Nižný Hrabovec - Zmluvy - 2013

Dodávateľ: Názov:
DODÁVATEĽ NÁZOV PREVZATÉ ZVEREJNENÉ SUMA STIAHNUŤ
MUDr. Adriana Heligmanová Zmluva o nájme zdravotné stredisko 2014-03-14 2014-03-14 0,00
Vranovský útulok Osobitná zmluva o dodávke potr.odp. 2013-12-18 2013-12-19 0,00
MEDORA s.r.o. Vranov n/T Zmluva o sprostredkovaní predaja nehn. 2013-12-02 2013-12-06 0,00
Ján Jarka Kúpna zmluva 2013-12-02 2013-12-06 0,00
AGROMIX s.sr.o. Sedliska Kúpna zmluva 2013-08-30 2013-09-02 0,00
VÚB a.s.Vranov nad Topľou Dodatok č.1 k zmluve o tú č.611/2011/UZ 2013-08-22 2013-08-23 0,00
VVaK a.s. Košice dodatok č.2 k zmluve 321/14/2005/z VV 2013-08-21 2013-08-22 0,00
Bukóza Holding Hencovce Zmluva o darovaní 2013-07-23 2013-07-25 0,00
STELL s.r.o Vranov nad Topľou Zmluva odielo 04/2013 2013-06-28 2013-06-28 0,00
J.Bančanský Sačurov Zmluva o dielo úprava stropu vo vestibule 2013-06-27 2013-06-28 0,00
STELL s.r.o Vranov nad Topľou Zmluva o dielo 07/2013 2013-06-24 2013-06-25 0,00
STELL s.r.o. Vranov nad Topľou Zmluva o dielo 06/2013 2013-06-24 2013-06-25 0,00
HIREKON s.r.o. Prešov Zmluva o poskytnutí auditorských služieb 2013-06-03 2013-06-04 0,00
Miroslav Fiľak N.Hrabovec č.423 Zmluva o dielo 2013-05-28 2013-05-30 0,00
Miroslav Fiľak N.Hrabovec č.423 Zmluva o dielo 2013-05-28 2013-05-30 0,00
Centrum voľného času Vranov n/T Zmluva o poskytnutí finančných prostried 2013-05-10 2013-05-13 0,00
Komunálna poisťovňa Zmluva o úrazovom poistení 2013-05-06 2013-05-07 0,00
MS TRADE GROUP N.Hrabovec 430 Zmluva o dielo 2013-04-22 2013-04-24 0,00
J.Bančanský Sačurov Zmluva o dielo 2013-04-22 2013-04-24 0,00
Miroslav Sokol - FALKO Zmluva o dielo 2013-04-22 2013-04-22 0,00
Centrum voľného času Ruskov Zmluva o poskytnutí finančných prostried 2013-04-03 2013-04-05 0,00
Centrum voľného času Juskova Voľa Zmluva o poskytnutí finančných prostried 2013-04-03 2013-04-05 0,00
VVaK a.s. Košice Dodatok č.1 k zmluve č.90-000017830 2013-02-13 2013-02-15 0,00
Ronam Gaži Nižný Hrabovec 159 Zmluva o nájme nehnuteľnosti 2013-01-31 2013-02-08 0,00
Štefánia Berinštettová N.Hrabovec265 Kúpna zmluva o prevode nehnuteľnosti 2013-02-04 2013-02-08 0,00