Nižný Hrabovec - Zmluvy - 2015

Dodávateľ: Názov:
DODÁVATEĽ NÁZOV PREVZATÉ ZVEREJNENÉ SUMA STIAHNUŤ
Zeocem a.s. Bystré Zmluva o nájme 2015-12-16 2015-12-16 0,00
Sociálna poisťovňa Bratislav Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov 2015-12-14 2015-12-14 0,00
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Dohoda č.15/40/010/136 2015-12-09 2015-12-09 0,00
SR -Ministerstvo vnútra Bratislava Zmluva o výpožičke 2015-12-04 2015-12-04 0,00
EM-SA s.r.o. Vranov nad Topľou Zmluva o odbere a zneš.biol.rozl.odpadu 2015-12-02 2015-12-04 0,00
GS Eurothem s.r.o. Benkovce Zmluva o zhotovení veci na zákazku 2015-11-18 2015-11-18 0,00
Matej Migaš-BTS Prešov Mandátna zmluva 2015-10-30 2015-11-03 0,00
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Dohoda č.28/2015/§54 - ŠnZ 2015-10-20 2015-10-27 0,00
Jarmila Bankovičová BANK-BAND Príkazna zmluva 2015-10-21 2015-10-21 0,00
HIREKON s.r.o. Prešov Zmluva o poskytnutí auditorských služieb 2015-10-06 2015-10-06 0,00
Bukóza Holding Hencovce Zmluva o darovaní 2015-09-25 2015-09-25 0,00
AGROMIX s.sr.o. Sedliska kúpna zmluva 2015-08-26 2015-08-27 0,00
Hasičský zbor, Priekopa Martin Darovacia zmluva 2015-08-10 2015-08-10 0,00
HIREKON s.r.o. Prešov Zmluva o poskytnutí auditorských služieb 2015-07-28 2015-07-29 0,00
Rímsko katolická farnosť N.Hrabovec Zmluva o poskytnutí dotácie 2015-06-29 2015-06-30 0,00
Ministerstvo vnútra SR Bratislava Zmluva o výpožičke 2015-05-26 2015-05-26 0,00
APL plus sro Budovateľská Prešov Kúpná zmluva č. Z20158239_Z 2015-05-25 2015-05-25 0,00
GS Eurothem s.r.o. Benkovce Zmluva o zhotovení veci na zákazku 2015-05-25 2015-05-25 0,00
GASTRO-GALAXI Prešov Kúpná zmluva č. Z20157653_Z 2015-05-21 2015-05-21 0,00
Ing.arch.Jozef Los - Chovanec Zmluva o dielo č.19052015 2015-05-21 2015-05-21 0,00
PROMIRON s.r.o. Humenné mandátna zmluva 2015-05-18 2015-05-18 0,00
Ústredie práce soc.vecí a rodiny Dohoda č.20/2015/§54 - VZ 2015-03-31 2015-04-01 0,00
Mesto Vranov nad Topľou Dodatok č.9 Spoločný úrad 2015-03-30 2015-03-31 0,00
Obec Nižný Hrušov Zmluva o posk.finan.prostr.na zaujmové vzdelávanie deti a mládeže 2015-03-20 2015-03-20 0,00
MUDr. Tibor Kočiš Zmluva o dielo 2015-03-17 2015-03-18 0,00
Ústredie práce soc.vecí a rodiny Dohoda o podmienkách vykonávania menších obecných služieb 2015-03-16 2015-03-17 0,00
Komunálna poisťovňa Zmluva o úrazovom poistení 2015-02-27 2015-02-27 0,00
Vranovský útulok Zmluva o dielo 2015-02-27 2015-02-27 0,00
Ústredie práce soc.vecí a rodiny Dohoda uzatvorená podľa § 10 2015-02-23 2015-02-23 0,00
GS Eurothem s.r.o. Benkovce Zmluva o zhotovení veci na zákazku 2015-02-12 2015-02-13 0,00
STELL s.r.o Vranov nad Topľou Zmluva o dielo 2015-01-19 2015-01-19 0,00
Gréckokatolická cirkev N.Hrabobvec Zmluva o poskytnutí dotácie z rozp. obce 2015-01-12 2015-01-12 0,00
Márius Pedersen Trenčín Dodatok č.7 k zmluve 28 009 2015-01-05 2015-01-07 0,00