Nižný Hrabovec - Faktúry - 2012

Dodávateľ: Názov:
DODÁVATEĽ NÁZOV PREVZATÉ ZVEREJNENÉ SUMA STIAHNUŤ
513/AQUASPIS sp.Nová Ves prevádzkovanie ver.kan. 2012-12-21 2012-12-21 120,00
515/Slovak Telecom mesa?ný poplatok mobil Ocú 2012-12-21 2012-12-21 11,90
512/Ing.Mascuk Cyril Vranov n/T PVC pre ZŠ 2012-12-21 2012-12-21 2 157,23
514/Slovak telecom mesa?ný poplatok mobil Ocú 2012-12-21 2012-12-21 11,90
511/3soft Vranov n/T tla?iare? 2012-12-20 2012-12-20 297,00
510/3soft Vranov n/T dobropis k f.?.211585 2012-12-20 2012-12-20 -199,00
503/ALMA N.Hrabovec materiál /5 ro?né deti 2012-12-19 2012-12-19 34,42
505/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava d“chodcovia 2012-12-19 2012-12-19 199,12
507/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava u?itelia MŠ 2012-12-19 2012-12-19 17,00
509/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava soc. fond MŠ 2012-12-19 2012-12-19 5,44
520/Poradca podnikate?a zákonn¡k práce 2012-12-19 2012-12-19 10,50
524/VSE finan?né vysporiadanie za rok 2012 2012-12-19 2012-12-19 -11,17
504/ORANGE mesa?ný poplatok za mobilný telefón 2012-12-19 2012-12-19 45,40
506/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava pracovn¡ci Ocú 2012-12-19 2012-12-19 22,60
508/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava soc. fond Ocú 2012-12-19 2012-12-19 4,40
523/Extratech dobropis k f.?.12920438 2012-12-19 2012-12-19 -240,20
502/VVaK Vranov n/T poplatok za odber vody 2012-12-18 2012-12-18 170,33
501/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava hm.núdza ZŠ 2012-12-17 2012-12-17 1 243,63
500/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava hm. núdza MŠ 2012-12-17 2012-12-17 60,23
499/OFSETA Vranov n/T tla? obecného spravodaja 2012-12-14 2012-12-14 145,92
497/P.Kmec PLYNOSLU¦BA oprava kotla policajná st 2012-12-12 2012-12-12 55,20
498/ELCOMP Vranov n/T inštalácia vian. výzdoby 2012-12-12 2012-12-12 648,62
496/Vranovský útulok odchyt psa 2012-12-11 2012-12-11 60,00
493/LIM PO Presov výroba nástenných kalendárov 2012-12-10 2012-12-10 408,50
495/Slovak Telecom mesa?ný poplatok telefón Ocú 2012-12-10 2012-12-10 76,15
494/ Bukocel a.s. Hencovce likvidácia odp. v“d 2012-12-10 2012-12-10 458,10
516/EXtratech krovinorez 2012-12-10 2012-12-10 430,00
485/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava dochodcovia 2012-12-07 2012-12-07 272,84
487/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava u?itelia MŠ 2012-12-07 2012-12-07 40,00
489/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava soc.fond Ocú 2012-12-07 2012-12-07 10,40
491/Márius Pedersen Vranov n/t vývoz TKO 2012-12-07 2012-12-07 230,38
481/NOMI Košice skrinky,ležadla.matrace pre MŠ 2012-12-07 2012-12-07 1 068,20
483/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava hm.núdza ZŠ 2012-12-07 2012-12-07 1 431,24
486/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec Strava Pracovn¡ci Ocú 2012-12-07 2012-12-07 46,33
488/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava soc.fond u?it.MŠ 2012-12-07 2012-12-07 12,80
490/Slovak telecom mesa?ný poplatok telefón matr 2012-12-07 2012-12-07 13,14
492/Marius Pedersen Vranov n/T vývoz TKO 2012-12-07 2012-12-07 481,45
482/Slovak Telecom mesa?ný poplatok telefón MŠ 2012-12-07 2012-12-07 34,44
484/ŠJ priZŠ N.Hrabovec strava hm.núdza MŠ 2012-12-07 2012-12-07 59,10
479/DATASERVIS zakúpenie xeroxu 2012-12-05 2012-12-05 100,00
480/RWE Gas Slovensko poplatok za plyn 2012-12-05 2012-12-05 1 502,00
478/Jaroslav Danko oprava pre?erpavacej stanice 2012-12-04 2012-12-04 80,00
477/Slovenská pošta ZVESTI MŠ A MK SR 2012-11-29 2012-11-29 6,00
475/GIGOS reprezenta?né materiály 2012-11-28 2012-11-28 339,30
474/PARAMOGUL posypová so? 2012-11-28 2012-11-28 263,04
476/3soft zakúpenie tla?iarne 2012-11-28 2012-11-28 199,00
473/ALMA materiál-farby,?ist.potreby 2012-11-27 2012-11-27 133,43
471/Jozef Mil?ák ?istenie kotlov v MŠ 2012-11-23 2012-11-23 46,54
472/HOBLA HSlovensko hra?ky MŠ 2012-11-23 2012-11-23 100,80
469/Slovak telecom poplatok za telefón 2012-11-22 2012-11-22 11,90
468/Slovak Telecom mesa?ný poplatok telefón 2012-11-22 2012-11-22 11,90
470/MK ILLUMINATION viano?ná výzdoba- reœaze 2012-11-22 2012-11-22 163,92
467/ORANGE mesa?ný poplatok za telefón Ocú 2012-11-19 2012-11-19 49,46
466/EXTRATECH materiál na kosa?ku 2012-11-16 2012-11-16 253,20
465/ACHILLES zakúpenie dlažby pre MŠ 2012-11-14 2012-11-14 71,02
464/Jozef Gazd¡k ?istenie kom¡nov MŠ 2012-11-13 2012-11-13 218,40
461/Slovak telecom mesa?ný poplatok telefón MŠ 2012-11-12 2012-11-12 34,80
463/Marius Pedersen vývoz TKO 2012-11-12 2012-11-12 782,65
462/Marius Pedersen vývoz TKO 2012-11-12 2012-11-12 486,34
460/ELCOMP el.materiál svetle park 2012-11-08 2012-11-08 410,40
457/Slovak telecom mesa?ný poplatok telefón Ocú 2012-11-07 2012-11-07 87,55
458/Slovek telecom mesa?ný poplatok telef.matrik 2012-11-07 2012-11-07 13,73
447/RWE gas Slovensko poplatok za plyn 2012-11-06 2012-11-06 1 405,00
449/Stavebniny TRIBE nákup cementu 2012-11-06 2012-11-06 8,79
451/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava hm.núdza ZŠ 2012-11-06 2012-11-06 1 626,45
453/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava pracovn¡ci Ocú 2012-11-06 2012-11-06 41,81
455/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava soc.fond MŠ 2012-11-06 2012-11-06 8,32
446/Bukocel a.s. likvidácia odpadových vod ¬OV 2012-11-06 2012-11-06 458,10
448/LYRECO zakúpenie stoli?iek do KD 2012-11-06 2012-11-06 323,76
450/ŠJ pri ZŠ N.Htrabovec strava u?itelia MŠ 2012-11-06 2012-11-06 26,00
452/Šj pri ZŠ N.Hrabovec strava hm.núdza MŠ 2012-11-06 2012-11-06 51,14
454/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava dochodcovia 2012-11-06 2012-11-06 253,84
456/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava soc.fond Ocú 2012-11-06 2012-11-06 10,00
441/Mgr.Robert Jur?išin 2012-11-05 2012-11-05 500,00
443/VSE elektrická energia MŠ 2012-11-05 2012-11-05 110,00
445/Poradca podnikate?a kniha 2012-11-05 2012-11-05 9,60
442/Peter Toth vedenie a aktualizácia pož.ochn. 2012-11-05 2012-11-05 360,00
444/VSE elektrická energia 2012-11-05 2012-11-05 3 758,00
459/NOMI u?ebné pomocky pre MŠ 2012-11-02 2012-11-02 331,80
440/REMI materiál na autobusovú zastávku 2012-10-31 2012-10-31 138,92
438/Ivan Vester svetla obecný park 2012-10-29 2012-10-29 182,18
439/Peter Olšavský Projekt svetla park 2012-10-29 2012-10-29 200,00
434/Slovak telecom mesaýný poplatok za mobil 2012-10-23 2012-10-23 11,90
436/Extratech pre?erpavacia stanica - ?erpadlo 2012-10-23 2012-10-23 498,00
435/Slovak telecom mesa?ný poplatok za mobil 2012-10-23 2012-10-23 11,90
433/VT KANAL ?istenie obecnej kanalizácie 2012-10-22 2012-10-22 115,50
437/Agrofyt N.Hrabovec 2012-10-22 2012-10-22 381,60
430/SPP dorocvnanie plynu CO 2012-10-18 2012-10-18 1,37
432/SPP dorovnanie plynu MŠ 2012-10-18 2012-10-18 63,83
425/ORANGE mesa?ný poplatok za mobil 2012-10-18 2012-10-18 77,81
428/SPP dorovnanie plynu Ocú 2012-10-18 2012-10-18 20,77
431/SPP dorovnanie plynu zdr.str. 2012-10-18 2012-10-18 9,77
427/SPP dorovnanie plynu zdr.str. 2012-10-18 2012-10-18 38,71
426/SPP dorovnanie plyn ZŠ 2012-10-18 2012-10-18 2,57
429/SPP dorovnanie plynu DS 2012-10-18 2012-10-18 2,57
424/Miroslav Bielik oprava harmoniky 2012-10-17 2012-10-17 200,00
421/Štefan Tichý TIRO pomocky a hra?ky ŠKD 2012-10-16 2012-10-16 300,00
420/Stanislav Fi?ak práce MŠ - dlažba 2012-10-16 2012-10-16 498,51
422/POMTEX školské potreby hmotná núdza ZŠ 2012-10-16 2012-10-16 1 726,40
419/AUREUS medaile výro?ie Mastiliaka 2012-10-15 2012-10-15 1 440,00
423/M.•och PNEUSERVIS - oprva auta 2012-10-15 2012-10-15 89,03
417/Lyreco kancelárske potreby 2012-10-11 2012-10-11 219,20
416/Lyreco stoli?ky KD 2012-10-10 2012-10-10 1 891,44
415/Lyreco dobropis k faktúre ?.2380097376 2012-10-10 2012-10-10 -2 117,88
408/Slovak telekom poplatok telefón matrika 2012-10-09 2012-10-09 13,88
410/RWE Group mesa?ný poplatok za plyn 2012-10-09 2012-10-09 1 405,00
413/SDlovak telecom 2012-10-09 2012-10-09 34,44
414/NOMI u?ebné pomocky pre MŠ 2012-10-09 2012-10-09 82,03
409/Slovak telecom poplatok za telefón Ocú 2012-10-09 2012-10-09 76,07
411/Márius Pedersen vývoz TKO 2012-10-09 2012-10-09 71,71
412/Márius Pedersen vývoz TKO 2012-10-09 2012-10-09 559,93
406/Bukocel mesa?ný poplatok za ¬OV 2012-10-08 2012-10-08 458,10
407/Extratech ponorné ?erpadlo pre?. stanica 2012-10-08 2012-10-08 5 258,25
404/SOFTIP priru?ka matrikára 2012-10-05 2012-10-05 15,00
405/JUDr. Jozef Mašlej právnické služby III.Q.12 2012-10-05 2012-10-05 360,00
385/VvaK poplatok za vodu TJ 2012-10-04 2012-10-04 96,67
387/Školská jedále? strava hmotná núdza MŠ 2012-10-04 2012-10-04 50,08
389/Školská jedále? strava pracovn¡ci Ocú 2012-10-04 2012-10-04 45,20
400/Školská jedále? strava pracovn¡ci MŠ soc.f. 2012-10-04 2012-10-04 7,04
402/IURA EDITION ro?ný poplatok ROPO-?asopis 2012-10-04 2012-10-04 64,66
386/školská jedále? strava hmotná núdza ZŠ 2012-10-04 2012-10-04 1 498,81
388/Školská jedále? strava dochodcovia 2012-10-04 2012-10-04 159,60
390/Školská jedále? strava Ocú - sociálny fond 2012-10-04 2012-10-04 10,80
401/Školská jedále? strava pracovn¡ci MŠ 2012-10-04 2012-10-04 22,00
403/Bukóza Holding kanaliza?né vozidlo-porucha 2012-10-04 2012-10-04 39,46
383/Lyreco nákup stoli?iek KD 2012-10-03 2012-10-03 2 117,88
384/Lyreco náplne do tla?iarni 2012-10-03 2012-10-03 90,00
381/ FALCO údržba zdravotného strediska - okna 2012-10-02 2012-10-02 2 399,56
380/VVaK poplatok za vodu 2012-10-02 2012-10-02 224,03
382/Ivan Vester svetla park 2012-10-02 2012-10-02 749,07
373/SPP nedoplatok plyn zdr.str.II 2012-09-25 2012-09-25 953,63
375/SPP nedoplatok plyn Ocú 2012-09-25 2012-09-25 284,12
377/SPP Bratislava vyú?tovanie preplatok DS 2012-09-25 2012-09-25 -497,59
379/SPP Bratislava vyú?tovanie preplatok MŠ 2012-09-25 2012-09-25 -150,78
374/SPP nedoplatok plyn sklad CO 2012-09-25 2012-09-25 49,80
376/SPP Bratislav vyu?tovanie preplatok zdr.str. 2012-09-25 2012-09-25 -161,83
378/SPP Bratislava vyú?tovanie preplatok šk.byt 2012-09-25 2012-09-25 -184,66
372/ALMA kanc.p.,?ist.p. MŠ 5 ro?né deti 2012-09-24 2012-09-24 211,93
371/ORANGE mesa?ný poplatok za mobil 2012-09-21 2012-09-21 56,88
370/OFSETA tla? obecného spravodaja 2012-09-21 2012-09-21 145,92
367/Sllovak telekom mesa?ný poplatok za mobil 2012-09-20 2012-09-20 11,90
368/Slovak telecom mesa?ný poplatok za mobil 2012-09-20 2012-09-20 11,90
365/Martin •och PNEUSERVIS - oprava obec. auta 2012-09-17 2012-09-17 111,35
369/EXTRATECH materiál AK¬ 2012-09-17 2012-09-17 284,05
366/Bukóza Holding polievanie ihriska 2012-09-17 2012-09-17 324,00
364/NOMI nábytok MŠ 2012-09-14 2012-09-14 5,80
363/Slovak Telecom poplatok za telefón matrika 2012-09-11 2012-09-11 13,91
361/Marius Pedersen vývoz TKO 2012-09-10 2012-09-10 569,41
360/Slovak Telecom poplatok za telefón MŠ 2012-09-10 2012-09-10 34,44
362/Márius Pedersen vývoz TKO 2012-09-10 2012-09-10 348,45
357/Slovak telecom poplatok za telefón a interne 2012-09-07 2012-09-07 72,37
359/Bukóza Holding 2012-09-07 2012-09-07 113,14
358/Bukóza popltok za ?istenie odpadových v“d 2012-09-07 2012-09-07 458,10
353/RNDr.Mária Pavúková PD výškopis a polohopis 2012-09-05 2012-09-05 1 100,00
355/NOMI skrine pre MŠ 5 kusov 2012-09-05 2012-09-05 1 445,00
354/Extratech náhradné diely kosa?ka 2012-09-05 2012-09-05 180,10
356/Alma materiál-farby,?ist.prostr.,drobný mat. 2012-09-05 2012-09-05 122,40
352/ TREND ú?astnický poplatok 2012-09-04 2012-09-04 120,00
351/ Marika kalmanová krojové blúzky Hrabovka 2012-09-03 2012-09-03 300,00
350/ Acilles dlažba MŠ 2012-08-28 2012-08-28 298,92
349/Extratech náradie AK¬ 2012-08-28 2012-08-28 240,20
348/Agratech náradie AK¬ 2012-08-27 2012-08-27 44,31
347/VVaK kanaliza?né auto ?istenie 2012-08-24 2012-08-24 155,81
346/ Slovak Telecom poplatok za mobilný telefón 2012-08-20 2012-08-20 15,40
345/Slovak Telecom poplatok za mobilný telefón 2012-08-20 2012-08-20 15,40
344/ ORANGE poplatok za mobilný telefón 2012-08-17 2012-08-17 59,18
342/LYRECO nápl? do tla?iarne 2012-08-09 2012-08-09 45,60
341/Pneuservis Martin •och oprava obecného auta 2012-08-09 2012-08-09 167,28
336/ Slovak telecom poplatok za telefón MŠ a int 2012-08-08 2012-08-08 35,34
338/Slovak telecom poplatok za telefón Ocú a int 2012-08-08 2012-08-08 73,22
340/Márius Pedersen vývoz TKO 2012-08-08 2012-08-08 514,47
335/ALDA stoli?ky 22 kusov dom smútku 2012-08-08 2012-08-08 374,00
337/ Slovak telecom poplatok za telefón matrika 2012-08-08 2012-08-08 13,88
339/Marius Pedersen vývoz TKO 2012-08-08 2012-08-08 357,58
418/Elpis BARDEJOV kamerový systém 2012-08-08 2012-08-08 6 125,27
334/ Jozef Gazd¡k ?istenie a montáž kom¡na 2012-08-07 2012-08-07 1 934,70
333/ Bukocel a.s. poplatok za ¬OV 2012-08-06 2012-08-06 458,10
326/SPP poplatok za plyn byt v ZŠ 2012-08-03 2012-08-03 83,00
328/ SPP poplatok za plyn MŠ 2012-08-03 2012-08-03 51,00
330/ SPP poplatok za plyn dom smútku 2012-08-03 2012-08-03 84,00
332/ SPP poplatok za plyn CO 2012-08-03 2012-08-03 18,00
323/Poradca podnikate?a finan?ný spravodaj 2013 2012-08-03 2012-08-03 19,98
325/Datatrade program obce.info 2012-08-03 2012-08-03 62,40
327/SPP poplatok za plyn zdr.stredisko II 2012-08-03 2012-08-03 8,00
329/SPP poplatok za plyn Ocú 2012-08-03 2012-08-03 67,00
331/ SPP poplatok za plyn zdr.stredisko I 2012-08-03 2012-08-03 41,00
324/VSE poplatok el. energia MŠ 2012-08-01 2012-08-01 110,00
343/ESET antiv¡rový program 2012-08-01 2012-08-01 90,65
322/VSE poplatok za el. energiu 2012-07-31 2012-07-31 3 758,00
321/Extrazech náhradné diely do kosa?ky 2012-07-31 2012-07-31 516,00
320/Ing. Matrin ›asko umelecké predmety HRABOVKA 2012-07-27 2012-07-27 45,20
319/Ivan Guman teplomer a jeho montáž dom smútku 2012-07-26 2012-07-26 54,00
318/Extratech vyvetvovacia p¡la s pr¡sl. AK¬ 2012-07-25 2012-07-25 366,50
316/Slovak Telecom mesa?ný poplatok za mobil 2012-07-23 2012-07-23 19,27
317/Slovak Telecom mesa?ný poplatok za mobil 2012-07-23 2012-07-23 18,38
315/Orange mesa?ný poplatok za mobil 2012-07-18 2012-07-18 64,15
314/ Marius Pedersen 2012-07-12 2012-07-12 528,97
313/ Márius Pedersen vývoz TKO 2012-07-12 2012-07-12 498,68
312/ Slovak telecom poplatok za telefón MŠ 2012-07-11 2012-07-11 35,89
311/Ján ALEZµR dopravné zna?ky 2012-07-11 2012-07-11 145,92
306/Slovak telecom poplatok za telefón Ocú 2012-07-10 2012-07-10 80,26
307/ Slovak telecom poplatok za telefón matrika 2012-07-10 2012-07-10 13,88
296/JUDr. J. Mašlej právnické služby 2012-07-06 2012-07-06 360,00
298/SPP poplatok za plyn MŠ 2012-07-06 2012-07-06 51,00
300/SPP poplatok za plyn CO 2012-07-06 2012-07-06 18,00
302/SPP poplatok za plyn Ocú 2012-07-06 2012-07-06 67,00
293/LYRECO kancelársky materiál 2012-07-06 2012-07-06 196,93
297/Martin Komár dovoz kame?a 2012-07-06 2012-07-06 70,56
299/SPP poplatok za plyn zdr.str.II 2012-07-06 2012-07-06 8,00
301/SPP poplatok za plyn DS 2012-07-06 2012-07-06 84,00
303/ SPP poplatok za plyn zdr.str.I 2012-07-06 2012-07-06 41,00
292/LYRECO kancelársky materiál 2012-07-06 2012-07-06 386,04
283/Bukocel poplatok za ¬OV 2012-07-04 2012-07-04 458,10
285/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec 2012-07-04 2012-07-04 12,80
287/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec 2012-07-04 2012-07-04 35,03
289/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec 2012-07-04 2012-07-04 1 556,75
291/ELPIS s.r.o Bardejov montáž kamier 2012-07-04 2012-07-04 2 622,00
282/VVaK poplatok za vodu 2012-07-04 2012-07-04 323,77
284/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava u?itelia MŠ 2012-07-04 2012-07-04 40,00
286/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec 2012-07-04 2012-07-04 9,20
288/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec 2012-07-04 2012-07-04 295,64
290/Šj priZŠ N.Hrabovec 2012-07-04 2012-07-04 94,58
295/SATTI súkr.aut.doprava doprava HRABOVKA 2012-07-04 2012-07-04 700,00
309/ SPP poplatok za plyn školský byt 2012-07-03 2012-07-03 83,00
308/ VVaK poplatok za vodu cintor¡n 2012-06-28 2012-06-28 9,20
281/Ing. Mascuk koberce do domu smútku 2012-06-27 2012-06-27 102,18
294/3soft oprva tla?iarne 2012-06-27 2012-06-27 57,00
280/LINE s.r.o dopravné zna?enie - prechody 2012-06-26 2012-06-26 194,94
304/Mikuláš Vrábe? ma?ovanie v dome smútku 2012-06-26 2012-06-26 944,10
305/Mikuláš Vrábe? ma?ovanie v dome smútku 2012-06-26 2012-06-26 319,50
279/V. Bakajsa okrasné kvetiny 2012-06-25 2012-06-25 237,60
310/HIREKON auditorské služby 2012-06-21 2012-06-21 720,00
275/Mgr.Jozef Kuba uverejnenie inzercie 2012-06-20 2012-06-20 75,60
276/Slovak telecom mesa?ný poplatok za mobil 2012-06-20 2012-06-20 11,90
278/J 2012-06-20 2012-06-20 150,00
277/Slovak telecom mesa?ný poplatok za mobil 2012-06-20 2012-06-20 17,86
269/ORANGE mesa?ný poplatok za mobil 2012-06-19 2012-06-19 86,21
271/Alexander SZABO zakúpenie futbalových dresov 2012-06-19 2012-06-19 371,50
273/EXTRATECH materiál AK¬ 2012-06-19 2012-06-19 194,57
270/VSK MINERµL nákup kame?a 2012-06-19 2012-06-19 144,64
272/AGRATECH prac.ole?enie a materiál AKC 2012-06-19 2012-06-19 156,98
274/DMJ market ?istiace prostriedky AK¬ 2012-06-19 2012-06-19 33,88
267/DEKORUM plakety a pam„tné listy 2012-06-12 2012-06-12 182,00
268/Plastimex cement 2012-06-12 2012-06-12 31,30
255/SPP poplatok za plyn zdr.str.I 2012-06-11 2012-06-11 44,00
257/SPP poplatok za DS 2012-06-11 2012-06-11 84,00
259/SPP poplatok za plyn CO 2012-06-11 2012-06-11 18,00
261/Michal Dvorjak žiadosœ na projekt 2012-06-11 2012-06-11 100,00
263/Michal Dvorjak žiadosœ na projekt 2012-06-11 2012-06-11 200,00
265/Michal Dvorjak žiadosœ na projekt 2012-06-11 2012-06-11 100,00
256/SPP poplatok za plyn Ocú 2012-06-11 2012-06-11 72,00
258/SPP poplatok za plyn zdr.str.II 2012-06-11 2012-06-11 8,00
260/SPP poplatok za plyn MŠ 2012-06-11 2012-06-11 56,00
262/Michal Dvorjak žiadosœ na projekt 2012-06-11 2012-06-11 150,00
264/Michal Dvorjak žiadosœ na projekt 2012-06-11 2012-06-11 100,00
266/Michal Dvorjak žiadosœ na projekt 2012-06-11 2012-06-11 350,00
247/Martin komár dovoz kame?a 2012-06-07 2012-06-07 141,12
249/EXTRATECH materiál pre kosa?ky a krovinorez 2012-06-07 2012-06-07 378,10
251/Slovak telekom telefón MŠ 2012-06-07 2012-06-07 37,33
246/Bukóza ¬OV mesa?ný poplatok 2012-06-07 2012-06-07 458,10
248/Slovenská internetová pohrebiska poplatok 2012-06-07 2012-06-07 82,65
250/Slovak telekom telefón Ocú 2012-06-07 2012-06-07 105,23
252/Slovak telekom telefón matrika 2012-06-07 2012-06-07 13,88
245/Márius Pedersen vývoz TKO 2012-06-06 2012-06-06 694,34
244/REMI lexan dom smútku 2012-06-06 2012-06-06 137,92
235/Dataservis výpo?tová technika ZŠ rekonštr. 2012-06-05 2012-06-05 1 191,05
Školská jedále? pri ZŠ strava u?itelia MŠ ?.235 2012-06-05 2012-06-05 29,00
Školská jedále? pri ZŠ strava Ocú soc.fond ?.237 2012-06-05 2012-06-05 12,80
Školská jedále? pri ZŠ strava hm.nudza ZŠ ?.239 2012-06-05 2012-06-05 1 542,31
241/Školská jedále? pri ZŠ strava d“chodcovia 2012-06-05 2012-06-05 291,84
243/LYRECO kancelárske potreby 2012-06-05 2012-06-05 28,80
254/Dataservis výpo?tová technika ZŠ oprava 2012-06-05 2012-06-05 -1 181,12
dobropis k faktúre ?.110291 2012-06-05 2012-06-05 1 181,12
Školská jedále? pri ZŠ strava MŠ soc.fond ?.236 2012-06-05 2012-06-05 9,28
Školská jedále? pri ZŠ strava Ocú ?. 238 2012-06-05 2012-06-05 51,98
240/Školská jedále? pri ZŠ strava hm.núdza MŠ 2012-06-05 2012-06-05 108,17
242/ALWEZµR Ján dopravné zna?ky 2012-06-05 2012-06-05 58,08
SPP poplatok za plyn školský byt ?.233 2012-06-04 2012-06-04 83,00
Jozef Hurný 2012-06-04 2012-06-04 370,84
REMI materiál ?.234 2012-06-04 2012-06-04 129,25
AGRATECH pracovné oble?enie ?.231 2012-06-01 2012-06-01 124,50
Mgr. Ladislav Krivda uverejnenie inzerátu 2012-05-31 2012-05-31 55,00
WINTWX pracovné oble?enie AK¬ 2012-05-28 2012-05-28 112,03
Martin •och PNEUSERVIS - oprava auta 2012-05-28 2012-05-28 105,20
DMJ MARKET ?istiace prostriedky AK¬ 2012-05-28 2012-05-28 16,80
NEO SLOVAKIA poplatok za uverejnenie inzercie 2012-05-28 2012-05-28 75,00
VSK MINERAL zakúpenie kame?a 2012-05-25 2012-05-25 111,67
EXTRATECH materiál AK¬ 2012-05-25 2012-05-25 206,20
AGTRATECH materiál pre AK¬ 2012-05-25 2012-05-25 81,62
Str. odborná škola drevárska zhotovenie lavi?iek 2012-05-24 2012-05-24 400,00
Slovak Telekom mesa?ný paušál za mobil 2012-05-22 2012-05-22 15,49
EKOLAB Košice preskúmanie vzorky 2012-05-21 2012-05-21 696,07
Slovak telekom mesa?ný poplatok za paušál mobil 2012-05-21 2012-05-21 11,90
ORANGE mobil 2012-05-18 2012-05-18 57,71
DMJ Market ?istiace prostriedky 2012-05-16 2012-05-16 22,76
Web Support doména 2012-05-15 2012-05-15 14,76
VSK MINERµL kamene park 2012-05-15 2012-05-15 111,36
Stavebniny TRIBE obrubn¡ky + doprava 2012-05-14 2012-05-14 231,02
Alfonz teliška práce s traktorom 2012-05-11 2012-05-11 87,50
Bukóza Holding pre?er.vozidlo ?istenie kanal. 2012-05-11 2012-05-11 197,99
SPP poplatok za plyn MŠ 2012-05-10 2012-05-10 132,00
SPP poplatok za plyn CO 2012-05-10 2012-05-10 18,00
SPP poplatok za plyn DS 2012-05-10 2012-05-10 84,00
Marius PEDERSEN poplatok za vývoz TKO 2012-05-10 2012-05-10 258,73
SPP poplatok za plyn zdr.str.I 2012-05-10 2012-05-10 105,00
SPP poplatok za plyn zdr.str.II 2012-05-10 2012-05-10 20,00
SPP poplatok za plyn Ocú 2012-05-10 2012-05-10 171,00
Márius PEDERSEN poplatok za vývoz TKO 2012-05-10 2012-05-10 501,25
T telefón Ocú 2012-05-09 2012-05-09 76,13
T telefón matrika 2012-05-09 2012-05-09 13,73
T telefón materská škola 2012-05-09 2012-05-09 29,33
Martin Špaller zvára?ske a zámo?nické práce 2012-05-07 2012-05-07 400,00
Bukocel a.s poplatok ¬OV 2012-05-07 2012-05-07 458,10
LYRECO kávovar.tonery 2012-05-07 2012-05-07 629,20
SPP poplatok za plyn v školskom byte 2012-05-04 2012-05-04 83,00
REMEK ro?ný poplatok za program 2012-05-03 2012-05-03 408,00
Školská jedále? strava dochodcovia 2012-05-03 2012-05-03 215,84
Školská jedále? strava Oc sociálny fond 2012-05-03 2012-05-03 6,80
Školská jedále? strava hmotná núdza ZŠ 2012-05-03 2012-05-03 1 272,01
VSE elektrická energia MŠ 2012-05-03 2012-05-03 110,00
Martin Komár dovoz kame?a 2012-05-03 2012-05-03 70,56
Školská jedále? strava u?itelia MŠ 2012-05-03 2012-05-03 16,00
Školská jedále? strava MŠ sociálny fond 2012-05-03 2012-05-03 30,51
Školská jedále? strava hmotná núdza MŠ 2012-05-03 2012-05-03 87,75
Školská jedále? strava MŠ sociálny fond 2012-05-03 2012-05-03 5,12
STELL s.r.o. prekrytie odpadových rúr v ŠJ 2012-05-02 2012-05-02 224,40
EXTRATECH materiál -kladivo,rukavice,vodováha 2012-04-30 2012-04-30 29,30
VSE elektrická energia 2012-04-27 2012-04-27 5 719,00
Plastimex materiál - cement,kanaliza?né rúry 2012-04-27 2012-04-27 127,48
KOŠÖK futbalové siete - rómske ihrisko 2012-04-25 2012-04-25 124,80
EXTRATECH pracovné náradie AK¬ 2012-04-25 2012-04-25 187,50
WINTWX pracovné oble?enie AK¬ 2012-04-25 2012-04-25 253,30
TZ COM - mesa?ný poplatok za mobil 2012-04-18 2012-04-18 14,50
T mesa?ný poplatok za mobil 2012-04-18 2012-04-18 11,90
ORANGE mesa?ný poplatok za mobil 2012-04-18 2012-04-18 69,94
Slovgram 2012-04-17 2012-04-17 33,50
Alfonz Teliška práce traktor 2012-04-16 2012-04-16 94,50
Martin Špaller zvára?ské a zámo?nické práce 2012-04-16 2012-04-16 600,00
OPENCOM obecné peniaze 2012-04-16 2012-04-16 120,00
SPP poplatok za plyn MŠ 2012-04-13 2012-04-13 343,00
PNEUSERVIS M.•och obecné auto oprava 2012-04-13 2012-04-13 84,26
VT kanál ?istenie kanalizácie 2012-04-13 2012-04-13 330,00
Bukocel poplatky ¬OV 2012-04-13 2012-04-13 458,10
SPP poplatok za plyn Ocú 2012-04-13 2012-04-13 447,00
SPP poplato za plyn zdr.str.II 2012-04-13 2012-04-13 51,00
PNEUSERVIS M.•OCH motorový olej 2012-04-13 2012-04-13 34,07
VT kanál ?istenie kanalizácie 2012-04-13 2012-04-13 287,50
SPP poplatok plyn CO 2012-04-13 2012-04-13 18,00
SPP poplatok za plyn DS 2012-04-13 2012-04-13 84,00
SPP poplatok za plyn zdr.str. I 2012-04-13 2012-04-13 274,00
JUDr.Jozef mašlej právne služby 2012-04-11 2012-04-11 360,00
DMJ Market ?istiace prostriedky 2012-04-11 2012-04-11 50,36
T telefón Ocú 2012-04-11 2012-04-11 89,90
REMI Materiál 2012-04-11 2012-04-11 125,63
VT kanál ?istenie kanalizácie 2012-04-11 2012-04-11 160,00
T telefón matrika 2012-04-11 2012-04-11 13,73
VSK MINERµL kamene park 2012-04-11 2012-04-11 131,96
T telefón MŠ 2012-04-11 2012-04-11 22,58
Marius PEDERSEN vývoz TKO 2012-04-04 2012-04-04 577,96
Marius PEDERSEN vývoz TKO 2012-04-04 2012-04-04 1 151,70
ján ALEZµR dopravné zna?ky 2012-04-04 2012-04-04 155,04
VVaK poplatok za vodu 2012-04-03 2012-04-03 257,23
školská jedále? pri ZŠ strava MŠ 2012-04-03 2012-04-03 34,00
Školská jedále? pri ZŠ strava hmotná núdza MŠ 2012-04-03 2012-04-03 107,88
Školská jedále? pri ZŠ strava Ocú 2012-04-03 2012-04-03 33,90
SPP plyn byt 2012-04-03 2012-04-03 83,00
Školská jedále? pri ZŠ strava hmotná núdza ZŠ 2012-04-03 2012-04-03 1 486,14
Školská jedále? pri ZŠ strava dochodcovia 2012-04-03 2012-04-03 316,92
ROMANETA ž?aby 2012-04-02 2012-04-02 150,00
AUTODOPRAVA Kr¡dlo mechanizmy projekt 2012-03-26 2012-03-26 1 656,00
T mesa?ný poplatok za mobil 2012-03-26 2012-03-26 11,90
REMI materiál mreže 2012-03-26 2012-03-26 61,20
Ing. daniel Lorinc GSP zameranie projekt 2012-03-26 2012-03-26 300,00
Ing. Daniel Lorinc garant 3/2012 projekt 2012-03-26 2012-03-26 350,00
T mesa?ný poplatok za mobil 2012-03-26 2012-03-26 37,18
KAMIOR preprava N.Hrabovec - Humenné 2012-03-26 2012-03-26 49,06
Pasienkové spolo?enstvo drevo projekt 2012-03-26 2012-03-26 509,76
POMTEX školské potreby hmotná núdza ZŠ 2012-03-23 2012-03-23 1 444,20
ALMA materiál-farby,?istiace,fab,rezné kotú?e 2012-03-23 2012-03-23 255,18
Martin Komár dovoz kameniva projekt 2012-03-21 2012-03-21 829,44
Národné informa?né stredisko register 2012-03-20 2012-03-20 120,00
OFSETA letáky projekt 2012-03-20 2012-03-20 150,00
LE CHEQUE DEJEUNER stravné l¡stky 3/2012 projekt 2012-03-20 2012-03-20 450,00
VSK MINERAL kamenivo projekt 2012-03-20 2012-03-20 1 316,59
EXTRATECH náhradné diely 2012-03-20 2012-03-20 43,85
OFSETA informa?ná tabu?a projekt 2012-03-20 2012-03-20 100,00
EXTRATECH náhradné diely projekt 2012-03-20 2012-03-20 72,00
WINTEX pracovné oble?enie projekt 2012-03-20 2012-03-20 60,64
ORANGE mobil mesa?ný poplatok 2012-03-19 2012-03-19 69,82
LAMAR školské potreby hm.núdza MŠ 2012-03-19 2012-03-19 149,40
MIMA oprava kop¡rovacieho stroja 2012-03-19 2012-03-19 195,76
EXTRATECH motorový olej projekt 2012-03-19 2012-03-19 65,90
VSK Minerál lomový kame? projekt 2012-03-15 2012-03-15 116,64
SBK Vranov n/T lomový kame? + doprava projekt 2012-03-15 2012-03-15 304,80
Alfonz Teliška odhê?anie snehu 2012-03-12 2012-03-12 382,50
Bukocel odpadové vody ¬OV 2012-03-12 2012-03-12 458,10
Jozef Gazd¡k ?istenie kom¡nov 2012-03-12 2012-03-12 79,20
Škol.jedále? pri ZŠ N.Hrabovec strava MŠ 2012-03-09 2012-03-09 25,00
ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava Ocú soc.fond 2012-03-09 2012-03-09 5,60
ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava dochodcovia 2012-03-09 2012-03-09 287,28
ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava hm.núdza ZŠ 2012-03-09 2012-03-09 1 266,62
ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava MŠ soc.fond 2012-03-09 2012-03-09 8,00
ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava Ocú 2012-03-09 2012-03-09 29,38
ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava hm.núdza MŠ 2012-03-09 2012-03-09 80,99
T telefón materská škola 2012-03-08 2012-03-08 26,41
Martin Komár dovoz kameniva projekt 2012-03-08 2012-03-08 145,44
Márius Pedersen vývoz TKO 2012-03-07 2012-03-07 459,77
T telefón Ocú 2012-03-07 2012-03-07 67,56
T telefón matrika 2012-03-07 2012-03-07 13,88
•ubom¡r Jankura verejné obstaravanie 2012-03-07 2012-03-07 3 960,00
SPP plyn Ocú 2012-03-06 2012-03-06 817,00
SPP plyn zdravotné stredisko II 2012-03-06 2012-03-06 92,00
SPP plyn materská škola 2012-03-06 2012-03-06 627,00
SPP plyn zdravotné stredisko I 2012-03-06 2012-03-06 500,00
SPP plyn dom smútku 2012-03-06 2012-03-06 84,00
SPP plyn sklad CO 2012-03-06 2012-03-06 18,00
LYRECIO kancelárske potreby 2012-03-06 2012-03-06 110,72
Ing. daniel Lorinc garant projektu 2/2012 2012-03-05 2012-03-05 350,00
SPP poplatok za plyn školský byt 2012-03-05 2012-03-05 83,00
IVES poplatok za program Ocú a matrika 2012-03-05 2012-03-05 96,79
M.•och pneuservis motorový olej projekt 2012-03-01 2012-03-01 52,00
M.•och pneuservis oprava auta 2012-03-01 2012-03-01 131,70
LE CHEQUE DEJEUNER stravné l¡stky 2/2012 2012-03-01 2012-03-01 663,00
EXTRATECH náhradné diely projekt 2012-02-29 2012-02-29 123,84
Wintex pracovné oble?enie 2012-02-24 2012-02-24 45,67
T faktúra za služby mobilnej siete 2012-02-23 2012-02-23 35,02
T fakturácia za služby mobilnej siete 2012-02-23 2012-02-23 34,20
Bukocel a.s 2012-02-23 2012-02-23 458,10
ARMAT TRADE náhradné diely radiatór 2012-02-20 2012-02-20 230,78
FA HUNTER Igor Tomko odchyt túlavých psov 2012-02-17 2012-02-17 60,00
Jozef MIL¬µK oprav plynových kotlov MŠ 2012-02-17 2012-02-17 29,54
ORANGE mobil 2012-02-17 2012-02-17 73,82
WINTEX pracovné oble?enie 2012-02-17 2012-02-17 90,23
MIVEX školeni BOZP + školenie pil?¡kov 2012-02-17 2012-02-17 465,00
nákup žrÔoviny projekt 2012-02-13 2012-02-13 704,00
VVaK výmena vodomera MŠ 2012-02-13 2012-02-13 21,60
EXTRATECH materiál 2012-02-10 2012-02-10 278,00
EXTRATECH olej 2012-02-10 2012-02-10 211,80
Marius Pedersen vývoz TKO 2012-02-09 2012-02-09 270,52
Marius Pedersen vývoz TKO 2012-02-09 2012-02-09 488,36
ALDA kancelársky materiál matrika 2012-02-08 2012-02-08 37,72
T telefón ,matrika 2012-02-08 2012-02-08 13,80
T telefón 2012-02-08 2012-02-08 96,37
T telefón MŠ 2012-02-08 2012-02-08 21,43
BUKOZA HOLDONG kalové vozidlo ?istenie kanaliz. 2012-02-07 2012-02-07 188,41
ALFONZ TELIŠKA odhr?anie snehu 2012-02-06 2012-02-06 195,50
LYRECO kancelárske potreby 2012-02-06 2012-02-06 170,42
VSE poplatok el.energia 2012-02-03 2012-02-03 5 719,00
ŠJ pri ZŠ n.Hrabovec strava u?itelia MŠ 2012-02-03 2012-02-03 25,00
ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava sociálny fond Ocú 2012-02-03 2012-02-03 6,00
ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava dochodcovia 2012-02-03 2012-02-03 217,36
ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strva hmotná núdza ZŠ 2012-02-03 2012-02-03 1 352,07
VSE poplatok el.energia MŠ 2012-02-03 2012-02-03 110,00
expert zakúpenie fotoaparát usb projekt 2012-02-03 2012-02-03 278,97
ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava sociálny fond MŠ 2012-02-03 2012-02-03 8,00
ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava Ocú 2012-02-03 2012-02-03 29,38
ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec 2012-02-03 2012-02-03 91,84
SPP poplatok za plyn MŠ 2012-02-02 2012-02-02 665,00
SPP poplatok za plyn Ocú 2012-02-02 2012-02-02 867,00
SPP poplatok za plyn CO 2012-02-02 2012-02-02 18,00
SPP poplatok za plyn byt 2012-02-02 2012-02-02 83,00
SPP poplatok za plyn zdr.str,I 2012-02-02 2012-02-02 530,00
SPP poplatok za plyn DS 2012-02-02 2012-02-02 84,00
SPP poplatok za plyn zdr.str.II 2012-02-02 2012-02-02 97,00
Ing.daniel Lorinc garant projektu 1/2012 2012-02-01 2012-02-01 350,00
REMI materiál + stol školská jedále? 2012-02-01 2012-02-01 856,20
Veterinárna asanácia odchyt túlavých psov 2012-01-31 2012-01-31 250,00
IKF SERVICE vypracovanie žiadosti 2012-01-31 2012-01-31 1 980,00
LE CHEQUE DEJEUNER stravné l¡stky 2012-01-31 2012-01-31 675,00
A.PAVúK projekt revitalizácia krajiny 2012-01-30 2012-01-30 1 500,00
ELCOMP demontáž viano?nej výzdoby 2012-01-27 2012-01-27 221,27
Š STK,emisná,údržba 2012-01-27 2012-01-27 227,92
EXTRATECH oprava p¡ly 2012-01-24 2012-01-24 145,40
T mobil 2012-01-23 2012-01-23 11,90
T mobil 2012-01-23 2012-01-23 20,29
SOZA autorské práva 2012-01-23 2012-01-23 20,40
WEBSUPPORT www stránka 2012-01-19 2012-01-19 47,52
rad MVSR Bratislava tla?ibva matrika 2012-01-19 2012-01-19 29,09
ORANGE mobil 2012-01-19 2012-01-19 44,40
VSE vyú?tovanie el. energia 2012-01-17 2012-01-17 7 591,15
Poradca podnikate?a finan?ný spravodaj 2011 doú? 2012-01-17 2012-01-17 21,19
VSE vyú?tovanie el.energie 2012-01-17 2012-01-17 -95,42
IKF SERVICE projekt povodne NATURA vyjadrenie 2012-01-16 2012-01-16 108,00
EXTRATECH motorový olej 2012-01-13 2012-01-13 123,05
EXTRATECH rukavice 2012-01-13 2012-01-13 26,40
EXTRATECH náhradné diely kosa?ka 2012-01-13 2012-01-13 109,22
Extratech náhradné diely 2012-01-13 2012-01-13 155,66
M.•och PNEUSERVIS olej 2012-01-12 2012-01-12 32,06
M.•OCH PNEUSERVIS servis auto 2012-01-12 2012-01-12 57,67
Marius Pedersen vývoz TKO 2012-01-11 2012-01-11 613,91
Kaping školenie vodný majster 2012-01-11 2012-01-11 300,00
Marius PEDERSEN vývoz TKO 2012-01-11 2012-01-11 191,53
T telefón MŠ 2012-01-10 2012-01-10 21,97
T telefón Ocú 2012-01-10 2012-01-10 78,26
T telefón matrika 2012-01-10 2012-01-10 17,47
Bukocel ¬OV splaškové vody 2012-01-09 2012-01-09 458,10
Ing.D.Lorinc garant projektu 12/2011 2012-01-05 2012-01-05 350,00
VVaK voda TJ 2012-01-05 2012-01-05 572,09
SPP poplatok za plyn zdr.str.I 2012-01-04 2012-01-04 547,00
SPP poplatok za plyn CO 2012-01-04 2012-01-04 18,00
SPP poplatok za plyn Ocú 2012-01-04 2012-01-04 894,00
Juraj Gulovi? www stránka 2012-01-04 2012-01-04 60,00
SPP poplatok za plyn MŠ 2012-01-04 2012-01-04 686,00
SPP poplatok za plyn DS 2012-01-04 2012-01-04 84,00
SPP poplatok za plyn zdr.str.II 2012-01-04 2012-01-04 101,00
VVaK poplatok za vodu 2012-01-03 2012-01-03 163,88
JUDR.J.Mašlej právnické služby 2012-01-03 2012-01-03 360,00
SPP poplatok za plyn byt ZŠ 2012-01-03 2012-01-03 83,00
LA CHEQUE DEJEUNER stravné l˜tky 2012-01-03 2012-01-03 696,00
FOBER 2012-01-02 2012-01-02 71,20