Nižný Hrabovec - Zmluvy - 2012

Dodávateľ: Názov:
DODÁVATEĽ NÁZOV PREVZATÉ ZVEREJNENÉ SUMA STIAHNUŤ
JUDr. Jozef Mašlej mandátna zmluva 2012-12-29 2012-12-31 0,00
Bukocel a.s Hencovce Zmluva o čistení splaškových odp.vôd 1 2012-12-20 2012-12-21 0,00
Bukocel a.s Hencovce Zmluva o čistení splaškových odp.vôd 3 2012-12-20 2012-12-21 0,00
Bukocel a.s Hencovce Zmluva o čistení splaškových odp.vôd 2 2012-12-20 2012-12-21 0,00
AQUASPIŠ s.r.o. Spišská Nová Ves Zmluva č.120/2012- K 2012-12-16 2012-12-19 0,00
Všeobecná úverová banka a.s. VV dodatok č.2 k zmluve 1279/ 2011/UZ 2012-12-12 2012-12-12 0,00
Vých.vod.spoločnosť a.s. zmluva o kúpe cenných papierov 2012-12-03 2012-12-03 0,00
VSE Príloha č.3 k združ.dodávke 5100307787 2012-11-09 2012-11-12 0,00
VSE Zmluva o pripojení do distribučnej siete 2012-11-09 2012-11-12 0,00
Zmluva o nájme Š.Gaži,E.Slutá zmluva 2012-10-09 2012-10-10 0,00
Zmluva o združenej dodávke plynu zmluva 2012-09-28 0,00
Greckokatolická cirkev farnosť v Poši Osobitná zmluva o poskytnutí fin.prísp. 2012-05-10 2012-05-11 0,00
Zmluva č.80/2012/OO prevencia kriminality zmluva 2012-05-02 2012-05-02 0,00
Valéria Šinalová zmluva 2012-01-03 2012-04-01 0,00
Kúpná zmluva OcÚ N.H. A P.Staško zmluva 2012-03-29 2012-03-30 0,00
Mandátna zmluva Ing.Anton Pavúk zmluva 2012-03-19 2012-03-21 0,00
Zmluva oposkytovaní služieb zmluva 2012-03-19 2012-03-21 0,00
Jankura mandatna zmluva 2012-01-25 2012-01-25 6 000,00
Anna Valčová zmluva 2012-01-03 2012-01-04 0,00
Rímskokatolická cirkev zmluva 2012-01-03 2012-01-04 0,00
Miroslav Slivka zmluva 2012-01-03 2012-01-04 0,00
Slovenská pošta zmluva 2012-01-03 2012-01-04 0,00