Nižný Hrabovec - Zmluvy - 2011

Dodávateľ: Názov:
DODÁVATEĽ NÁZOV PREVZATÉ ZVEREJNENÉ SUMA STIAHNUŤ
VUB Zmluva o úvere 2011-12-21 2011-12-21 0,00
VUB Dohoda 2011-12-21 2011-12-21 0,00
Urad vlady Revitalizacia 2011-12-06 2011-12-06 0,00
Kooperatíva a.s. zmluva 2011-12-03 0,00
Generali Poistenie majetku 2011-11-30 2011-11-30 390,00
Michal Zubko,Mária Žultková atď zmluva 2011-11-10 2011-11-11 0,00
Michal Jačo a Eva Jačová r.Chromá zmluva 2011-11-10 2011-11-11 0,00
Anna Valčová a Pavol Valčo zmluva 2011-11-10 2011-11-11 0,00
Oto Šürü zmluva 2011-11-10 2011-11-11 0,00
Miroslav Slivka zmluva 2011-11-10 2011-11-11 0,00
Milan Juhas zmluva 2011-11-10 2011-11-11 0,00
Daniela Gažiová rod Šürüová zmluva 2011-11-10 2011-11-11 0,00
Štefan gaži zmluva 2011-11-10 2011-11-11 0,00
Michal Zubko zmluva 2011-11-10 2011-11-11 0,00
Margita Šípošová rod. Gažiová zmluva 2011-11-10 2011-11-11 0,00
Valéria Petričková rod.Zubková zmluva 2011-11-10 2011-11-11 0,00
Ing. Jozef Hric a Mária Tomášová zmluva 2011-11-10 2011-11-11 0,00
Oľga Marková rod. Semková zmluva 2011-11-10 2011-11-11 0,00
JUDr. Jozef Mašlej dodatok k mandatnej zmluve 2011-09-30 2011-09-30 0,00
ing.Zuzana Reptová zmluva o finančnej výpomoci 2011-09-26 2011-09-26 0,00
ing.Zuzana Reptová sponzorská zmluva 2011-06-10 2011-06-10 0,00
Zmluva o modifikácii a plat.karte zmluva 2011-05-17 2011-05-17 0,00
Zmluva o termínovanom úvere zmluva podmienky 2011-05-15 2011-05-16 0,00
Zmluva o termínovanom úvere zmluva 2011-05-15 2011-05-16 0,00
Zmluva o termínovanom úvere zmluva dohoda 2011-05-15 2011-05-16 0,00
Zmluva o kontokorentnom úvere zmluva podmienky 2011-05-15 2011-05-16 0,00
Zmluva o kontokorentnom úver zmluva dohoda 2011-05-15 2011-05-16 0,00
Zmluva o kontokorentnom úvere zmluva 2011-05-15 2011-05-16 0,00
Slovenský vodohospodársky podnik zmluva 2011-05-02 2011-05-03 0,00
Nájomná zmluva vodoh.podnik zmluva 2011-05-02 2011-05-02 0,00
Zmluva kataster zmluva 2011-04-20 0,00
Zmluva o výpožičke zmluva 2011-04-20 0,00
Zmluva posilovňa zmluva 2011-04-20 0,00
Zmluva o dielo č.001/2010 zmluva 2011-04-13 0,00
IKF Service s.r.o. zmluva 2011-04-02 2011-04-02 0,00
IKF Service projekcne prace 2011-04-02 2011-04-02 69 852,00
Kooperatíva a.s. poistná zmluva AKČ 2011-03-31 2011-03-31 0,00
IKF Service s.r.o. zmluva 2011-02-25 2011-02-25 0,00
IKF Service s.r.o. zmluva 2011-02-10 2011-02-11 0,00