Nižný Hrabovec - Zmluvy - 2016

Dodávateľ: Názov:
DODÁVATEĽ NÁZOV PREVZATÉ ZVEREJNENÉ SUMA STIAHNUŤ
Súkromná ZUŠ Jastrabie nad Topľou Zmluva o nájme nebytových priestorov 2016-11-22 2016-11-22 0,00
VSD a.s. Košice Zmluva o pripojení 2016-10-26 2016-10-27 0,00
EM-SA s.r.o. Vranov nad Topľou Zmluva o odbere a zneš.biol.rozl.odpadu 2016-10-03 2016-10-04 0,00
Ing.arch.Ľubomír Naňák Zmluva o dielo č.2016-01/09 2016-10-03 2016-10-04 0,00
Bukóza Holding Hencovce Zmluva o darovaní 2016-09-26 2016-09-26 0,00
HIREKON s.r.o. Prešov Zmluva o poskytnutí auditorských služieb 2016-09-21 2016-09-21 0,00
AGROMIX s.sr.o. Sedliska Kúpná zmluva 2016-08-30 2016-09-02 0,00
Bukóza Holding Hencovce Zmluva o darovaní 2016-08-23 2016-08-24 0,00
M.A.S. Global sro Bratislava Mandátna zmluva 2016-07-25 2016-07-27 0,00
Vranovský útulok Zmluva o dielo 2016-07-04 2016-07-04 0,00
ESPIK Group s.r.o Orlov Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu 2016-07-04 2016-07-04 0,00
Slovak Telecom Bratislava Zmluva o poskytnutí verejných služieb 2016-06-08 2016-06-08 0,00
ENVI-PAK a.s. Bratislava ZmluvaVMIO619201502A 2016-04-28 2016-05-02 0,00
EUROVIA SK a.s. Košice Zmluva o dielo č. Z20168395_Z 2016-04-18 2016-04-18 0,00
Futbalový klub ROMA Zmluva o poskytnutí finančnčj dotácie z rozpočtu obce 2016-04-06 2016-04-06 0,00
Komunálna poisťovňa Zmluva o úrazovom poistení 2016-02-08 2016-02-10 0,00
Márius Pedersen Trenčín Dodatok č.8 k zmuve 28 009 2016-02-05 2016-02-08 0,00
Cread Studio sro Prešov mandátna zmluva 2016-01-29 2016-02-01 0,00
Cread Studio sro Prešov Zmluva o poskytnutí pracovnej zdravotnej starostlivosti 2016-01-29 2016-02-01 0,00
Durkodent s.r.o. Nižný Hrabovec Zmluva o nájme 2016-01-29 2016-01-29 0,00
Gréckokatolická cirkev N.Hrabobvec Zmluva o poskytnutí dotácie 2016-01-25 2016-01-25 0,00
Technology SLOVAKIA Kúpna zmluva č.160120/01 2016-01-20 2016-01-22 0,00
Rímsko katolická farnosť N.Hrabovec Zmluva o poskytnutí dotácie 2016-01-22 2016-01-22 0,00
Telovýchovná jednota Družstevník Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpoču obce 2016-01-11 2016-01-11 0,00