Nižný Hrabovec - Faktúry - 2014

Dodávateľ: Názov:
DODÁVATEĽ NÁZOV PREVZATÉ ZVEREJNENÉ SUMA STIAHNUŤ
569/Márius Pedersen Trenč¡n vývoz TKO 2014-12-31 2014-12-31 1 090,33
571/Bukocel Hencovce mesačný poplatok ¬OV 2014-12-31 2014-12-31 458,40
573/Slovak Telecom mesačný poplatok telefón Ocú 2014-12-31 2014-12-31 72,41
575/Slovak Telecom mesačný poplatok telefón MŠ 2014-12-31 2014-12-31 32,14
321/Poradca podnikateľa ¦ilina finančný spravoda 2014-12-31 2014-12-31 48,86
568/EMSA Vranov n/T 2014-12-31 2014-12-31 25,00
570/Slovak Telecom mesačný poplatok telefón matr 2014-12-31 2014-12-31 14,34
572/JUDr. J.Mašlej právnické služby 2014-12-31 2014-12-31 450,00
574/VT KANµL VV čistenie obecnej kanalizácie 2014-12-31 2014-12-31 157,00
576/VSE Košice nedoplatok za el.energiu MŠ 2014-12-31 2014-12-31 358,62
567/VVaK Košice poplatok za vodu TJ 2014-12-29 2014-12-29 31,44
566/J.Kočiš JUNIOR VV 2014-12-23 2014-12-23 106,10
563/I.Vester Vranov n/T žiarovky VO 2014-12-22 2014-12-22 53,43
565/VVaK košice poplatok za vodu 2014-12-22 2014-12-22 161,92
564/Aquaspiš Sp.N.Ves prevádzka obec.kanalizácie 2014-12-22 2014-12-22 60,00
561/Experz vranov n/T monitor pre ob.združenie 2014-12-19 2014-12-19 99,90
562/Slovak Telecom mesačný poplatok mob.telefón 2014-12-19 2014-12-19 26,29
555/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava dochodcovia 2014-12-18 2014-12-18 258,40
557/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava učitelia MŠ 2014-12-18 2014-12-18 14,00
559/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava soc.fond Ocú 2014-12-18 2014-12-18 7,74
554/ORANGE BA mesačný poplatok mobilný telefón 2014-12-18 2014-12-18 40,00
556/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava Ocú 2014-12-18 2014-12-18 30,42
558/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava soc.fond MŠ 2014-12-18 2014-12-18 5,46
560/RVC Michalovce diár samosprávy 2014-12-18 2014-12-18 35,10
549/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava hm.núdza ZŠ 2014-12-17 2014-12-17 2 535,65
551/MIA nábytok VV skrine matrika 2014-12-17 2014-12-17 70,00
553/ ALMA N.Hrabovec materiál - farby, čist.,dro 2014-12-17 2014-12-17 207,79
550/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava hm.núdza MŠ 2014-12-17 2014-12-17 37,80
552/ALMA N.Hrabovec materiál 5 ročné deti 2014-12-17 2014-12-17 47,18
545/M.•och Pneuservis N.Hrabovec oprava auta 2014-12-15 2014-12-15 466,26
547/Prima Banka BA poplatok 2014-12-15 2014-12-15 39,96
546/Graf a Copy VV tlač obecného spravodaja 2014-12-15 2014-12-15 145,92
548/LIM Prešov plaketa 2014-12-15 2014-12-15 49,00
543/NOMI Bratislava materiál 5 ročné deti 2014-12-11 2014-12-11 197,00
544/NOMI Bratislava materiál 5 ročné deti 2014-12-11 2014-12-11 365,80
539/Slovak Telecom mesačný poplatok telefón Ocú 2014-12-10 2014-12-10 66,96
541/Slovak Telecom mesačný poplatok telefón MŠ 2014-12-10 2014-12-10 32,14
540/Slovak Telecom masačný popltok telefón matri 2014-12-10 2014-12-10 14,34
542/MIA nábytok Vranov n/T skrine matrika 2014-12-10 2014-12-10 295,60
537/Bukocel Hencovce mesačný poplatok ¬OV 2014-12-09 2014-12-09 458,40
538/EBA sro Bratislava vývoz záhradného odpadu 2014-12-09 2014-12-09 108,00
536/Márius Pedersen Trenč¡n vývoz TKO 2014-12-08 2014-12-08 1 196,13
529 mesačný poplatok plyn 2014-12-05 2014-12-05 1 093,00
523/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava hm.núdza MŠ 2014-12-04 2014-12-04 47,70
525/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava dochodcovia 2014-12-04 2014-12-04 354,16
527/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava soc.fond MŠ 2014-12-04 2014-12-04 11,70
522/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava hm.núdza ZŠ 2014-12-04 2014-12-04 3 258,75
524/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava Ocú 2014-12-04 2014-12-04 14,04
526/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strva učitelia MŠ 2014-12-04 2014-12-04 30,00
528/P.Kos Vranov n/T práce - žeriav 2014-12-04 2014-12-04 95,75
519/ROTE sro Sedliska dodanie stravy 11/2014 2014-12-03 2014-12-03 17,57
521/LIM Prešov plaketa 2014-12-03 2014-12-03 79,00
518/Ing.J.Hreha VV dodanie stravy 11/2014 2014-12-03 2014-12-03 59,40
520/EDISON Vranov n/T zakúpenie vian.ozdob VO 2014-12-03 2014-12-03 205,00
517/MIA nábytok VV skrine - matrika 2014-12-02 2014-12-02 366,00
516/Aquaspiš Sp.N.Ves prevádzka obec.kanalizácie 2014-12-02 2014-12-02 60,00
513/Paramogul Vranov n/T posypová soľ 2014-12-01 2014-12-01 394,20
515/REMI PLUS N.Hrabovec žel.materiál tyč plochá 2014-12-01 2014-12-01 12,00
514/EM SA Vranov n/T likvidácia kuch.biol.odpadu 2014-12-01 2014-12-01 25,00
511/P. Toth Vranov n/T dokumentácia PO 2014-11-28 2014-11-28 360,00
512/Extratech Vranov n/T náhradné diely 2014-11-28 2014-11-28 29,58
510/VT KANµL Vranov n/T čistenie ob.kanalizácie 2014-11-27 2014-11-27 54,00
509/Benjam¡n Buchlovce materiál 5 ročné deti MŠ 2014-11-26 2014-11-26 217,87
508/Agratech VV materiál AK¬ 2014-11-25 2014-11-25 108,80
507/Š.Humen¡k DOMO VV zakúpenie podlahy matrika 2014-11-25 2014-11-25 227,47
504/Stredná od.škola Vranov n/T oprava lavičiek 2014-11-21 2014-11-21 35,00
506/Slovak Telecom mesačný poplatok mob.telefón 2014-11-21 2014-11-21 26,29
505/ORANGE BA mesačný poplatok mobilný telefón 2014-11-21 2014-11-21 40,00
503/Š.Kunca Kladzany rev¡zna správa plyn 2014-11-20 2014-11-20 331,20
500/GIGOS Vranov n/T oprava tabúľ 2014-11-18 2014-11-18 30,00
502/EBA Bratislava likvidácia záhr.biol.odpadu 2014-11-18 2014-11-18 153,00
501/M.Sokol FALKO N.Hrabovec zadné dvere KD 2014-11-18 2014-11-18 468,00
499/DESAKA Ostrava materiál stolný tenis 2014-11-14 2014-11-14 80,50
496/Slovak Telecom mesačný poplatok telefón Ocú 2014-11-13 2014-11-13 59,82
498/SIDING N.Hrabovec materiál zadný vchod KD 2014-11-13 2014-11-13 99,76
495/Slovak Telecom mesačný poplatok telefón MŠ 2014-11-13 2014-11-13 32,14
497/Slovak Telecom mesačný poplatok telefón matr 2014-11-13 2014-11-13 14,34
494/Fol.zdr.SVOJINA MI vystúpenie DNI HRABOV¬ANO 2014-11-11 2014-11-11 300,00
492/Márius Pedersen Trenč¡n vývoz TKO 2014-11-10 2014-11-10 687,17
493/Márius Pedersen Trenč¡n vývoz TKO 2014-11-10 2014-11-10 1 566,88
486/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava hm.núdza MŠ 2014-11-07 2014-11-07 45,90
488/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strva soc.fond MŠ 2014-11-07 2014-11-07 10,14
490/COLOR Vranov n/T zakúpenie farieb 2014-11-07 2014-11-07 153,36
484/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava hm.núdza ZŠ 2014-11-07 2014-11-07 2 809,55
485/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava Ocú 2014-11-07 2014-11-07 11,70
487/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava učitelia MŠ 2014-11-07 2014-11-07 26,00
489/BOONEX Mern¡k štrk vchod KD 2014-11-07 2014-11-07 192,00
491/Bukocel Hencovce mesačný poplatok ¬OV 2014-11-07 2014-11-07 458,40
483/ŠLJ pri ZŠ N.Hrabovec strava dochodcovia 2014-11-07 2014-11-07 365,56
469/VSE Košice el.energia Ocú 2014-11-05 2014-11-05 4 679,00
471 mesačný poplatok plyn 2014-11-05 2014-11-05 1 093,00
480/BHG Logistika Hencovce čistenie ob.kanalizác 2014-11-05 2014-11-05 579,60
482/Aquaspiš Sp.N.Ves montáž čerpadiel 2014-11-05 2014-11-05 466,18
468/VSE Košice el.energia MŠ 2014-11-05 2014-11-05 130,00
470/•.Novák NOVSTAV Trebišov barmolit KD 2014-11-05 2014-11-05 173,88
479/Printon Vranov n/T oprava tabule 2014-11-05 2014-11-05 156,00
481/LYRECO BA kancelárske potreby 2014-11-05 2014-11-05 28,80
467/Extratech Vranov n/T náhradné diely kosačka 2014-11-04 2014-11-04 140,95
466/Centrálna nezisk.sp.BA inter.pr¡stup k portá 2014-11-04 2014-11-04 149,00
463/Aquaspiš Sp.N.Ves prevádzka obec.kanalizácie 2014-11-03 2014-11-03 60,00
465/Ing.J.Hreha DOMA3A VV dodávka stravy 10/2014 2014-11-03 2014-11-03 97,20
462/EM odber biologického odpadu 2014-11-03 2014-11-03 25,00
464/POMTEX Vranov n/T školské potreby hm.núdza 2014-11-03 2014-11-03 33,20
461/Profilinvest Vranov n/T zakúpenie štrku 2014-10-31 2014-10-31 31,68
459/VT KANµL Vranov n/T čistenie ob.kanalizácie 2014-10-30 2014-10-30 436,00
460/VT KANµL Vranov n/T čistenie ob.kanalizácie 2014-10-30 2014-10-30 106,00
456/Centrum polygr.služieb BA materiál matrika 2014-10-29 2014-10-29 48,48
455/Extratech Vranov n/T materiál AK¬ 2014-10-27 2014-10-27 108,80
454/Ing.M.Nagy Košice natočenie filmu N.Hrabovec 2014-10-24 2014-10-24 399,00
451/GIGOCOMPUTER B.Bystrica zakúpenie toneru 2014-10-23 2014-10-23 78,10
453/Slovak Telecom mesačný poplatok mobil 2014-10-23 2014-10-23 11,51
452/Slovak Telecom mesačný poplatok mobil 2014-10-23 2014-10-23 27,31
422/Štýl Ivanov Vranov n/T oprava kosačky 2014-10-22 2014-10-22 25,00
419/POMTEX Vranov n/T učebné pomocky hm.núdza ZŠ 2014-10-20 2014-10-20 4 233,00
421/ORANGE Bratislava mesačný poplatok mobil 2014-10-20 2014-10-20 40,00
420/ING.J:Halgaš VV ver.obs. zatep.MŠ a asfalt 2014-10-20 2014-10-20 288,00
418/ZMOS Bratislava poplatok za seminár ver.obs. 2014-10-17 2014-10-17 12,00
417/J.Gazd¡k Hencovce čistenie kom¡nov Ocú 2014-10-17 2014-10-17 79,20
416/MGR.M.Lavrincová Bratislava zakúpenie kn¡h 2014-10-17 2014-10-17 21,90
418/J.Gazd¡k hencovce čistenie kom¡nov MŠ 2014-10-17 2014-10-17 139,20
450/INTERSTORE Bratislava zakúpenie toneru 2014-10-17 2014-10-17 75,70
414/Štýl Ivanov Vranov n/T oprava kosačky 2014-10-17 2014-10-17 114,97
413/Štýl Ivanov Vranov n/T oprava kosačky 2014-10-15 2014-10-15 204,10
449/3 SOFT Vranov n/T oprava tlačiarne 2014-10-10 2014-10-10 58,80
439/Aquaspiš Sp.N.Ves prevádzka ob. kanalizácie 2014-10-08 2014-10-08 60,00
441/VVaK Košice poplatok voda MŠ 2014-10-08 2014-10-08 724,69
443/Slovak Telecom mesačný poplatok telefón Ocú 2014-10-08 2014-10-08 63,84
445/Slovak Telecom mesačný poplatok telefón MŠ 2014-10-08 2014-10-08 38,51
447/Márius Pedersen Trenč¡n vývoz TKO 2014-10-08 2014-10-08 995,06
440/Bukocel Hencovce mesačný poplatok ¬OV 2014-10-08 2014-10-08 458,40
442/COLOR Vranov n/T zakúpenie farby na ihrisko 2014-10-08 2014-10-08 262,80
444/Slovak Telecom mesačný poplatok telefón matr 2014-10-08 2014-10-08 14,34
446/Márius Pedersen Trenč¡n vývoz TKO 2014-10-08 2014-10-08 245,58
448/ELA Vranov n/T stavebný materiál vchod KD 2014-10-08 2014-10-08 335,59
437/P.Bačišin Jastrabie rev¡zna správa ALMA a ka 2014-10-07 2014-10-07 300,00
436/JUDr.J.Mašlej N.Hrabovec právnické služby 2014-10-07 2014-10-07 450,00
438/Š.Humen¡k DOMO Vranov n/T madlo vchod KD 2014-10-07 2014-10-07 72,78
429 mesačný poplatok plyn 2014-10-06 2014-10-06 1 093,00
428/Ing.J.Hreha DOMAŠA VV strava 09/2014 2014-10-03 2014-10-03 18,90
425/Štýl Ivanov Vranov n/T oprava kosačky 2014-10-02 2014-10-02 32,44
427/Štýl Ivanov Vranov n/T oprava kosačky 2014-10-02 2014-10-02 28,48
405/NOMI Košice učebné pomocky MŠ 2014-10-02 2014-10-02 52,28
407/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava hm.núdza ZŠ 2014-10-02 2014-10-02 833,30
409/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava dochodcovia 2014-10-02 2014-10-02 269,04
411/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava soc.fond MŠ 2014-10-02 2014-10-02 7,80
426/Štýl Ivanov Vranov n/T oprava kosačky 2014-10-02 2014-10-02 22,10
406/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava učitelia MŠ 2014-10-02 2014-10-02 20,00
408/ŠJ pri ZŠ BN.Hrabovec strava hm.núdza MŠ 2014-10-02 2014-10-02 42,30
410/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava Ocú 2014-10-02 2014-10-02 15,21
412/MAS Pod hradom ¬ičva členské 2014 - I.časœ 2014-10-02 2014-10-02 814,00
423/EXTRATECH Vranov n/T oprava - náhradné diely 2014-10-01 2014-10-01 115,87
457/I.Vester Vranov n/T materiál miestný rozhlas 2014-10-01 2014-10-01 877,94
403/EM SA Vranov n/T likvidácia biolog.odpadu 2014-10-01 2014-10-01 25,00
424/VVaK Košice poplatok za vodu 2014-10-01 2014-10-01 81,74
458/VT KANµL Vranov n/T čistenie ob. kanalizácie 2014-10-01 2014-10-01 77,30
402/ROTE sro Sedliska strava 09/2014 2014-10-01 2014-10-01 32,64
404/ELSATEX Vranov n/T zakúpenie notebooku MŠ 2014-10-01 2014-10-01 299,00
401/VVaK Košice poplatok voda cintor¡n 2014-09-30 2014-09-30 23,58
393/SIDING MJ N.Hrabovec stavebný materiál 2014-09-29 2014-09-29 234,41
394/RWE Gas Slovensko nedoplatok plyn 2014-09-26 2014-09-26 63,50
395 preplatok plyn 2014-09-26 2014-09-26 -2 536,21
391/Extratech Vranov n/T pracovné náradie AK¬ 2014-09-26 2014-09-26 108,70
392/Eset s.r.o. Bratislava antiv¡rový program 2014-09-25 2014-09-25 111,14
390/Soft Tech Stropkov zakúpenie tonerov 2014-09-24 2014-09-24 74,61
389/Novostav Trebišov stavebné práce balkón KD 2014-09-24 2014-09-24 600,00
388/NOMI Košice materiál pre 5 ročné deti 2014-09-23 2014-09-23 206,00
387/TRIBE Vranov n/T zakúpenie obrúbnikov 2014-09-23 2014-09-23 26,26
384/Slovak Telecom mesačný poplatok mobil 2014-09-22 2014-09-22 19,38
385/Slovak Telecom mesačný poplatok mobil 2014-09-22 2014-09-22 11,90
386/Spev.súbor Tarnavčan výstúpenie Dni hrabovča 2014-09-20 2014-09-20 120,00
382/REMI plus N.Hrabovec zhot. montáž zábradlia 2014-09-19 2014-09-19 620,00
381/ORANGE Bratislava mesačný poplatok mobil 2014-09-19 2014-09-19 47,34
383/REMI plus N.Hrabovec pr¡strešok MŠ zhotoveni 2014-09-19 2014-09-19 540,00
380/LYRECO Bratislava kancelársky materiál 2014-09-17 2014-09-17 193,63
376/M.Kalmanová Vechec zhotovenie ktojových sukn 2014-09-12 2014-09-12 143,00
378/ABC MS licencia interakčné tabule 2014-09-12 2014-09-12 36,00
377/3 soft Vranov n/T zakúpenie toneru 2014-09-12 2014-09-12 33,00
379/Slovak Telecom mesačný poplatok telefón MŠ 2014-09-12 2014-09-12 32,14
372/Gigos Vranovn/T zhotovenie pečiatky pre CV¬ 2014-09-11 2014-09-11 47,00
374/Profiinvest Vranov n/T zakúpenie štrku 2014-09-11 2014-09-11 71,28
373/Bukocel Hencovce mesačný poplatok ¬OV 2014-09-11 2014-09-11 458,40
375/Green Com Bratislava zakúpenie toneru 2014-09-11 2014-09-11 89,45
371/A.kozák Slivn¡k stavebné práce vstup do KD 2014-09-10 2014-09-10 930,00
366/ABC MS licencia interakčné tabule 2014-09-09 2014-09-09 45,00
368/Slovak Telecom mesačný poplatok telef.matrik 2014-09-09 2014-09-09 14,34
370/Márius Pedersen Trenč¡n vývoz TKO 2014-09-09 2014-09-09 1 052,84
367/Slovak Telecom mesačný poplatok telefón Ocú 2014-09-09 2014-09-09 57,43
369/Márius Pedersen Trenč¡n vývoz TKO 2014-09-09 2014-09-09 108,68
365/Bukóza Holding Hencovce kalové vozidlo 2014-09-08 2014-09-08 628,63
364/Gigos Vranov n/T upomienkové predmety 2014-09-05 2014-09-05 371,00
363/REMI plus N.Hrabovec železný materiál 2014-09-05 2014-09-05 33,60
360/Aquaspiš Sp.N.Ves prevádzka obecnej kanalizá 2014-09-04 2014-09-04 60,00
362/Boonex mern¡k práce vchod KD 2014-09-04 2014-09-04 1 197,60
361/Achilles Vranov n/T dlažba MŠ 2014-09-04 2014-09-04 81,25
356/J.Litvaj Turany upomienkové predmety 2014-09-02 2014-09-02 410,00
358/TRIBE Vranov n/T materiál vchod KD 2014-09-02 2014-09-02 112,00
357/ROTE s.r.o. Sedliska strava 8/2014 2014-09-02 2014-09-02 15,06
359/Graf a Copy Vranov n/T 2014-09-02 2014-09-02 228,32
355/SIDING MJ N.Hrabovec materiál vchod KD 2014-08-28 2014-08-28 93,56
354/Extratech Vranov n/T náhradné diely kosačka 2014-08-27 2014-08-27 210,20
353/Extratech Vranov n/T náhradné diely kosačka 2014-08-27 2014-08-27 87,30
352/ALMA N.Hrabovec farby,čistiace,drobný materi 2014-08-25 2014-08-25 184,24
351/ALMA N.Hrabovec materiál MŠ 2014-08-25 2014-08-25 49,59
350/Štyl Ivanov Vranov n/T náhradné diely kosačk 2014-08-22 2014-08-22 92,29
349/LYRECO Bratislava kancelárske a čist.potreby 2014-08-22 2014-08-22 308,35
346/Slovak Telecom mesačný poplatok mobil 2014-08-21 2014-08-21 13,26
348/TRIBE Vranov n/T zakúpenie odkapovej rúry 2014-08-21 2014-08-21 75,76
345/Ingema Michalovce dlažba balkón KD 2014-08-21 2014-08-21 166,67
347/Slovak Telecom mesačný poplatok mobil 2014-08-21 2014-08-21 11,90
344/ ORANGE Bratislava mesačný poplatok mobil 2014-08-20 2014-08-20 53,40
343/Agratech Vranov n/T pracovné náradie AK¬ 2014-08-20 2014-08-20 108,76
342/Novostav Trebišov zateplenie KD 2014-08-18 2014-08-18 4 677,91
340/Štyl Ivanov Vranov n/T oprava kosačky 2014-08-14 2014-08-14 70,95
341/Poradca pod.¦ilina predplatné finančný sprav 2014-08-14 2014-08-14 19,98
338/M.Smetanka Humenné rekonštrukcia strechy MŠ 2014-08-12 2014-08-12 16 729,61
339/REMI plus N.Hrabovec železné rúry na rozhlas 2014-08-12 2014-08-12 144,00
336/Slovak Telecom mesačný poplatok telefón MŠ 2014-08-11 2014-08-11 32,14
337/Bukóza Holding kalové vozidlo 2014-08-11 2014-08-11 251,36
332/Ing. V.Kr¡ž Jasenov 2014-08-08 2014-08-08 270,00
334/Slovak Telecom mesačný poplatok telefón matr 2014-08-08 2014-08-08 14,34
331/Wolters Kluver časopis ROPO ročné predplatné 2014-08-08 2014-08-08 72,00
333/Slovak Telecom mesačný poplatok telefón Ocú 2014-08-08 2014-08-08 60,46
335/Bukocel Hencovce mesačný poplatok ¬OV 2014-08-08 2014-08-08 458,40
330/REMI plus N.Hrabovec železný materiál 2014-08-07 2014-08-07 140,40
329/VT KANµL Vranov n/T čistenie ob.kanalizácie 2014-08-06 2014-08-06 69,30
320/Extratech Vranov n/T náhradné diely kosačka 2014-08-05 2014-08-05 151,20
322 mesačný poplatok plyn 2014-08-05 2014-08-05 1 400,00
321/Márius Pedersen Trenč¡n vývoz TKO 2014-08-05 2014-08-05 133,82
318/Plastimex N.Hrabovec stavebný materiál 2014-08-04 2014-08-04 90,74
319/J.Bačovčin BAJZ OSB dosky vchod Ocú 2014-08-04 2014-08-04 168,00
316/VSE Košice elektrická energia MŠ 2014-08-01 2014-08-01 130,00
315/ROTE s.r.o. Sedliska strava 7/2014 2014-08-01 2014-08-01 115,48
317/VSE Košice elektrická energia obec 2014-08-01 2014-08-01 4 679,00
314/Pneuservis N.Hrabovec oprava obecného auta 2014-07-31 2014-07-31 164,70
313/Aquaspiš Sp.N.Ves prevádzka obecnej kanaliz. 2014-07-31 2014-07-31 60,00
312/Márius Pedersen Trenč¡n vývoz TKO 2014-07-28 2014-07-28 94,36
311/márius Pedersen Trenč¡n vývoz TKO 2014-07-28 2014-07-28 1 082,88
308/VT KANµL Vranov n/T napojenie kanallizácie 2014-07-25 2014-07-25 245,00
310/ASFALTER Prešov oprava miest. komunikácii 2014-07-25 2014-07-25 2 244,00
309/DATATRADE Z. Moravce info obce ročný poplato 2014-07-25 2014-07-25 62,40
307/Ingema Michalovce dlažba vchod Ocú 2014-07-24 2014-07-24 781,12
306/Novostav Trebišov zateplenie Ocú 2014-07-23 2014-07-23 13 227,85
304/Slovak Telecom mesačný poplatok za mobil 2014-07-22 2014-07-22 11,90
305/Slovak Telecom mesačný poplatok za mobil 2014-07-22 2014-07-22 14,18
302/Wintex Vranov n/T pracovné oblečenie AK¬ 2014-07-21 2014-07-21 95,33
301/A.Lichmanová Humenné tepelnotech.posudok MŠ 2014-07-21 2014-07-21 280,00
303/Ing.V.Urán Prešov žiadosœ na projekt MŠ 2014-07-21 2014-07-21 300,00
300/ORANGE Bratislava mesačný poplatok za mobil 2014-07-18 2014-07-18 56,71
299/FALKO N.Hrabovec zhotovenie dver¡ MŠ 2014-07-17 2014-07-17 962,40
298/Ing.J.Halgaš verejné obstarávanie Ocú 2014-07-15 2014-07-15 144,00
297/ELZAPRO Michalovce oprava čerpadiel 2014-07-15 2014-07-15 4 459,80
294/Ing.J.Halgaš verejné obstarávanie MŠ 2014-07-14 2014-07-14 144,00
296/Štyl Ivanov Vranov n/T náhradné diely kosač. 2014-07-14 2014-07-14 122,45
295/Graf Copy Vranov n/T - tlač obec. spravodaja 2014-07-14 2014-07-14 206,72
292/Slovak Telecom mesačný poplatok telefón MŠ 2014-07-10 2014-07-10 34,61
290/Slovak Telecom mesačný poplatok telefón matr 2014-07-10 2014-07-10 14,34
293/ŠEVT B.Bystrica triedne knihy CV¬ 2014-07-10 2014-07-10 15,12
291/Slovak Telecom mesačný poplatok telefón Ocú 2014-07-10 2014-07-10 64,08
289/M.Migaľ autodoprava autobus Hrabovka F¡nsko 2014-07-09 2014-07-09 500,00
286/JUDr. J.Mašlej N.Hrabovec právnické služby 2014-07-08 2014-07-08 450,00
288/Bukocel Hencovce mesačný poplatok ¬OV 2014-07-08 2014-07-08 458,40
287/LYRECO Bratislava kancelársky materiál 2014-07-08 2014-07-08 14,40
285/VVaK Vranov n/T poplatok za vodu MŠ 2014-07-07 2014-07-07 421,30
276/Márius Pedersen Trenč¡n vývoz TKO 2014-07-04 2014-07-04 95,01
278 mesačný poplatok plyn 2014-07-04 2014-07-04 1 400,00
277/Márius Pedersen Trenč¡n vývoz TKO 2014-07-04 2014-07-04 1 026,89
275/Ing.M.›asko ¬aklov upomienkové predmety 2014-07-03 2014-07-03 70,40
274/EM likvidácia biolog. odpadu 2014-07-02 2014-07-02 25,00
273/Extratech Vranov n/T náhradné diely kosačka 2014-07-02 2014-07-02 171,20
266/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava hmotná núdza ZŠ 2014-07-01 2014-07-01 1 760,95
268/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava dochodcovia 2014-07-01 2014-07-01 322,24
270/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava Ocú soc. fond 2014-07-01 2014-07-01 2,15
272/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava učitelie MŠ 2014-07-01 2014-07-01 31,00
265/ROTE s.r.o. Sedliska strava 6/2014 2014-07-01 2014-07-01 110,46
267/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava hmotná núdza MŠ 2014-07-01 2014-07-01 107,10
269/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava Ocú 2014-07-01 2014-07-01 17,55
271/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava MŠ soc. fond 2014-07-01 2014-07-01 12,09
264/Aquaspiš Sp.N.Ves prevádzka ob. kanalizácie 2014-06-30 2014-06-30 60,00
262/Studňostav Vranov n/T železobetónový poklop 2014-06-25 2014-06-25 132,00
263/VVaK Košice poplatok za vodu 2014-06-25 2014-06-25 80,17
259/VT KANµL Vranov n/T čistenie ob.kanalizácie 2014-06-24 2014-06-24 115,50
260/Slovak Telecom masačný poplatok mob.telefón 2014-06-23 2014-06-23 16,00
261/Slovak Telecom mesačný poplatok mob.telefón 2014-06-23 2014-06-23 15,85
258/Štyl Ivanov Vranov n/T náhradné diely kos.p¡ 2014-06-20 2014-06-20 19,53
257/Štyl Ivanov Vranov n/T náhradné diely kos.p¡ 2014-06-20 2014-06-20 128,21
254/ORANGE Bratislava mesačný poplatok mob.telef 2014-06-19 2014-06-19 40,00
256/P.Kotulič Kopýivnice polohovadla MŠ 2014-06-18 2014-06-18 80,00
255/ing.M.›asko ¬aklov súbor HRABOVKA - zájazd 2014-06-16 2014-06-16 480,00
250/HIREKON sro Prešov audit obce 2014-06-13 2014-06-13 840,00
252/V.Bakajsa N.hrušov estetizácia - kvety 2014-06-13 2014-06-13 241,92
247/Štyl Ivanov Vranov n/T náhradné diely 2014-06-13 2014-06-13 11,58
249/Štýl Ivanov Vranov n/T náhradné diely 2014-06-13 2014-06-13 152,88
251/•.Novák Novostav Trebišov zateplenie KD 2014-06-13 2014-06-13 8 094,23
253/V.Bakajsa N.Hrušov estetizácia - kvety 2014-06-13 2014-06-13 162,00
246/Slovenská internetová ¦ilina pasport.cintor¡ 2014-06-12 2014-06-12 82,65
248/LYRECO Bratislava kancelárske potreby 2014-06-11 2014-06-11 135,24
242/Slovak Telecom mesačný poplatok telefón Ocú 2014-06-09 2014-06-09 61,76
244/Slovak Telecom masačný poplatok telefón MŠ 2014-06-09 2014-06-09 32,14
243/Slovak Telecom mesačný popl. telefón matrika 2014-06-09 2014-06-09 14,34
245/Bukocel Hencovce mesačný poplatok ¬OV 2014-06-09 2014-06-09 458,40
240/Máriu Pedersen Trenč¡n vývoz TKO 2014-06-06 2014-06-06 345,43
241/Márius Pedersen Trenč¡n vývoz TKO 2014-06-06 2014-06-06 1 063,19
233 mesačný poplatok plyn 2014-06-04 2014-06-04 1 400,00
224/R.Hurban Košice MDD skákac¡ hrad 2014-06-03 2014-06-03 130,00
226/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava hm.núdza MŠ 2014-06-03 2014-06-03 111,60
228/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava Ocú 2014-06-03 2014-06-03 17,55
230/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava soc.fond MŠ 2014-06-03 2014-06-03 14,43
232/J.Kačmár Has PO Vranov n/T protipož.bez.st.z 2014-06-03 2014-06-03 180,00
223/M.•och Pneuservis N.Hrabovec oprava auta 2014-06-03 2014-06-03 82,85
225/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava hm.núdza ZŠ 2014-06-03 2014-06-03 1 731,45
227/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava dochodcovia 2014-06-03 2014-06-03 326,80
229/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava soc.fond Ocú 2014-06-03 2014-06-03 1,29
231/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava učitelia MŠ 2014-06-03 2014-06-03 37,00
220/EM likvidácia biol. odpadu 2014-06-02 2014-06-02 25,00
222/Aquaspiš Sp.N.Ves prevádzka obec.kanalizácie 2014-06-02 2014-06-02 60,00
221/ROTE sro Vranov n/T strava 5/2014 2014-06-02 2014-06-02 120,50
217/Bukóza Holding hencovce kalové vozidlo 2014-05-29 2014-05-29 144,61
219/Štyl Ivanov Vranov n/T náhradné diely kosačk 2014-05-29 2014-05-29 30,76
215/Extratech Vranov n/T materiál AK¬ 2014-05-29 2014-05-29 398,20
216/Extratech Vranov n/T náhradné dfiely kosačka 2014-05-29 2014-05-29 175,10
218/Štyl Ivanov Vranov n/T náhradné diely kosačk 2014-05-29 2014-05-29 30,97
214/ARES Bratislava časopis MŠ 2014-05-28 2014-05-28 28,80
213/A.Rusnák N.Hrabovec drevo na altánok 2014-05-26 2014-05-26 290,92
211/Vranovský útulok Vranov n/T odchyt psov/rok 2014-05-23 2014-05-23 500,00
212/ORANGE Bratislava mesačný poplatok mob.telef 2014-05-23 2014-05-23 40,00
210/3 soft Vranov n/T toner do tlačiarne 2014-05-22 2014-05-22 33,00
209/Slovak Telecom mesačný poplatok mob.telefón 2014-05-21 2014-05-21 15,85
208/Slovak telecom mesačný poplatok mob.telefón 2014-05-21 2014-05-21 15,85
207/V.Bakajsa N.hrušov estetizácia - kvety 2014-05-20 2014-05-20 257,15
1/207/VT KANµL Vranov n/T čistenie ob.kanalizáci 2014-05-15 2014-05-15 480,00
206/Elsatex Vranov n/T chladnička 2014-05-15 2014-05-15 189,00
205/centrum polyg.služieb tlačiva pre matriku 2014-05-14 2014-05-14 29,08
203/Bukocel a.s. Hencovce mesačný poplatok ¬Ov 2014-05-13 2014-05-13 458,40
204/Bukóza Holding kalové vozidlo 2014-05-13 2014-05-13 117,92
187/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava soc.fond MŠ 2014-05-07 2014-05-07 5,85
189/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava hm.núdza ZŠ 2014-05-07 2014-05-07 1 530,95
191/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava dochodcovia 2014-05-07 2014-05-07 269,04
193/Slovak Telecom mesačný poplatok telefón MŠ 2014-05-07 2014-05-07 32,38
195/Slovak Telecom mesačný poplatok telefón matr 2014-05-07 2014-05-07 14,34
186/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava učitelia MŠ 2014-05-07 2014-05-07 15,00
188/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava Ocú 2014-05-07 2014-05-07 10,53
190/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava hm.núdza MŠ 2014-05-07 2014-05-07 73,80
192/Websupport Bratislava doména 2014-05-07 2014-05-07 14,76
194/Slovak Telecom mesačný poplatok telefón Ocú 2014-05-07 2014-05-07 61,42
196 mesačný poplatok plyn 2014-05-07 2014-05-07 1 400,00
183/Márius Pedersen Trenč¡n vývoz TKO 2014-05-06 2014-05-06 1 519,44
185/LYRECO kancelársky materiál 2014-05-06 2014-05-06 66,31
184/Máriu Pedersen Trenč¡n vývoz TKO 2014-05-06 2014-05-06 272,37
179/J.Gazd¡k Hencovce rev¡zia kom¡ny MŠ 2014-05-05 2014-05-05 139,20
181/VSE Košice elektrická energia MŠ 2014-05-05 2014-05-05 130,00
178/Extratech Vranov n/T náhradné diely kosačka 2014-05-05 2014-05-05 271,70
180/J.Gazd¡k Hencovce rev¡zia kom¡ny Ocú 2014-05-05 2014-05-05 79,20
182/VVaK Košice poplatok za vodu 2014-05-05 2014-05-05 152,44
175/EM likvidácia biol.odpadu 2014-05-02 2014-05-02 25,00
177/Aquaspiš Sp.N.Ves prevádzka obecnej kanaliz. 2014-05-02 2014-05-02 60,00
174/ROTE sro Sedliska strava 4/2014 2014-05-02 2014-05-02 67,78
176/VSE Košice poplatok za elektrickú energiu 2014-05-02 2014-05-02 4 679,00
173/SIDING MJ N.Hrabovec stavebný materiál 2014-04-30 2014-04-30 13,05
172/Extratech Vranov n/T materiál AK¬ 2014-04-29 2014-04-29 448,00
1/172/ALMA N.Hrabovec 2014-04-29 2014-04-29 98,53
171/TRIBE Vranov n/T stavebný materiál pož.zbr. 2014-04-29 2014-04-29 227,61
170/GRAF COPY Vranov n/T tlač obecného spravodaj 2014-04-28 2014-04-28 145,92
164/M.Fiľak N.Hrabovec stavebný materiál rozvodň 2014-04-25 2014-04-25 239,54
166/REMEK Nitra ročný poplatok za programy 2014-04-25 2014-04-25 475,20
168/Slovak Telecom masačný poplatok mob.telefón 2014-04-25 2014-04-25 15,85
163/DMJ MArket Vranov n/T potraviny majáles 2014-04-25 2014-04-25 73,27
165/M.Fiľák N.Hrabovec stavebný práce MŠ 2014-04-25 2014-04-25 210,25
167/ORANGE Bratislava mesačný poplazok telefón 2014-04-25 2014-04-25 40,00
169/Slovak Telecom mesačný poplatok mob.telefón 2014-04-25 2014-04-25 15,85
1/168/Opencom Bratislava obecné peniaze 2014 2014-04-25 2014-04-25 120,00
162/Poradca podnikateľa ¦ilina pr¡stup ver.správ 2014-04-23 2014-04-23 76,00
161/HEGEN ¬esko Karvina posilovňa - č¡nky 2014-04-18 2014-04-18 300,86
160/FALKO malé okna KD 2014-04-16 2014-04-16 750,05
159/M.Fiľak N.Hrabovec stavebné práve rozvodňa 2014-04-16 2014-04-16 3 609,38
158/Ives Košice program mzdy a matrika 2014-04-15 2014-04-15 96,79
159/Ing.J.Halgaš Vranov n/T verejné obstarávanie 2014-04-14 2014-04-14 144,00
157/REMUI plus N.Hrabovec plech 2014-04-14 2014-04-14 20,00
155/MONAX P.Staško Sačurov kancelársky nábytok 2014-04-11 2014-04-11 190,00
150/RNDr. M.Pavúková N.Hrabovec projekt zat.Ocú 2014-04-09 2014-04-09 500,00
152/Slovak Telecom mesačný poplatok telefón matr 2014-04-09 2014-04-09 14,34
154/EM likvidácia biol. odpadu 2014-04-09 2014-04-09 25,00
151/Slovak Telecom mesačný poplatok telefón Ocú 2014-04-09 2014-04-09 70,58
153/Slovak Telecom 2014-04-09 2014-04-09 32,14
1/150/JUDr. J.Mašlej N.Hrabovec právnické služby 2014-04-08 2014-04-08 450,00
144/VT Kanál Vranov n/T čistenie obecnej kanal. 2014-04-08 2014-04-08 242,55
146/Márius Pedersen Trenč¡n vývoz TKO 2014-04-08 2014-04-08 1 006,17
14//Elsatex Vranov n/T fotoaparát 2014-04-08 2014-04-08 204,55
145/Bukocel a.s. Hencovce mesačný poplatok ¬OV 2014-04-08 2014-04-08 458,40
147/Márius Pedersen Trenč¡n vývoz TKO 2014-04-08 2014-04-08 1 653,63
149/Autodoprava F.Kr¡dlo Kuč¡n zemné práce 2014-04-08 2014-04-08 126,00
143/SIDING MJ sro N.Hrabovec materiál - štuk 2014-04-07 2014-04-07 63,75
132/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava Ocú 2014-04-04 2014-04-04 11,70
134/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava učitelia MŠ 2014-04-04 2014-04-04 23,00
142/SL.vodoh.podnik Košice prenájom 2014-04-04 2014-04-04 1,00
129/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava hm.núdza MŠ 2014-04-04 2014-04-04 47,07
131/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava hm.núdza ZŠ 2014-04-04 2014-04-04 1 352,20
133/ŠJ pri Z— N.Hrabovec strava dochodcovia 2014-04-04 2014-04-04 190,00
135 poplatok za plyn 2014-04-04 2014-04-04 1 400,00
130/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava soc.fond 2014-04-04 2014-04-04 8,97
127/J.Gulovič Vranov n/T stránka obce 2014-04-02 2014-04-02 100,00
128/Odpoadový hospodár Pezinok program odp.hosp. 2014-04-02 2014-04-02 150,00
128/3soft Vranov n/T kop¡rka 2014-04-01 2014-04-01 477,00
124/Štyl Ivanov Vranov n/T náhradné diela kos.p¡ 2014-04-01 2014-04-01 62,52
126/ROTE sro Sedliska poplatok za stravu 3/2014 2014-04-01 2014-04-01 82,85
123/Aquaspiš Sp.N.Ves prevádzka obecnej kanalizá 2014-03-31 2014-03-31 60,00
122/Plastimex Vranov n/T materiál rúry,cement 2014-03-28 2014-03-28 82,63
119/ELARIN Prešov pomocky - 5 ročné deti 2014-03-27 2014-03-27 516,58
121/Slovgram Bratislava poplatok autorské práva 2014-03-27 2014-03-27 33,50
118/TRIBE Vranov nad Topľou brizolit 2014-03-27 2014-03-27 28,05
120/VVaK Vranov n/T poplatok za vodné 2014-03-27 2014-03-27 396,14
115/¦SR Bratislava refundácia mzdy voľby 2014-03-26 2014-03-26 67,80
117/P.Staško MONAX Sačurov pracovný stol kancel. 2014-03-26 2014-03-26 485,00
114/VSK MINERAL Vechec kamene - parkovisko 2014-03-26 2014-03-26 361,37
116/P.Staško MONAX Sačurov pracovný stol kancel. 2014-03-26 2014-03-26 380,00
113/Extratech Vranov n/T materiál AK¬ 2014-03-25 2014-03-25 892,80
112/D.Cicko Pomtex VV šk.potreby hm.núdza ZŠ 2014-03-25 2014-03-25 2 141,40
111/SIDING MJ N.Hrabovec st.materiál pož.zbroj. 2014-03-24 2014-03-24 176,92
109/VVaK Vranov n/T čistenie ob. kanalizácie 2014-03-21 2014-03-21 456,10
108/VT KANAL Vranov n/T čistenie ob. kanalizácie 2014-03-21 2014-03-21 231,00
110/Š.Kunca Servis Horákov prehliadka plyn.sp.ZS 2014-03-21 2014-03-21 178,94
105/Slovak Telecom mesačný poplatok telefón 2014-03-20 2014-03-20 15,85
107/ORANGE BA mesačný poplatok za telefón 2014-03-20 2014-03-20 40,00
106/Slovak Telecom mesačný poplatok telefón 2014-03-20 2014-03-20 15,85
104/D.Cicko Pomtex VV šk.pomocky hm.núdza MŠ 2014-03-19 2014-03-19 66,40
103/M.•och Pneuservis N.Hrabovec oprava auta 2014-03-14 2014-03-14 192,52
102/M.•och Pneuservis N.Hrabovec oprava auta 2014-03-14 2014-03-14 154,00
101/Š.Humen¡k DOMO VV plávajúca podlaha 2014-03-13 2014-03-13 247,53
100/EEI s.r.o. Bratislava parkovacia karta 2014-03-13 2014-03-13 120,00
99/Bukóza Holding Hencovce kalové vozidlo 2014-03-12 2014-03-12 157,38
98/Bukocel Hencovce mesačný poplatok ¬OV 2014-03-12 2014-03-12 458,40
97/ALMA N.Hrabovec materiál farby, čistiace pr. 2014-03-11 2014-03-11 113,46
95/Elektroservis Vranov n/T chladničky 2 ks 2014-03-10 2014-03-10 2 397,60
96/Slovak telecom mesačný poplatok telefón MŠ 2014-03-10 2014-03-10 32,14
87/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava hm.núdza MŠ 2014-03-07 2014-03-07 55,17
89/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava dochodcovia 2014-03-07 2014-03-07 307,04
91/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava účitelia MŠ 2014-03-07 2014-03-07 31,00
93/Slovak Telecom mesačný poplatok telefón Ocú 2014-03-07 2014-03-07 74,57
86/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava sociálny fond MŠ 2014-03-07 2014-03-07 12,09
88/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava hm.núdza ZŠ 2014-03-07 2014-03-07 1 619,50
90/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava Ocú 2014-03-07 2014-03-07 15,21
92/Márius Pedersen Trenč¡n vývoz TKO 2014-03-07 2014-03-07 958,27
94/Slovak Telecom mesačný poplatok telefón matri 2014-03-07 2014-03-07 14,34
76/LYRECO Bratislava kancelársky materiál 2014-03-06 2014-03-06 264,22
84/TRIBE Vranov n/T obrúbniky - parkovisko 2014-03-06 2014-03-06 128,67
75/Plastimex Vranov n/T rúra a koleno 2014-03-06 2014-03-06 14,52
77 mesačný poplatok za plyn 2014-03-06 2014-03-06 1 400,00
74/VT KANAL Vranov n/T čistenie ob. kanalizácie 2014-03-05 2014-03-05 268,20
70/Aquaspiš Sp.N.Ves prevádzka obecnej kanalizác 2014-03-03 2014-03-03 60,00
72/ROTE s.r.o. Sedliska strava 2/2014 2014-03-03 2014-03-03 92,88
73/ELCOMP Vranov n/T oprava verejného osvetlenia 2014-03-03 2014-03-03 174,37
71/M.Kaščák Davidov montážné práce kaštieľ 2014-03-03 2014-03-03 998,00
68/Graf Copy Vranov n/T tlač obecného spravodaja 2014-02-26 2014-02-26 218,88
67/SL.vod.podnik Trebišov nájom 2014-02-26 2014-02-26 1,00
69/Bukocel Hencovce mesačný poplatok ¬OV 2014-02-26 2014-02-26 458,40
66/M.•och Pneuservis N.Hrabovec oprava auta 2014-02-25 2014-02-25 179,92
65/Poradca podnikateľa ¦ilina pr¡ručka starostu 2014-02-23 2014-02-23 12,20
64/DATATRADE ZL.Moravce ALMANACH 2015 2014-02-22 2014-02-22 28,60
63/Slovak Telecom mesačný poplatok mob.telefón 2014-02-22 2014-02-22 26,29
62/ORANGE BA mesačný poplatok mobil 2014-02-20 2014-02-20 40,00
61/Wintex Vranov n/T pracovné oblečenie preč.st. 2014-02-19 2014-02-19 25,85
60/I.Vester Vranov n/T žiarovky pre VO 2014-02-18 2014-02-18 100,20
57/Márius Pedersen Trenč¡n vývoz TKO 2014-02-13 2014-02-13 1 075,22
59/GS EUROTHERM Benkovce záloha pr¡strešok 2014-02-13 2014-02-13 100,00
58/Zuriel sro Nechanice stol stolný tenis 2014-02-11 2014-02-11 295,93
46 2014-02-10 2014-02-10 1 093,00
51/VSE Košice poplatok elektrická energia MŠ 2014-02-10 2014-02-10 218,00
56/P.Kos Vranov n/T práce so žeriavom 2014-02-10 2014-02-10 49,50
45/DMJ Market VV čistiace prostriedky 2014-02-10 2014-02-10 118,56
53/VSE Košice pplatok za el.energiu 2014-02-10 2014-02-10 3 299,00
55/BHG Logistika Hencovce čistenie ob.kanalizáci 2014-02-10 2014-02-10 265,73
42/Slovak Telecom poplatok telefón matrika 2014-02-09 2014-02-09 14,66
44/Slovak Telecom poplatok telefón MŠ 2014-02-09 2014-02-09 32,14
41/Paramogul Vranov n/T posypová soľ cesty 2014-02-09 2014-02-09 270,00
43/Slovak Telecom poplatok telefón Ocú 2014-02-09 2014-02-09 92,96
40/Interstore Bratislava toner tlačiareň 2014-02-06 2014-02-06 75,70
32/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava soc.fond MŠ 2014-02-05 2014-02-05 7,80
34/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava dochodcovia 2014-02-05 2014-02-05 283,48
36/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava hm.núdza ZŠ 2014-02-05 2014-02-05 1 902,75
38/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava učitelia MŠ 2014-02-05 2014-02-05 3,40
29/LYRECO BA kancelárske potreby 2014-02-05 2014-02-05 60,06
33/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava soc.fond Ocú 2014-02-05 2014-02-05 8,60
35/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava Ocú 2014-02-05 2014-02-05 26,91
37/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava hm.núdza MŠ 2014-02-05 2014-02-05 44,90
39/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava učitelia MŠ 2014-02-05 2014-02-05 20,00
28/RNDr. M.Pavúková N.Hrabovec 2014-02-04 2014-02-04 500,00
30/Aquaspiš Sp.N.Ves prevádzka obecnej kanalizác 2014-02-04 2014-02-04 60,00
27/Extratech Vranov n/T pracovné rukavice 2014-02-04 2014-02-04 47,50
31/O.Fóber Vranov /T vodárenský materiál kuchynk 2014-02-04 2014-02-04 163,42
26/RNDr. V.Hričák ¬aklov ver.obstar.ZŠ podlahy 2014-02-03 2014-02-03 400,00
22/ELCOMP Vranov n/T demontáž vianočnej výzdoby 2014-02-02 2014-02-02 756,65
24/EMSA sro Vranov n/T likvidácia kuch.odpadu 2014-02-02 2014-02-02 25,00
23/SOZA Bratislava autorské práva poplatok 2014-02-02 2014-02-02 20,40
25/STELL Vranov n/T kladenie podlahy PVC ZŠ 2014-02-02 2014-02-02 14 637,67
21/DANIELA reklama VV pozvánky výroba 2014-01-30 2014-01-30 42,00
18/DANIELA reklama VV tabuľa poslanci a vizitky 2014-01-27 2014-01-27 114,00
20/MEVA SK Rožňava - smetné nádoby 30 ks 2014-01-27 2014-01-27 644,40
19/TRIO PRODUCTION BA vstupenky kultúrne podujat 2014-01-27 2014-01-27 478,80
16/Wintwx Vranov n/T pracovné oblečenie preč.st. 2014-01-23 2014-01-23 21,70
17/Slovak Telecom mesačný poplatok mob.telefón 2014-01-23 2014-01-23 26,39
15/ORANGE Bratislava mesačný poplatok mob.telefó 2014-01-20 2014-01-20 40,00
14/VSE Košice preplatok elektrická energia 2014-01-15 2014-01-15 -4 611,53
10/Paramogul Vranov n/T posypová soľ - cesty 2014-01-12 2014-01-12 405,00
3 mesačný poplatok za plyn 2014-01-08 2014-01-08 1 093,00
2/Ing. J.Gulovič VV stránka obce 2014-01-07 2014-01-07 100,00
1/Web Suport BA stránka obce 2014-01-07 2014-01-07 47,52
2014-01-05 2014-01-05 7 478,81
12/Mgr.•.Kurthy Kremnica archit.histor.prieskum 2014-01-02 2014-01-02 1 200,00
11/P.Bačišin Jastrabie bleskozvod 2014-01-02 2014-01-02 997,00