Nižný Hrabovec - Zmluvy - 2017

Dodávateľ: Názov:
DODÁVATEĽ NÁZOV PREVZATÉ ZVEREJNENÉ SUMA STIAHNUŤ
SAD Humenné Zmluv a o príspevku na poskytnutie dopravných služieb 2017-12-11 2017-12-11 0,00
MPSVa R Špitálska Bratislava Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 2017-11-24 2017-11-27 0,00
Tomáš Fetkovič ml. Poša 54 Zmluva o dielo č.1/10/2017 2017-10-25 2017-10-25 0,00
Zdravie VT s.r.r. Hlavná 81/ Vechec Zmluva o nájme nebytových priestorov s MUDr. Saladiakovou 2017-09-29 2017-10-03 0,00
AGROMIX s.sr.o. Sedliska Kúpna zmluva 2017-09-27 2017-09-27 0,00
HIREKON s.r.o. Prešov Zmluva o poskytnutíauditorských služieb 2017-08-02 2017-08-03 0,00
Innogy Slovensko sro Bratislava Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu 2017-07-14 2017-07-14 0,00
Inžinierské stavby a.s. Košice Zmluv o dielo č.91/2017-CS 2017-07-13 2017-07-13 0,00
Vranovský útulok Zmluva o dielo 2017-07-03 2017-07-03 0,00
Zeocem a.s. Bystré Zmluva o nájme 2017-06-30 2017-06-30 0,00
Milan Groško MGP Miňovce Zmluva o poskytovaní služieb č.9/2017 2017-06-20 2017-06-21 0,00
GS Eurothem s.r.o. Benkovce Zmluva o zhotovení veci na zákazku 2017-06-06 2017-06-07 0,00
REMEK sro Nitra Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č.2000/715 2017-05-23 2017-05-24 0,00
NA DOSKE Poštová 16 Kapušany Zmluva o účinkovaní 2017-05-15 2017-05-15 0,00
MATTA s.r.o. Poša Zmluva BOZP PZS 2017-05-02 2017-05-04 0,00
GS Eurothem s.r.o. Benkovce Zmluva o zhotovení veci na zákazku 2017-04-03 2017-04-04 0,00
Ing.Michal Dvorjak , Čierne n/Topľou Zmluva o poskytnutí služieb 2017-03-27 2017-03-28 0,00
Prodap s.r.o. Vranov nad Topľou Mandátna zmluva č.1/2017 2017-03-27 2017-03-28 0,00
Rímsko katolická farnosť N.Hrabovec Zmluva o poskytnutí dotácie 2017-03-23 2017-03-24 0,00
Bukóza Holding Hencovce Zmluva o darovaní 2017-02-16 2017-02-17 0,00
Telovýchovná jednota Družstevník Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpoču obce 2017-01-30 2017-01-31 0,00
Futbalový klub ROMA Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpoču obce 2017-01-30 2017-01-31 0,00
Gréckokatolická cirkev N.Hrabobvec Zmluva o poskytnutí dotácie 2017-01-27 2017-01-30 0,00
AQUASPIŠ s.r.o. Spišská Nová Ves Dodatok č.1 k zmluve č.120/2012-K 2017-01-13 2017-01-16 0,00
Ministerstvo vnútra SR Bratislava Dodatok č.1 k znluve o výpožičke - matrika 2017-01-31 2017-01-02 0,00