04-21 2011-05-02 1 000,80
AGROFYT dovoz zeminy 2011-04-30 2011-05-02 1 272,00
ALDA Vybavenie kancelárie 2011-02-16 2011-04-14 596,00
BUKOCEL Likv.odpadovych vod 2011-07-02 2011-04-14 458,10
ZEPO oprava miestnej komunikácie 2011-02-14 2011-04-14 -2 701,04
Ján Mašľanka -AMK Computer internet,telefón 2011-02-21 2011-04-14 80,00
AGROFYT odhřňanie snehu 2011-02-09 2011-04-14 357,00
Elcomp elektromontážne práve 2011-02-15 2011-04-14 371,94
Vych.vod.spolocnost čistenie prečerpavacej stanice 2011-11-02 2011-04-14 560,34
IKF zameranie 2011-02-21 2011-04-14 1 518,00
Štefánik projekt rekonštrukcie ZŠ 2011-04-14 2 270,46
STAREU mandátna zmluva 2011-01-26 2011-04-14 2 023,00
Školská jedáleň ZŠ N.Hrabovec strava 2011-02-23 2011-04-14 1 015,15
Marius Pedersen Zneskodnenie kom.odpadu 2011-02-04 2011-04-14 447,18
Marius Pedersen Zneskodnenie kom.odpadu 2011-02-04 2011-04-14 485,32
ZEPO oprava MK úhrada na splátky 2011-04-14 2 956,58
Elcomp demontáž vianočnej výzdoby 2011-01-21 2011-04-13 253,44
VSE elektricka energia 2011-02-02 2011-04-13 3 919,00
Lyreco Kancelarske potreby 2011-04-02 2011-04-13 51,76
TRIBE stav.material 2011-09-02 2011-04-13 199,36
Alfonz Teliška odhřňanie snehu 2011-02-14 2011-04-13 219,50
František Buraš - FRAMI oprava zosilovača 2011-03-02 2011-04-13 57,00
SPP plyn 2011-02-02 2011-04-13 74,00
SPP plyn 2011-02-02 2011-04-13 27,00
SPP plyn 2011-02-02 2011-04-13 46,00
SPP plyn 2011-02-02 2011-04-13 670,00
SPP plyn 2011-02-02 2011-04-13 72,00
SPP plyn 2011-02-02 2011-04-13 381,00
Elektromontáže Vincent Antuš prietokový ohrievač 2011-02-02 2011-04-13 455,09
SOZA autorské práva 2011-02-07 2011-04-13 20,40
Školská jedáleň ZŠ N.Hrabovec strava 2011-02-02 2011-04-13 134,52
Školská jedáleň ZŠ N.Hrabovec strava 2011-02-02 2011-04-13 119,72
Školská jedáleň ZŠ N.Hrabovec strava 2011-02-02 2011-04-13 866,80
Školská jedáleň ZŠ N.Hrabovec strava 2011-02-02 2011-04-13 37,40
SWAN telefóny 2011-10-02 2011-04-13 23,29
TCOM telefóny 2011-09-02 2011-04-13 14,11
TCOM telefóny 2011-09-02 2011-04-13 99,98
OFSETA obecný spravodaj 2011-09-02 2011-04-13 120,00
VSE náklady na dopravu 2011-02-10 2011-04-13 17,60
ALMA materiál zdravotné stredisko 2011-03-08 2011-04-13 186,15
Bukocel odpadové vody 2011-03-10 2011-04-13 458,10
ENERGOVÍZIA modernizácia kotolne 2011-04-13 2 988,00
SHMU poskytnutie údajov 2011-02-25 2011-04-13 130,92
LYRECO Kancelarske potreby 2011-03-03 2011-04-13 33,96
Alfonz Teliška sneh a traktok 2011-03-02 2011-04-13 233,00
Astherm plastové okna zdravotné stredisko 2011-03-17 2011-04-13 635,29
Peter Kmec PLYNO SLUŽBA oprava kotla 2011-02-25 2011-04-13 85,48
Orange mobil 2011-02-25 2011-04-13 114,58
SPP plyn byt 2011-03-02 2011-04-13 74,00
SPP plyn CO 2011-03-02 2011-04-13 27,00
SPP plyn DS 2011-03-02 2011-04-13 46,00
SPP plyn OcÚ 2011-03-02 2011-04-13 631,00
SPP plyn zdravotné stredisko 2011-03-02 2011-04-13 359,00
SPP plyn zdravotné stredisko 2011-03-02 2011-04-13 68,00
REMI oprava zastávky 2011-03-03 2011-04-13 52,18
REMI oprava kanalizácie uhradené 1/2 2011-04-13 6 681,60
Školská jedáleň ZŠ N.Hrabovec strava dochodcovia 2011-03-07 2011-04-13 218,88
Školská jedáleň ZŠ N.Hrabovec strava hmotná núdza MS 2011-03-07 2011-04-13 117,36
Školská jedáleň ZŠ N.Hrabovec strava MŠ 2011-03-07 2011-04-13 4,00
Školská jedáleň ZŠ N.Hrabovec strava OcÚ 2011-03-07 2011-04-13 45,10
SWAN telefóny 2011-03-10 2011-04-13 17,96
T-COM telefóny 2011-03-09 2011-04-13 106,28
T-COM telefóny 2011-03-09 2011-04-13 13,80
T-mobile mobil 2011-03-23 2011-04-13 2,12
TRIBE materiál zdravotné stredisko 2011-03-09 2011-04-13 0,00
TRIBE materiál zdravotné stredisko 2011-03-09 2011-04-13 110,91
Ján Vavrek stavebné práce zdravotné stredisko 2011-03-07 2011-04-13 209,20
Marius Pedersen vývoz TKO 2011-03-10 2011-04-13 468,26
Marius Pedersen vývoz TKO 2011-03-10 2011-04-13 490,90
RAABE publikácie 2011-02-28 2011-04-13 48,30
T-mobile mobil 2011-03-23 2011-04-13 2,12
IVES program 2011-03-18 2011-04-13 96,79
LAMAR MS školske potreby hmotná núdza 2011-03-23 2011-04-13 132,80
POMTEX ZS školské potreby hmotná núdza 2011-03-28 2011-04-13 1 659,00
IFK Service s.r.o rekonštrukcia kaštieľa 2011-03-07 2011-04-13 1 980,00
Orange mobil 2011-03-21 2011-04-13 50,70
Orange mobil 2011-21.03 2011-04-13 0,00
Orange mobil 2011-03-21 2011-04-13 0,00
Orange mobil 2011-03-21 2011-04-13 0,00
Pneuservis ĽOCH oprva auta 2011-03-28 2011-04-13 61,00
IKF protipovodne 2011-03-07 2011-04-13 1 980,00
MK KLAS oprav rozhlasu 2011-03-28 2011-04-13 61,98
Michal Štefanko oprava autobusovej zastávky 2011-03-21 2011-04-13 160,00
TRIBE stavebný materiál 2011-03-24 2011-04-13 13,15
POMTEX ZŠ školské potreby hmotná núdza 2011-03-28 2011-04-13 0,00
IKF Service s.r.o. vyškopis a polohopis 2011-03-22 2011-04-13 1 518,00
IKF Service s.r.o projektová dokumentacia povodne 2011-04-04 2011-04-13 24 000,00
BUKOCEL Likv.odpadovych vod 2011-01-10 2011-02-15 454,28
ALDA Vybavenie kancelarie 2011-01-07 2011-02-15 1 622,10
ALDA Vybavenie kancelarie 2011-01-07 2011-02-15 1 131,46
Volčko Juraj Montaz sadrokartonu 2011-01-07 2011-02-15 448,00
Poradca podnikatela Finančný spravodajca 2011-01-12 2011-02-15 1,23
Generali Poistenie obec.majetku 2011-01-26 2011-02-15 414,97
Lyreco Kancelarske potreby 2011-01-04 2011-02-15 17,67
CBS Prezentacne CD 2011-01-10 2011-02-15 678,72
Marius Pedersen Zneskodnenie kom.odpadu 2011-01-18 2011-02-15 256,90
Marius Pedersen Zneskodnenie kom.odpadu 2011-01-18 2011-02-15 722,28
Nabytok MIA Nabytok 2011-01-14 2011-02-15 213,00
PETIT PRESS Noviny SME 2011-01-04 2011-02-15 160,63
Extratech Oprava kosacky 2011-01-14 2011-02-15 40,68
Orange Telefony 2011-01-14 2011-02-15 24,85
Orange Telefony 2011-01-14 2011-02-15 23,29
Orange Telefony 2011-01-14 2011-02-15 41,74
Dexia banka Bankovy poplatok 2011-02-15 39,50
SPP plyn 2011-01-03 2011-02-15 74,00
SPP plyn 2011-01-03 2011-02-15 46,00
SPP plyn 2011-01-03 2011-02-15 27,00
SPP plyn, ocu 2011-01-03 2011-02-15 691,00
SPP plyn, zdrav.stredisko 2011-01-03 2011-02-15 393,00
SPP plyn, zdrav.stredisko 2011-01-03 2011-02-15 75,00
SWAN Telefony 2011-01-12 2011-02-15 16,26
TCOM Telefony, matrika 2011-01-10 2011-02-15 13,61
TCOM Telefony, ocu 2011-01-10 2011-02-15 76,67
Tlaciaren MV Tlaciva 2011-01-28 2011-02-15 55,11
TRIBE stav.material 2011-01-07 2011-02-15 836,25
Vych.vod.spolocnost Vyvoz obsahu zump 2011-01-27 2011-02-15 324,88
Vych.vod.spolocnost vodne a stocne 2011-01-10 2011-02-15 583,60
VSE elektricka energia 2011-01-11 2011-02-15 2 484,76
VSE vymena elektromera 2011-01-24 2011-02-15 38,11
Websupport www stranka 2011-01-24 2011-02-15 55,49
STAREU mandátna zmluva 2011-01-26 2011-02-15 1 904,00
STAREU mandátna zmluva 2011-01-26 2011-02-15 1 904,00