Nižný Hrabovec - Faktúry - 2016

Dodávateľ: Názov:
DODÁVATEĽ NÁZOV PREVZATÉ ZVEREJNENÉ SUMA STIAHNUŤ
557/EM SA sro Vranov n/T likvidácia biol.od.3.1. 2016-12-31 2016-12-31 25,00
559 poplatok za plyn 9.1. 2016-12-31 2016-12-31 1 019,00
567/Slovak Telecom mesačný poplatok telefón MŠ 2016-12-31 2016-12-31 31,30
569/Slovak Telecom telefón matrika 9.1.2017 2016-12-31 2016-12-31 14,51
571/ESPIK sro Orlov zber použitého oleja 10.1.17 2016-12-31 2016-12-31 10,80
573/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava učitelia MŠ 12.1 2016-12-31 2016-12-31 9,18
575/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava učitelia MŠ 12.1 2016-12-31 2016-12-31 54,00
577/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava soc.fond MŠ 12.1 2016-12-31 2016-12-31 21,06
579/VSE Košice el.energia 13.1.2017 2016-12-31 2016-12-31 1 194,10
581/VSE Košice el.energia 16.1.2017 2016-12-31 2016-12-31 -282,41
585/Poradca podnikateľa ¦ilina FS 2016 20.1.2016 2016-12-31 2016-12-31 13,67
556/Aquaspiš Sp.n.Ves prevádzka ob.kan.2.1.2017 2016-12-31 2016-12-31 60,00
558/VVaK Košice voda TJ 2.1.2017 2016-12-31 2016-12-31 3,14
566/Bukocel Hencovce mesačný poplatok ¬OV 9.1. 2016-12-31 2016-12-31 458,40
568/Slovak Telecom mesačný poplatok telefón Ocú 2016-12-31 2016-12-31 80,57
570/JUDr. J.Mašlej N.Hrabovec právne služby 10.1 2016-12-31 2016-12-31 450,00
572/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava dochodcovia 12.1 2016-12-31 2016-12-31 174,72
574/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava Ocú 12.1.2017 2016-12-31 2016-12-31 71,37
576/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strva soc.fond Ocú 12.1 2016-12-31 2016-12-31 26,23
578/Márius Pedersen Trenč¡n vývoz TKO 13.1.2017 2016-12-31 2016-12-31 1 271,99
580/CREAD STUDIO Prešov školenie BOZP 16.1.2017 2016-12-31 2016-12-31 48,00
584/VSE Košice vyúčtovanie el.energie 2016 23.1. 2016-12-31 2016-12-31 9,42
2016-12-23 2016-12-23 907,28
552/Slovak Telecom mesačný poplatok mob.telefón 2016-12-22 2016-12-22 20,71
554/VVaK Košice poplatky za vodu 2016-12-22 2016-12-22 157,20
553/Slovak Telecom mesačný poplatok mobil TSP 2016-12-22 2016-12-22 28,15
555/Paramogul sro Vranov n/T posypová soľ 2016-12-22 2016-12-22 288,00
551/ELA sro Vranov n/T 2016-12-21 2016-12-21 48,00
548/NOMI land sro Košice materiál 5 ročné deti 2016-12-20 2016-12-20 1 030,50
550/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava hm.núdza ZŠ 2016-12-20 2016-12-20 1 357,15
549/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava hm.núdza MŠ 2016-12-20 2016-12-20 55,62
546/GS EUROTHERM sro Benkovce oprava aut.zastavk 2016-12-19 2016-12-19 194,00
544/TOMIRA sro Košice bezpečnostný projekt vypra 2016-12-19 2016-12-19 301,13
547/ORANGE Bratislava mesačný poplatok mob.telef 2016-12-19 2016-12-19 46,87
545/TOMIRA sro Košice smernica bezp.projekt 2016-12-19 2016-12-19 149,00
542/P.Toth Vranov n/T prevent¡va požiarnej ochra 2016-12-16 2016-12-16 360,00
543/I.Vester TCE Vranov n/T materiál VO a MR 2016-12-16 2016-12-16 714,41
539/PARAMOGUL sro Vranov n/T posypová soľ 2016-12-15 2016-12-15 288,00
541/VSE Košice elektrická energia 2016-12-15 2016-12-15 494,83
537/GiCoS Vranov n/T výroba pečiatok 2016-12-14 2016-12-14 90,00
536/V.Bakajsa N.Hrušov estetizácia obce - kvety 2016-12-14 2016-12-14 135,00
538/Pneuservis N.Hrabovec oprava obecného auta 2016-12-14 2016-12-14 92,56
535/Dráčik DIVI sro Vranov n/T - 5 ročné deti 2016-12-13 2016-12-13 308,28
531/M.Kolesárová Vranov n/T materiál družina 2016-12-12 2016-12-12 38,60
533/AddArt Vranov n/T materiál družina 2016-12-12 2016-12-12 68,75
532/PARAMOGUL sro Vranov n/T posypová soľ 2016-12-12 2016-12-12 288,00
534/Dráčik materiál družina 2016-12-12 2016-12-12 100,87
529/RARAMOGUL sro Vranov n/T posypová soľ 2016-12-09 2016-12-09 288,00
530/Márius Pedersen a.s. Trenčin vývoz TKO 2016-12-09 2016-12-09 1 296,21
528/ESPIK Group Orlov likvidácia použ.oleja 2016-12-08 2016-12-08 10,80
508/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava učitelia MŠ 2016-12-07 2016-12-07 12,58
510/ŠJ pri ZŠ N.Hrabobvec strava dochodcovia 2016-12-07 2016-12-07 232,64
512/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava hm.núdza MŠ 2016-12-07 2016-12-07 76,05
514/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava soc. fond Ocú 2016-12-07 2016-12-07 24,51
523/Bukocel a.s. Hencovce mesačný poplatok ¬OV 2016-12-07 2016-12-07 458,40
525/Slovak Telecom mesačný poplatok telefón Ocú 2016-12-07 2016-12-07 81,82
527/CREAD Studio Prešov školenie BOZP 2016-12-07 2016-12-07 51,60
507/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava učitelia MŠ 2016-12-07 2016-12-07 74,00
509/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava Ocú 2016-12-07 2016-12-07 66,69
511/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava hm.núdza ZŠ 2016-12-07 2016-12-07 1 880,90
513/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava soc.fond MŠ 2016-12-07 2016-12-07 28,86
515 mesačné poplatky za plyn 2016-12-07 2016-12-07 1 069,00
524/Slovak Telekom mesačný poplatok telef.matrik 2016-12-07 2016-12-07 14,00
526/Slovak Telecom mesačný poplatok telefón MŠ 2016-12-07 2016-12-07 31,30
506/TECHNOLOGY Slovakia Martin nádoby obed ŠJ 2016-12-05 2016-12-05 429,04
505/PNEUSERVIS N.Hrabovec oprava ob.auta 2016-12-05 2016-12-05 98,68
504/Aquaspiš Sp.N.Ves prevádzka ob. kanalizácie 2016-12-02 2016-12-02 60,00
503/EM likvidácia biol.odpadu 2016-12-01 2016-12-01 25,00
582/VSE Košice náklady na dopravu 2016-11-29 2016-11-29 20,00
502/SIDING MJ N.Hrabovec stavebný materiál 2016-11-29 2016-11-29 7,90
501/NOMI land Košice preliezky MŠ 2016-11-28 2016-11-28 2 027,50
494/VSE Košice mesačný poplatok el.energia 2016-11-25 2016-11-25 864,98
500/TEXTEL sro Vechec šitie krojových kabátov 2016-11-24 2016-11-24 892,00
496/Slovak Telecom mesačný poplatok mob.sl.Ocú 2016-11-23 2016-11-23 20,71
498/DECENT Michalovce poč¡tač a služby 2016-11-23 2016-11-23 582,62
497/Slovak Telecom mesačný poplatok mob.sl.TSP 2016-11-23 2016-11-23 27,99
499/GVP sro Humenné mikulášske bal¡čky 2016-11-23 2016-11-23 286,00
493/ORANGE Bratislava mesačný poplatok mob.sl.Oú 2016-11-18 2016-11-18 41,12
492/VSE Košice elektrická energia 2016-11-18 2016-11-18 601,93
495/EMI Sabinov materiál 5 ročné deti 2016-11-18 2016-11-18 547,25
489/Ing.arch.•.Naňák sačurov zvýšenie en.nár.MŠ 2016-11-16 2016-11-16 5 400,00
491/I.Vester Vranov n/T el.materiál posilovňa 2016-11-16 2016-11-16 307,06
490/B.Cirner vyšný Klatov úcta k starš¡m hudba 2016-11-16 2016-11-16 216,00
487/Márius Pedersen Trenč¡n vývoz TKO 2016-11-15 2016-11-15 1 980,16
488/KONEX Michalovce kábel miestný rozhlas 2016-11-15 2016-11-15 590,40
486/Spektrum Stropkov inzercia v novinách 2016-11-14 2016-11-14 28,28
485/DMJ Market Vranov n/T čistiace prostriedky 2016-11-11 2016-11-11 33,92
483/MIKROSPIN sro Prešov kamerový systém 2016-11-10 2016-11-10 1 015,20
484/Bukocel Hencovce mesačný poplatok ¬OV 2016-11-10 2016-11-10 458,40
482/CREAD Studio Prešov školenie BOZP 2016-11-09 2016-11-09 51,60
477/Slovak Telecom mesačný poplatok telefón MŠ 2016-11-08 2016-11-08 31,30
479/Slovak Telecom mesačný poplatok telef.matrik 2016-11-08 2016-11-08 14,00
481/VSE Košice poplatok za el.energiu 2016-11-08 2016-11-08 937,00
478/Slovak Telecom mesačný poplatok telefón Ocú 2016-11-08 2016-11-08 82,34
480/LYRECO kancelárske potreby 2016-11-08 2016-11-08 27,60
466 mesačný poplatok plyn 2016-11-07 2016-11-07 1 069,00
475/ELA Vranov n/T prepravné 2016-11-07 2016-11-07 48,00
465/VSE Košice elektrická energia MŠ 2016-11-07 2016-11-07 241,00
474/ESPIK Group sro Orlov zber jedl.pož.olejov 2016-11-07 2016-11-07 10,80
476/J.Šmrhola OLYMP Santovka prezenty 2016-11-07 2016-11-07 496,36
462/SPORT LIFE Vranov n/T lopty pre CV¬ 2016-11-04 2016-11-04 85,30
464/J.Gazd¡k Hencovce čistenie kom¡nov MŠ 27.10. 2016-11-04 2016-11-04 139,20
463/J.Gazd¡k Hencovce čistenie kom¡nov Ocú 27.10 2016-11-04 2016-11-04 79,20
460/VSE Košice montážné práce 2016-11-03 2016-11-03 8,10
459/VSE Košice náklady na dopravu 2016-11-03 2016-11-03 20,00
461/AQUASPIŠ Sp.N.Ves prevádzka obecnej kanalizá 2016-11-03 2016-11-03 60,00
448/FORK sro Martin stolové kalandáre 2016-11-02 2016-11-02 795,96
450/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava soc.fond Ocú 2016-11-02 2016-11-02 25,80
452/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava hm.núdza MŠ 2016-11-02 2016-11-02 75,87
454/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava dochodcovia 2016-11-02 2016-11-02 192,00
456/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava učitelia MŠ 2016-11-02 2016-11-02 9,01
458/VSK Mineral Vechec zakúpenie kameniva 2016-11-02 2016-11-02 156,92
449/EMSA sro Vranov n/T likvidácia biol.odpadu 2016-11-02 2016-11-02 25,00
451/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava soc.fond MŠ 2016-11-02 2016-11-02 20,67
453/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava hm.núdza ZŠ 2016-11-02 2016-11-02 1 676,75
455/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava Ocú 2016-11-02 2016-11-02 70,20
457/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava učitelia MŠ 2016-11-02 2016-11-02 53,00
446/ENECO Prešov energetický audit pre MŠ 2016-10-27 2016-10-27 1 188,00
447/Obec Vechec vystúpenie súboru VECHCOV¬ANKY 2016-10-27 2016-10-27 100,00
445/SCARABEO SK B.Bystrica - vypracovanie PHRSR 2016-10-26 2016-10-26 650,00
444/POMTEX Vranov n/T šk.potreby hm.núdza ZŠ 2016-10-25 2016-10-25 2 257,60
443/HIREKON sro Prešov vykonanie auditu KUZ 2016-10-25 2016-10-25 240,00
442/EXTRATECH Vranov n/T náhradné diely 2016-10-24 2016-10-24 69,50
2016-10-24 2016-10-24 723,35
441/EXTRATECH Vranov n/T náhradné diely 2016-10-24 2016-10-24 38,30
440/J.Hajduk ELCOMP VV oprava VO v obci 2016-10-21 2016-10-21 179,03
439/ELA Vranov n/T priekopové tvárnice 2016-10-21 2016-10-21 1 581,04
436/ORANGE BA mesačný poplatok za mobilné služby 2016-10-20 2016-10-20 43,78
438/Slovak Telecom mesačný popl.mob.služby Ocú 2016-10-20 2016-10-20 20,71
435/DATASERVIS Vranov n/T kanc. potreby pre druž 2016-10-20 2016-10-20 111,20
437/Slovak Telecom mesačný popl.mob.služby TSP 2016-10-20 2016-10-20 27,99
434/M.Migaľ Majerovce autobusová doprava "ŠARIŠ" 2016-10-19 2016-10-19 40,00
432/Studňostav Vranov n/T betónové poklopy 2016-10-18 2016-10-18 125,00
431/TECHNOLOGY Matrin baliace misky pre ŠJ 2016-10-18 2016-10-18 404,78
433/Márius Pedersen Trenč¡n vývoz TKO 2016-10-18 2016-10-18 1 346,52
428/POMTEX Vranov n/T šk.potreby hm.núdza MŠ 2016-10-17 2016-10-17 83,00
430/Ing.J.Halgaš Vranov n/T verejné obstarávanie 2016-10-17 2016-10-17 144,00
429/HIREKON sro Prešov vykonanie auditu IUZ 2016-10-17 2016-10-17 960,00
426/Štýl Ivanov Vranov n/T náhradné diely 2016-10-14 2016-10-14 23,60
427/Vranovské noviny inzercia 2016-10-14 2016-10-14 36,00
423/FEPET Ružomberok tonery do tlačiarne 2016-10-13 2016-10-13 59,15
425/Štýl Ivanov Vranov n/T náhradné diely 2016-10-13 2016-10-13 38,02
422/8VSE Košice preplatok 2016-10-12 2016-10-12 -410,36
419/ERSPIK Group sro Orlov zber jedl.pož.olejov 2016-10-10 2016-10-10 10,80
421/Slovak Telecom mesačný poplatok telefón MŠ 2016-10-10 2016-10-10 31,30
417/JUDr. J.Mašlej právnické služby 2016-10-10 2016-10-10 450,00
420/INNOGY Košice mesačný poplatok plyn MŠ 2016-10-10 2016-10-10 352,00
416/PAPERA B.Bystrica kancelárske potreby 2016-10-10 2016-10-10 97,48
418/Bukocel Hencovce mesačný poplatok ¬OV 2016-10-10 2016-10-10 458,40
397/Šj pri ZŠ n.Hrabovec strava učitelia MŠ 2016-10-07 2016-10-07 52,00
399/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava soc.fond MŠ 2016-10-07 2016-10-07 20,28
401/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava Ocú 2016-10-07 2016-10-07 73,71
403/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava hm.núdza ZŠ 2016-10-07 2016-10-07 930,10
405 mesačný poplatok plyn 2016-10-07 2016-10-07 717,00
413/Slovak Telecom masačný popl. telefón matrika 2016-10-07 2016-10-07 14,00
415/I.Vester Vranov n/T elektrický materiál 2016-10-07 2016-10-07 147,30
396/NOMI Košice preliezky pre MŠ 2016-10-07 2016-10-07 2 027,50
398/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava učitelia MŠ 2016-10-07 2016-10-07 8,84
400/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava soc.fond Ocú 2016-10-07 2016-10-07 27,09
402/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava dochodcovia 2016-10-07 2016-10-07 173,44
404/ŠJ pri ZŠ N.Hrabobvec strava hm. núdza MŠ 2016-10-07 2016-10-07 59,49
412/Slovak Telecom mesačný poplatok telefón Ocú 2016-10-07 2016-10-07 81,90
414/CREAD Studio Prešov školenie BOZP 2016-10-07 2016-10-07 51,60
395/ROTE sro Sedliska dodanie stravy 9/2016 2016-10-05 2016-10-05 17,57
393/VT KANµL Vranov n/T čistenie obecnej kanaliz 2016-10-03 2016-10-03 220,70
FORK sro Martin Objednávka na stolové kalendáre 2016-10-03 2016-10-03 0,00
392/EMSA sro Vranov n/T likvidá¡cia biol.odpadu 2016-10-03 2016-10-03 25,00
394/AQUASPIŠ Sp.N.Ves prevádzka obecnej kanalizá 2016-10-03 2016-10-03 60,00
390/M.Sokol FALKO N.Hrabovec ozvučenie 2016-09-30 2016-09-30 350,00
389/TRINET CORP Kysucké N. Mesto stol stol.tenis 2016-09-30 2016-09-30 268,80
391/VVaK Košice poplatok za vodu 2016-09-30 2016-09-30 199,64
388/POMTEX Vranov n/T materiál 5 ročné deti 2016-09-29 2016-09-29 282,01
386/EXTRATECH Vranov n/T materiál AK¬ 2016-09-28 2016-09-28 162,58
387/EXTRATECH Vranov n/T náhradné diely oprava 2016-09-28 2016-09-28 164,90
385/PNEUSERVIS N.Hrabovec oprava auta 2016-09-27 2016-09-27 159,01
377/Slovak Telecom mesačný poplatok mobil TSP 2016-09-25 2016-09-25 31,79
376/Slovak Telecom mesačný poplatok mobil 2016-09-25 2016-09-25 20,71
2016-09-23 2016-09-23 43,04
375/ŠEVT B.Bystrica triedna kniha MŠ 2016-09-23 2016-09-23 14,76
2016-09-23 2016-09-23 696,96
374/FS ORGONINA VV vystúpenie dni HRABOVCA 2016-09-22 2016-09-22 500,00
371/GUMAN Vranov n/T oprava chladničky 2016-09-21 2016-09-21 161,04
373/Štýl Ivanov Vranov n/T náhradné diely oprava 2016-09-21 2016-09-21 90,39
370/ORANGE BA mesačný poplatok mobil 2016-09-21 2016-09-21 41,00
372/Štýl Ivanov Vranov n/T náhradné mdiely oprav 2016-09-21 2016-09-21 70,98
369/CREAD STUDIO Prešov školenie BOZP 2016-09-19 2016-09-19 51,60
367/PRIMAŠ Giraltovce vystúpenie ŠPIVANO¬KY 2016-09-18 2016-09-18 450,00
368/TARNAV¬AN vystúpenie dni HRABOVCA 2016-09-18 2016-09-18 130,00
366/Štýl Ivanov Vranov n/T náhradné diely oprava 2016-09-16 2016-09-16 43,45
365/WINTEX Vranov n/T pracovné oblečenie 2016-09-13 2016-09-13 206,28
364/Márius Pedersen Trenč¡n vývoz TKO 2016-09-13 2016-09-13 2 171,26
362/BHG Logistika Hencovce čistenie kanalizácie 2016-09-09 2016-09-09 144,61
358/Slovak telecom poplatok telefón matrika 2016-09-08 2016-09-08 14,00
360/ESPIK Ohňov poplatok za zber oleja mesačný 2016-09-08 2016-09-08 10,80
357/Slovak Telecom mesačný poplatok telefón Ocú 2016-09-08 2016-09-08 87,05
359/RWE Gasa Slovensko poplatok za plyn ALAM BAR 2016-09-08 2016-09-08 50,00
361/Bukocel Hencovce mesačný poplatok ¬OV 2016-09-08 2016-09-08 458,40
356/Slovak Telecom poplatok telefón MŠ mesačný 2016-09-07 2016-09-07 31,30
355/TRIBE Vranov n/T stavebný materiál 2016-09-06 2016-09-06 24,36
354/AQUASPIŠ Sp.N.Ves prevádzka obec.kanalizácie 2016-09-02 2016-09-02 60,00
353/ROTE sro Sedliska strava 8/2016 2016-09-02 2016-09-02 205,85
348/EXTRATECH Vranov n/T materiál AK¬ 2016-08-31 2016-08-31 156,86
352/SIDING MJ N.Hrabovec stavebný materiál 2016-08-31 2016-08-31 32,25
349/EXTRATECH Vranov n/T materiál AK¬ 2016-08-31 2016-08-31 812,89
350/V.Pechová Tachty licencia pre MŠ 2016-08-30 2016-08-30 39,00
351/SOFT TECH Stropkov tonery 2016-08-30 2016-08-30 93,90
346/M.Sokol FALKO N.Hrabovec výmena skla 2016-08-26 2016-08-26 144,00
347/ESET Bratislava antiv¡rový program 2016-08-26 2016-08-26 100,70
345/EXTRATECH Vranov n/T náhradné diely na oprav 2016-08-25 2016-08-25 89,60
344/ELA Vranov n/T materiál pre ZŠ 2016-08-24 2016-08-24 105,12
340/Slovak telecom BA mesačný poplatok mobil TSP 2016-08-24 2016-08-24 33,52
342/MERKURY Market MI nábytok pre CV¬ 2016-08-24 2016-08-24 349,90
339/Slovak Telecom BA mesačný poplatok mobil 2016-08-24 2016-08-24 20,71
341/AJ Produkty BA smetný koš detské ihrisko 2016-08-24 2016-08-24 18,00
343/M.Jacko EMKOKERAMUIKA VV materiál pre ZŠ 2016-08-24 2016-08-24 160,59
2016-08-19 2016-08-19 42,12
338/Márius Pedersen Trenč¡n vývoz TKO 2016-08-19 2016-08-19 1 259,57
2016-08-19 2016-08-19 707,88
337/ORANGE Bratislava mesačný poplatok telefón 2016-08-18 2016-08-18 41,09
336/Vranovský útulok odchyt psov 2016-08-16 2016-08-16 558,62
336/SIDING MJ N.Hrabovec stavebný materiál 2016-08-16 2016-08-16 39,50
333/CREDO STUDIO Prešov školenie BOZP 2016-08-10 2016-08-10 51,60
328/B.Cirner Košice vybavenie kuchynka 2016-08-09 2016-08-09 876,46
329/S.Duda TOP SERVIS prehliadka kotlov 2016-08-09 2016-08-09 150,00
331/Slovak Telecom mesačný poplatok telefón Ocú 2016-08-09 2016-08-09 67,93
326/B.Cirner Košice taniere kuchynka 2016-08-09 2016-08-09 738,00
328/S.Duda TOP SERVIS servis kotlov 2016-08-09 2016-08-09 139,00
330/Slovak Telecom mesačný poplatok matrika tele 2016-08-09 2016-08-09 14,00
332/Slovak Telecom mesačný poplatok telefón MŠ 2016-08-09 2016-08-09 31,30
316/VSE Košice poplatok el.energia 2016-08-08 2016-08-08 1 665,00
318 mesčný poplatok plyn 2016-08-08 2016-08-08 1 052,00
315/Bukocel Hencovce mesačný poplatok ¬OV 2016-08-08 2016-08-08 458,40
317/VSE Košice poplatok el. energia MŠ 2016-08-08 2016-08-08 241,00
312/Štýl Ivanov Vranov n/T náhradné diely oprava 2016-08-05 2016-08-05 54,99
314/E.Miňo Vranov n/T oprava čerpadlo 2016-08-05 2016-08-05 70,00
313/Štýl Ivanov Vranov n/T náhradné diely oprava 2016-08-05 2016-08-05 37,76
311/WEB Support Bratislava stránka obce 2016-08-04 2016-08-04 15,52
310/ROTE sro Sedliska strava 7/2016 2016-08-02 2016-08-02 70,30
309/SOFT TECH Stropkov tonery 2016-08-02 2016-08-02 24,88
308/AQUASPIŠ Sp.N.Ves prevádzka obec.kanalizácie 2016-08-01 2016-08-01 60,00
307/DATATRADE zl.Moravce obce info 2016-08-01 2016-08-01 75,36
303/EXTRATECH Vranov n/T náhradné diely na oprav 2016-07-27 2016-07-27 122,00
305/EXTRATECH Vranov n/T krovinorez AK¬ 2016-07-27 2016-07-27 724,00
302/OFSETA Vranov n/T tlač obecného spravodaja 2016-07-27 2016-07-27 337,44
304/ELA Vranov n/T rebr¡k AK¬ 2016-07-27 2016-07-27 170,05
306/EXTRATECH Vranov n/T nožnice AK¬ 2016-07-27 2016-07-27 159,00
301/Poradca podnikateľa ¦ilina finančný poradca 2016-07-26 2016-07-26 26,40
300/Wolters Kluwer BA časopis ROPO 2016-07-26 2016-07-26 79,80
297/Slovak Telecom mesačný poplatok telefón 2016-07-21 2016-07-21 20,71
299/V.Bakajsa N.Hrušov zakúpenie kvetov 2016-07-21 2016-07-21 266,75
2016-07-21 2016-07-21 121,68
298/Slovak Telecom mesačný poplatok mobil TSP 2016-07-21 2016-07-21 28,58
2016-07-21 2016-07-21 708,32
295/CIPÖSEK Prešov čižmy - súbor HRABOVKA 2016-07-20 2016-07-20 448,00
296/ORANGE Bratislava poplatok za telefón 2016-07-20 2016-07-20 44,51
293/GEMER KOVO SIRK oplotenie detského ihrisko 2016-07-18 2016-07-18 2 472,60
294/Ing. J.Halgaš Vranov n/T verejné obstar. MK 2016-07-18 2016-07-18 96,00
291/EUROVIA Košice vysprávky miest.komunikácii 2016-07-15 2016-07-15 1 200,00
292/1/ŠEVT B.Bystrica triedna kniha CV¬ 2016-07-15 2016-07-15 9,60
292/Márius Pedersen Trenč¡n vývoz TKO 2016-07-15 2016-07-15 1 485,93
288/Bukocel Hencovce mesačný poplatok ¬OV 2016-07-08 2016-07-08 458,40
278 mesačný poplatok plyn 2016-07-08 2016-07-08 1 052,00
287/CREAD STUDIO Prešov školenie BOZP 2016-07-08 2016-07-08 51,60
289/Slovak Telecom poplatok telefón Ocú mesačný 2016-07-08 2016-07-08 83,47
277/Slovak Telecom poplatok telefón matrika 2016-07-07 2016-07-07 14,00
286/FLORA Servis Myjava hojdačka MŠ 2016-07-07 2016-07-07 940,80
276/Slovak Telecom poplatok telefóm MŠ mesačný 2016-07-07 2016-07-07 31,72
275/FLORA Servis Myjava detské ihrisko pri Ocú 2016-07-06 2016-07-06 4 988,16
267/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava hm. núdza MŠ 2016-07-06 2016-07-06 45,90
269/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava Ocú 2016-07-06 2016-07-06 118,17
271/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava učitelia MŠ 2016-07-06 2016-07-06 75,00
273/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava soc.fond Ocú 2016-07-06 2016-07-06 43,43
274/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava hm.núdza ZŠ 2016-07-06 2016-07-06 3 121,65
268/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava dochodcovia 2016-07-06 2016-07-06 483,60
270/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava učitelia MŠ 2016-07-06 2016-07-06 12,75
272/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava soc. fond MŠ 2016-07-06 2016-07-06 29,25
266/JUDr. J.Mašlej právne služby 2016-07-04 2016-07-04 450,00
263/Technology Slovakia Martin folia pre šk.jed. 2016-07-01 2016-07-01 25,36
265/Aquaspiš Sp.N.Ves prevádzka ob.kanalizácie 2016-07-01 2016-07-01 60,00
262/EMSA sro Vranov n/T likvidácia biol.odpadu 2016-07-01 2016-07-01 25,00
261/VVaK Košice poplatok za vodu 2016-07-01 2016-07-01 216,94
257/SIDING MJ N.Hrabovec stavebný materiál betón 2016-06-28 2016-06-28 7,90
259/EXTRATECH Vranov n/T materiál AK¬ 2016-06-28 2016-06-28 162,58
261/EXTRATECH Vranov n/T matriál AK¬ 2016-06-28 2016-06-28 894,19
258/Štrkopiesky Trnava n/L kameň + doprava 2016-06-28 2016-06-28 159,84
260/EXTRATECH Vranov n/T materiál AK¬ 2016-06-28 2016-06-28 278,70
256/EXTRATECH Vranov n/T náhradné diely kosač. i 2016-06-27 2016-06-27 124,90
255/Slovak Telecom mesačný poplatok mobil TSP 2016-06-23 2016-06-23 11,16
254/Slovak Telecom mesačný poplatok mobil 2016-06-23 2016-06-23 22,82
253/AJ Produkty Bratislava skriňa TSP a TP 2016-06-22 2016-06-22 190,80
252/DMJ Market Vranov n/T čistiace prostriedky 2016-06-21 2016-06-21 50,30
251/ORANGE Bratislava mesačný poplatok mobil 2016-06-20 2016-06-20 42,49
2016-06-20 2016-06-20 752,30
250/Márius Pedersen Trenč¡n vývoz TKO 2016-06-20 2016-06-20 1 430,08
2016-06-20 2016-06-20 87,70
249/PAPERA B.Bystrica kancelárske potreby 2016-06-17 2016-06-17 104,56
248/Technology Slovakia Martin misky ŠJ 2016-06-17 2016-06-17 391,32
247/CREAD STUDIO Prešov školenie 2016-06-16 2016-06-16 51,60
246/Expotrubie Sačurov preprava CV¬ 2016-06-16 2016-06-16 589,20
242/Spektrum Stropkov inzercia v novinách 2016-06-13 2016-06-13 22,52
244/Št.ochrana pr¡rody BB projekt MŠ potvr.NATUR 2016-06-13 2016-06-13 70,00
241/Štýl Ivanov Vranov n/T náhradné diely kos.i 2016-06-13 2016-06-13 32,96
243/Slovak telecom mesačný poplatok telefón MŠ 2016-06-13 2016-06-13 31,30
240/Slov.internetová ¦ilina ročný poplatok pohre 2016-06-09 2016-06-09 82,65
239/Bukocel Hencovce mesačný poplatok ¬OV 2016-06-09 2016-06-09 458,40
238/Slovak Telecom mesačný poplatok matrika tel. 2016-06-08 2016-06-08 15,02
237/Slovak Telecom mesačný poplatok telefón Ocú 2016-06-08 2016-06-08 57,41
229 mesačný poplatok plyn 2016-06-06 2016-06-06 1 052,00
227/Štýl Ivanov Vranov n/T náhradné diely kos.i 2016-06-03 2016-06-03 48,49
226/DATASERVIS Vranov n/T tlačiareň 2016-06-03 2016-06-03 139,00
228/Aquaspiš Sp.N.Ves prevádzka obec.kanalizácie 2016-06-03 2016-06-03 60,00
219/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava Ocú 2016-06-02 2016-06-02 30,42
221/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava hm.núdza ZŠ 2016-06-02 2016-06-02 3 735,30
223/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava soc.fond Ocú 2016-06-02 2016-06-02 11,18
225/EXTRATECH Vranov n/ T náhradné diely kosač.i 2016-06-02 2016-06-02 166,70
217/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava učitelia MŠ 2016-06-02 2016-06-02 13,94
218/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava učitelia MŠ 2016-06-02 2016-06-02 82,00
220/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava dochodcovia 2016-06-02 2016-06-02 498,48
222/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava hm.núdza MŠ 2016-06-02 2016-06-02 58,59
224/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava soc. fond MŠ 2016-06-02 2016-06-02 31,98
216/SIDING MJ N.Hrabovec stavebný materiál 2016-06-02 2016-06-02 43,45
215/EMSA sro Vranov n/T likvidácia biol.odpadu 2016-06-01 2016-06-01 25,00
214/Centrum polyg. služieb tlačiva matrika 2016-05-30 2016-05-30 26,40
211/EXTRATECH Vranov n/T krovinorez, materiálAK¬ 2016-05-27 2016-05-27 711,00
213/EXTRATECH Vranov n /T materiál AK¬ 2016-05-27 2016-05-27 99,00
210/EXTRATECH Vranov n/T zakúpenie bicykla 2016-05-27 2016-05-27 189,00
212/EXTRATECH Vranov n/T čerpadlo,materiál AK¬ 2016-05-27 2016-05-27 299,60
209/WINTEX Vranov n/T pracovné oblečenie AK¬ 2016-05-25 2016-05-25 56,63
207/V.Bakajsa N.Hrušov zakúpenie kvetov 2016-05-23 2016-05-23 97,80
208/Websupport Bratislava doména 2016-05-23 2016-05-23 14,76
2016-05-20 2016-05-20 279,14
2016-05-20 2016-05-20 823,86
206/Slovak Telecom mesačný poplatok mobil 2016-05-20 2016-05-20 26,29
205/ORANGE Bratislava mesačný poplatok mobil 2016-05-19 2016-05-19 46,60
201/ARES Bratislava materiál 5 ročné deti 2016-05-18 2016-05-18 57,20
204/SPP Bratislava preplatok za plyn 2016-05-18 2016-05-18 -5,58
203/CREAD STUDIO Prešov školenie BOZP 2016-05-16 2016-05-16 51,60
200/ELCOMP Vranov n/T elektrický matriál VO 2016-05-16 2016-05-16 152,75
202/REMEK Nitra ročný poplatok za poč. programy 2016-05-15 2016-05-15 475,20
197/Štýl Ivanov náhradné diely kosačka,p¡la 2016-05-13 2016-05-13 98,40
199/Márius Pedersen Trenč¡n vývoz TKO 2016-05-13 2016-05-13 1 328,16
198/RWE Gas Slovensko mesačný poplatok plyn 2016-05-13 2016-05-13 50,00
194/Informačné vytr¡ny Lutila lavička 2016-05-12 2016-05-12 144,00
193/Vranovské noviny výb.konanie riaditeľ ZŠ 2016-05-12 2016-05-12 30,00
195/VSE Košice preplatok ele.energia 2016-05-12 2016-05-12 -168,36
192/MEVA SK Rožňava smetné nádoby 20 ks 2016-05-10 2016-05-10 357,60
190/WINTEX Vranov n/T pracovné oblečenie AK¬ 2016-05-09 2016-05-09 223,31
189/EUROVIA Košice oprava cesty v obci 2016-05-09 2016-05-09 17 800,01
191/VT KANµL Vranov n/T čistenie ob.kanalizácie 2016-05-09 2016-05-09 161,80
178 poplatok za plyn 2016-05-06 2016-05-06 1 002,00
186/Slovak Telecom mesačný poplatok telefón Ocú 2016-05-06 2016-05-06 57,85
188/Bukocel Hencovce mesačný poplatok ¬OV 2016-05-06 2016-05-06 458,40
177/DIMICO B.Bystrica fotopasce 5 ks 2016-05-06 2016-05-06 559,50
185/Slovak Telecom mesačný poplatok telefón MŠ 2016-05-06 2016-05-06 31,30
187/Slovak Telecom poplatok telefón matrika 2016-05-06 2016-05-06 14,00
166/M.Jakubová Vranov n/T farby 2016-05-05 2016-05-05 58,58
168/VSE Košicš elektrická energia Ocú 2016-05-05 2016-05-05 1 665,00
170/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava soc. fond Ocú 2016-05-05 2016-05-05 27,95
172/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava hm.núdza MŠ 2016-05-05 2016-05-05 45,99
174/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava Ocú 2016-05-05 2016-05-05 76,05
176/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava učitelia MŠ 2016-05-05 2016-05-05 68,00
167/VSE Košice elektrická energia MŠ 2016-05-05 2016-05-05 241,00
169/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava soc.fond MŠ 2016-05-05 2016-05-05 26,52
171/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava hm.núdza ZŠ 2016-05-05 2016-05-05 2 969,50
173/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava dochodcovia 2016-05-05 2016-05-05 463,14
175/ŠJ pri ZŠD N.Hrabovec strava učitelia MŠ 2016-05-05 2016-05-05 11,56
164/J.Gazd¡k Hencovce rev¡zia kom¡nov OCú 2016-05-04 2016-05-04 79,20
163/J.Gazd¡k Hencovce rev¡zia kom¡nov MŠ 2016-05-04 2016-05-04 139,20
165/OK sro Vranov n/T žalúzia sála KD 2016-05-04 2016-05-04 417,60
162/I.Vester Vranov n/T elektrický materiál 2016-05-03 2016-05-03 320,49
161/PNEUSERVIS N.Hrabovec oprava auta 2016-05-03 2016-05-03 466,10
158/EMSA sro Vranov n/T likvidácia biol.odpadu 2016-05-02 2016-05-02 25,00
160/SIDING MJ N.Hrabovec stavebný materiál 2016-05-02 2016-05-02 52,25
159/AQUASPIŠ Sp.N.Ves prevádzka obec.kanalizácie 2016-05-02 2016-05-02 60,00
156/CREAD Studio Prešov školenie BOZP 2016-04-29 2016-04-29 3,60
157/SOFT TECH Stropkov tonery do tlačiarne 2016-04-29 2016-04-29 68,15
146/WINTEX Vranov n/T pracovné oblečenie AK¬ 2016-04-28 2016-04-28 385,32
148/EXTRATECH Vranov n/T pracovné náradie AK¬ 2016-04-28 2016-04-28 325,90
147/WINTEX Vranov n/T pracovné ob…lečenie AK¬ 2016-04-28 2016-04-28 86,02
149/EXTREATECH Vranov n/T pracovné náradie AK¬ 2016-04-28 2016-04-28 543,10
150/EXTRATECH Vranov n/T náhradné diely kosačka 2016-04-25 2016-04-25 50,70
152/Štrkopiesky Vinné štrk a dovoz 2016-04-25 2016-04-25 159,84
151/I.Vester Vranov n/T el.materiál VO 2016-04-25 2016-04-25 563,32
153/Slovak Telecom mesačný poplatok za mobil 2016-04-25 2016-04-25 26,20
154/CREAD Studio Prešov školenie BOZP 2016-04-22 2016-04-22 51,60
155/CREAD studio Prešov školenie BOZP 2016-04-22 2016-04-22 48,00
144/3MONT plus Vranov n/T betonový podklad 2016-04-21 2016-04-21 720,00
2016-04-21 2016-04-21 848,50
145/OK sro Košice montáž žalúzii KD sála 2016-04-21 2016-04-21 300,00
2016-04-21 2016-04-21 254,50
143/Gastro Vrábeľ Dolný Kub¡n el.trojpec a rev.s 2016-04-20 2016-04-20 2 734,80
142/Poradca podnikateľa ¦ilina pr¡stup VS 2016-04-18 2016-04-18 84,00
141/Márius Pedersen Trenč¡n vývoz TKO 2016-04-14 2016-04-14 2 574,64
139/DIMICO B.Bystrica fotopasce 2016-04-11 2016-04-11 559,50
135/Slovak Telecom masačný poplatok telefón Ocú 2016-04-08 2016-04-08 47,48
137/LYRECO Bratislava stoličky KD a kanc.potreby 2016-04-08 2016-04-08 1 073,60
134/Slovak Telecom mesačný poplatok telefón MŠ 2016-04-08 2016-04-08 31,30
136/Slovak telecom poplatok telefón matrika 2016-04-08 2016-04-08 14,00
138/Bukocel Hencovce mesačný poplatok ¬OV 2016-04-08 2016-04-08 458,40
133/RVC Prešov účtovné súvzœažnosti - kniha 2016-04-07 2016-04-07 25,00
126 mesačný poplatok plyn 2016-04-07 2016-04-07 1 002,00
125/DIPO Vranov n/T materiál skupina POTOKY 2016-04-06 2016-04-06 107,64
124/JUDR.J.Mašlej právnické služby 2016-04-06 2016-04-06 450,00
115/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strva soc.fond Ocú 2016-04-05 2016-04-05 29,67
117/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava Ocú 2016-04-05 2016-04-05 80,73
119/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava učitelia MŠ 2016-04-05 2016-04-05 69,00
121/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava hm.núdza ZŠ 2016-04-05 2016-04-05 1 515,25
123/SLOVGRAM Bratislava poplatok 2016-04-05 2016-04-05 38,50
116/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strav soc.fond M— 2016-04-05 2016-04-05 26,91
118/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava učitelia MŠ 2016-04-05 2016-04-05 11,73
120/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava d“chodcovia 2016-04-05 2016-04-05 436,48
122/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava hm.núdza MŠ 2016-04-05 2016-04-05 50,22
113/SPP Braislava mesačný poplatok za plyn č.153 2016-04-04 2016-04-04 50,00
114/AQUASPIŠ Sp.N.Ves prevádzka ob.kanalizácie 2016-04-04 2016-04-04 60,00
112/EM SA sro Vranov n/t likvidácia biolog. odpa 2016-03-31 2016-03-31 25,00
107/IVES Košice program mzdy MŠ a matrika 2016-03-30 2016-03-30 96,79
109/VVaK Košice poplatok za vodu 2016-03-30 2016-03-30 127,33
111/SIDING MJ N.Hrabovec stavebný matriál 2016-03-30 2016-03-30 77,40
106/Paramogul Vranov n/T NPK a tráva ihrisko 2016-03-30 2016-03-30 59,10
108/VvaK Košice poplatok za vodu 2016-03-30 2016-03-30 14,15
110/EXTRATECH Vranov n/T pracovný matriál AK¬ 2016-03-30 2016-03-30 371,50
105/FINERY DECOR B.Bystrica upomienkové predmety 2016-03-23 2016-03-23 465,61
104/Slovak Telecom mesačný poplatok za mobil Ocú 2016-03-23 2016-03-23 26,29
102/POMTEX Vranov n/T šk.potreby hm.núdza ZŠ 2016-03-21 2016-03-21 2 141,40
99/3SOFT Vranov n/T tlačiareň 2016-03-18 2016-03-18 365,00
101/RRA ŠIRAVA Pozdišovce vypracovanie monit.spr 2016-03-18 2016-03-18 400,00
100/Technology Slovakia Martin misky ŠJ 2016-03-18 2016-03-18 291,08
98/VSE Košice preplatok 2016-03-16 2016-03-16 -823,82
97/DMJ Market Vranov n/T čistiace prostriedky 2016-03-15 2016-03-15 111,84
103/NIS SR Bratislava pečaœ 2016-03-15 2016-03-15 186,00
96/POMTEX Vranov n/T školské potreby hm.núdza MŠ 2016-03-14 2016-03-14 33,20
93/Slovak Telecom mesačný poplatok telefón OCú 2016-03-09 2016-03-09 92,35
95/Márius Pedersen Trenč¡n vývoz TKO 2016-03-09 2016-03-09 1 267,37
82/I.Vester Vranov n/T el.materiál Ocú a PZ 2016-03-09 2016-03-09 181,32
94/Slovak Telekom mesačný poplatok telef.matrika 2016-03-09 2016-03-09 14,00
73/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava učitelia MŠ 2016-03-08 2016-03-08 54,00
75/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava učitelia MŠ 2016-03-08 2016-03-08 9,18
77/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava soc.fond MŠ 2016-03-08 2016-03-08 21,06
79/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava hm.núdza ZŠ 2016-03-08 2016-03-08 1 380,15
81/Slovak Telecom mesačný poplatok telefón MŠ 2016-03-08 2016-03-08 31,30
74/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava Ocú 2016-03-08 2016-03-08 46,80
76/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava soc.fond Ocú 2016-03-08 2016-03-08 17,20
78/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava dochodcovia 2016-03-08 2016-03-08 352,16
80/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava hm.núdza MŠ 2016-03-08 2016-03-08 21,06
83/OFSETA Vranov n/T tlač obecného spravodaja 2016-03-07 2016-03-07 446,42
91/Ekologické stavby Strážske vývoz TKO 2016-03-07 2016-03-07 38,38
72/AB STORE Podebrady smetné koše 2016-03-07 2016-03-07 485,11
84 mesačný poplatok za plyn 2016-03-07 2016-03-07 1 002,00
92/Bukocel Hencovce mesačný poplatok ¬OV 2016-03-07 2016-03-07 458,40
71/MUCHOTLA¬ Košice výroba tabúľ 2016-03-04 2016-03-04 144,00
70/LYRECO kancelársky pappier 2016-03-04 2016-03-04 60,66
69/Pečiatky a vizitky Košice pečiatka ZFK 2016-03-03 2016-03-03 81,37
67/AQUASPIŠ sro Sp.N.Ves prevádzka obec.kanalizá 2016-03-02 2016-03-02 60,00
66/Slov. vodoh. podnik Košice nájom 2016-03-02 2016-03-02 1,00
68/OFFICE DEPOT Bratislava archivačné spony 2016-03-02 2016-03-02 24,23
65/Jozef Hurný Soľ kontrola požiarnej techniky 2016-03-01 2016-03-01 110,42
64/EM SA sro Vranov n/T likvidácia biol.odpadu 2016-03-01 2016-03-01 25,00
61/EEI sro Bratislava parkovacia karta 2016-02-29 2016-02-29 250,00
63/DESAKA sro Ostrava Poruba robot stolný tenis 2016-02-29 2016-02-29 158,50
62/Extratech Vranov n/T náhradné diely 2016-02-29 2016-02-29 32,90
60/SIDING MJ sro N.Hrabovec stavebný materiál 2016-02-26 2016-02-26 15,82
59/Wintex Vranov n/T pracovné oblečenie AK¬ 2016-02-25 2016-02-25 342,76
58/Štrkopiesky Trnava n/L štrk zdr.stredisko 2016-02-25 2016-02-25 163,44
57/ALMA N.Hrabovec farby,čistiaci a drobný mater 2016-02-24 2016-02-24 130,44
55/Bukocel Hencovce mesačný poplatok ¬OV 2016-02-23 2016-02-23 458,40
56/Slovak Telecom mesačný poplatok mobil 2016-02-23 2016-02-23 26,20
54/ORANGE Bratislava mesačmý poplatok telefón 2016-02-22 2016-02-22 45,00
53/Lov Keremik Michalovce upomienkové predmety 2016-02-16 2016-02-16 370,00
51/3 soft Vranov n/T toner do kop¡rky 2016-02-12 2016-02-12 168,00
50/MAS pod hradom ¬ičva členský poplatok 2016-02-12 2016-02-12 817,00
52/SOZA Bratislava poplatok 2016-02-12 2016-02-12 20,40
49/Márius Pedersen Trenč¡n vývoz TKO 2016-02-11 2016-02-11 1 155,61
48/M.Migaš BTS Prešov školenie BOZP 2016-02-10 2016-02-10 40,00
35/Ing.J.VIDA Šahy Komunitný plán soc.služieb 2016-02-09 2016-02-09 100,00
43/VSE Košice poplatok za el.energiu MŠ 2016-02-09 2016-02-09 241,00
45/Slovak Telecom telefón matrika 2016-02-09 2016-02-09 14,00
47/Slovak Telecom mesačný poplatok telefón MŠ 2016-02-09 2016-02-09 31,30
36 2016-02-09 2016-02-09 1 002,00
44/VSE Košice poplatok za el.energiu Ocú 2016-02-09 2016-02-09 4 913,00
46/Slovak Telecom mesačný poplatok telefón Ocú 2016-02-09 2016-02-09 90,28
27/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava MŠ soc.fond 2016-02-08 2016-02-08 17,55
29/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava hm.núdza ZŠ 2016-02-08 2016-02-08 2 417,65
31/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava učitelia MŠ 2016-02-08 2016-02-08 7,65
33/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava dochodcovia 2016-02-08 2016-02-08 339,76
26/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava Ocú soc.fond 2016-02-08 2016-02-08 18,92
28/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava hm.núdza MŠ 2016-02-08 2016-02-08 21,69
30/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava učitelia MŠ 2016-02-08 2016-02-08 45,00
32/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava Ocú 2016-02-08 2016-02-08 51,48
34/JUDr.Š Šviderský Vranov n/T exekučný poplatok 2016-02-08 2016-02-08 200,00
25/EM SA Vranov n/T likvidácia biolog.odpadu 2016-02-03 2016-02-03 25,00
24/Aquaspiš Sp.N.ves prevádzka obecnej kanalizác 2016-02-03 2016-02-03 60,00
23/Dataservis Vranov n/T oprava poč¡tača 2016-02-02 2016-02-02 43,80
22/I.Vester Vranov n/T elektrický materiál 2016-02-02 2016-02-02 46,25
21/Pneuservis N.Hrabovec oprava auta 2016-02-01 2016-02-01 182,84
19/Paramogul Vranov n/T posypová soľ 2016-01-29 2016-01-29 290,04
20/TECHNOLOGY Martin misky pre baliaci stroj ŠJ 2016-01-29 2016-01-29 162,36
17/O.Fóber Vranov n/T ohrievač zdravotné stredis 2016-01-26 2016-01-26 98,10
18/Extretech Vranov n/T rukavice a vesty MOS 2016-01-26 2016-01-26 179,00
16/Slovak Telecom mesačný poplatok telefón 2016-01-22 2016-01-22 26,29
3/TECHNOLOGY Martin baliaci stroj na jedlá ŠJ 2016-01-20 2016-01-20 1 404,00
5/AR Market Púchov kancelársky nábytok matrika 2016-01-20 2016-01-20 94,94
4/ORANGE Bratislava mesačný poplatok telefón 2016-01-20 2016-01-20 52,93
2/TECHNOLOGY Martin misky k baliacemu stroju 2016-01-20 2016-01-20 458,54
15/WEB SUPPORT Bratislava stránka obce 2016-01-14 2016-01-14 47,52
14/Paramogul Vranov n/T posypová soľ 2016-01-12 2016-01-12 275,54
13/J.Gulovič Vranov n/T stránka obce 2016-01-11 2016-01-11 100,00
1/M.Migaš BTS Prešov školenie BOZP 2016-01-09 2016-01-09 40,00
6 mesačný poplatok za plyn 2016-01-08 2016-01-08 1 002,00