Nižný Hrabovec - Faktúry - 2018

Dodávateľ: Názov:
DODÁVATEĽ NÁZOV PREVZATÉ ZVEREJNENÉ SUMA STIAHNUŤ
573/JUDr.J.Mašlej N.Hrabovec právne služby 2018-12-31 2018-12-31 450,00
575/Ing.M.›asko ¬aklov vianočný koncert 2018-12-31 2018-12-31 650,00
577/ESPIK Group sro Orlov zber použitého oleja 2018-12-31 2018-12-31 10,80
579/Vodostav sro Vranov n/T úprava terénu 2018-12-31 2018-12-31 312,00
581/Slovak Telecom poplatok telefón matrika 2018-12-31 2018-12-31 14,00
583/Slovak Telecom poplatok za telefón MŠ 2018-12-31 2018-12-31 42,40
585/VT Kanál sro Vranov n/T oprava kanalizácie 2018-12-31 2018-12-31 90,00
587/VSE Košice poplatok za elektrickú energiu 2018-12-31 2018-12-31 1 142,24
590/Márius Pedersen as Trenč¡n vývoz TKO 2018-12-31 2018-12-31 1 710,40
595/Ing.J.Halgaš Vranov n/T VO zn¡ž.energ.nar.MŠ 2018-12-31 2018-12-31 1 680,00
599/M.Dvoriaková ¬ierne n/T žiadosœ o platbuMOPS 2018-12-31 2018-12-31 249,90
574/EM zber kuch.odpadu 2018-12-31 2018-12-31 25,00
576/GDPR Slovakia sro Michalovce zodp.osoba 2018-12-31 2018-12-31 30,00
578/LYRECO Pezinok kancelárske potreby 2018-12-31 2018-12-31 28,20
580/Bukocel as Hencovce mesačný poplatok ¬OV 2018-12-31 2018-12-31 458,40
582/Slovak Telecom mesačný poplatok telefón Ocú 2018-12-31 2018-12-31 88,50
584/VT Kanál sro Vranov n/T oprava kanalizácie 2018-12-31 2018-12-31 360,00
586/VSE Košice poplatok za elektrickú energiu 2018-12-31 2018-12-31 764,87
588/VSE Košice poplatok za elektrickú energiu 2018-12-31 2018-12-31 92,59
592 nedopl.plyn 2018-12-31 2018-12-31 1 256,80
596/INNOGY Slovensko sroi Košice nedoplatok plyn 2018-12-31 2018-12-31 54,30
569/Slovak Telecom poplatok telefón Ocú 2018-12-27 2018-12-27 20,72
571/AQUASPIš SRO RUDÕANY 2018-12-27 2018-12-27 80,00
568/MATTA sro Poša BOZP 2018-12-27 2018-12-27 90,00
570/Slovak Telecom poplatok za telefón TSP 2018-12-27 2018-12-27 20,50
572/MVDr. J.Ileš Vranov n/T utratenie psa 2018-12-27 2018-12-27 18,48
565/VVS a.s. košice poplatok za vodu 2018-12-21 2018-12-21 96,20
567/COOP Jednota Vranov n/T mikulášske baličky 2018-12-21 2018-12-21 326,46
564/ORANGE Bratislav poplatok za mobil 2018-12-21 2018-12-21 41,00
566/Finer Decor sro B.Bystrica hrnčeky logo obce 2018-12-21 2018-12-21 581,40
555/SVK TECH CAPITAL sro VT náhradné diely 2018-12-20 2018-12-20 28,90
557/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava dochodcovia 2018-12-20 2018-12-20 209,28
559/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava soc.fond Ocú 2018-12-20 2018-12-20 14,62
561/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava učitelia MŠ 2018-12-20 2018-12-20 46,00
563/M.Dvorjaková ¬ierne n/T žiadosti MOPS 2018-12-20 2018-12-20 249,90
2018-12-20 2018-12-20 44,28
556/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava učitelia MŠ 2018-12-20 2018-12-20 7,82
558/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava Ocú 2018-12-20 2018-12-20 39,78
560/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava soc.fond MŠ 2018-12-20 2018-12-20 17,94
562/S.Duda Top prehliadka kotla 2018-12-20 2018-12-20 49,00
554/L.Spak TCE Elektro VT materiál pre VO 2018-12-19 2018-12-19 223,88
553/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava hm.núdza MŠ 2018-12-18 2018-12-18 20,61
552/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava hm.núdza ZŠ 2018-12-18 2018-12-18 1 288,20
550/VSE košice poplatok za elektrickú energiu 2018-12-14 2018-12-14 85,72
548/Márius Pedersen as Trenč¡n vývoz TKO 2018-12-14 2018-12-14 1 950,37
547/PP PROTECT sro Michalovce zodpovedná osoba 2018-12-14 2018-12-14 30,00
549/VSE Košice poplatok za elektrickú energiu 2018-12-14 2018-12-14 1 026,18
546/WIN futbalová lopta CV¬ 2018-12-11 2018-12-11 52,50
544/MOSK sro Prešov futbalové siete pre CV¬ 2018-12-10 2018-12-10 64,26
543/Bukocel a.s. Hencovce poplatok za ¬OV 2018-12-10 2018-12-10 458,40
545/Ing.J.Halgaš Vranov n/T VO strešná krytina 2018-12-10 2018-12-10 480,00
534/M.•och N.Hrabovec oprava obecného auta 2018-12-07 2018-12-07 238,88
536 poplat. plyn 2018-12-07 2018-12-07 1 189,80
535/ZEPO sro Michalovce oprava preč.stanice 2018-12-07 2018-12-07 13 718,52
528/PAPERA sro B.Bystrica toner 2018-12-06 2018-12-06 31,20
530/Slovak Telecom poplatok telefón Ocú 2018-12-06 2018-12-06 85,67
532/Ing.P.Olah Sedliska strecha budova č.153 2018-12-06 2018-12-06 14 337,41
529/Slovak Telecom poplatok telefón matrika 2018-12-06 2018-12-06 16,54
531/EDISON SK sro Vranov n/T žiarovky stromček 2018-12-06 2018-12-06 348,50
533/Slovak Telecom poplatok telefón MŠ 2018-12-06 2018-12-06 42,40
527/Šrkopiesky Trnava n/L posypový materiál 2018-12-05 2018-12-05 159,84
520/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava učitelia MŠ 2018-12-04 2018-12-04 11,39
522/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava Ocú 2018-12-04 2018-12-04 52,65
524/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava soc.fond MŠ 2018-12-04 2018-12-04 26,13
526/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava hm.núdza ZŠ 2018-12-04 2018-12-04 1 602,90
519/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava učitelia MŠ 2018-12-04 2018-12-04 67,00
521/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava dochodcovia 2018-12-04 2018-12-04 272,00
523/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava soc.fond Ocú 2018-12-04 2018-12-04 19,35
525/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava hm.núdza MŠ 2018-12-04 2018-12-04 22,05
516/LIM PO sro Prešov plaketa 2018-12-03 2018-12-03 26,60
518/CDPR Slovakia sro Michalovce zodpovedná osob 2018-12-03 2018-12-03 30,00
515/MAS pod hradom ¬ičva členské 2018-12-03 2018-12-03 821,50
517/Aquaspiš sro Rudňany prevádzka ob.kanalizáci 2018-12-03 2018-12-03 80,00
511/EM zber kuchynského odpadu 2018-11-30 2018-11-30 25,00
513/ESPIK Group sro Orlov zber použitého oleja 2018-11-30 2018-11-30 10,80
510/SIDING MJ sro N.Hrabovec krycia plachta 2018-11-30 2018-11-30 18,00
512/DMJ Market sro Vranov n/T vianočná kolekcia 2018-11-30 2018-11-30 117,47
509/SVK TECH Capital Vranov n/T posypová soľ 2018-11-29 2018-11-29 320,00
508/SIDING MJ sro N.Hrabovec pracovné rukavice 2018-11-28 2018-11-28 7,20
506/SOFT TECH sro Stropkov tonery 2018-11-27 2018-11-27 70,57
507/NATIONAL PEN Bratislava perá 2018-11-26 2018-11-26 148,49
505/M.•och N.Hrabovec oprava obecného auta 2018-11-23 2018-11-23 531,00
503/Slovak Telecom poplatok za telefón Ocú 2018-11-21 2018-11-21 20,72
502/Slovak Telecom poplatok za telefón TSP 2018-11-21 2018-11-21 20,50
504/ALDA sro Vranov n/T kancelárske stoličky 2ks 2018-11-21 2018-11-21 110,00
514/Asociácia správcov registratúry seminár 2018-11-21 2018-11-21 39,00
501/ORANGE Bratislava mesačný poplatok telefón 2018-11-20 2018-11-20 41,00
500/Peter Tóth Vranov n/T požiarna ochrana 2018-11-20 2018-11-20 360,00
499/Technology Slovakia sro Martin nadoby ŠJ 2018-11-19 2018-11-19 444,12
2018-11-19 2018-11-19 214,29
498/Odpadový hospodár sro Pezinok program od.hos 2018-11-19 2018-11-19 240,00
497/Vranovskýn útulok odchyt psov 2018-11-16 2018-11-16 700,00
496/MOUREZ sro Vranov n/T parkoviska v obci 2018-11-16 2018-11-16 28 593,13
494/VSE Košice poplatok za elektrickú energiu 2018-11-15 2018-11-15 95,71
493/Márius Pedersen as Trenč¡n vývoz TKO 2018-11-15 2018-11-15 2 195,07
495/VSE Košice poplatok za elektrickú energiu 2018-11-15 2018-11-15 936,54
492/PAPERA sro B.Bystrica toner 2018-11-13 2018-11-13 31,20
480/Bukocel as Hencovce mesačný poplatok ¬OV 2018-11-09 2018-11-09 458,40
489/VSE Košice poplatok za elektrickú energiu 2018-11-09 2018-11-09 249,00
491/Slovak Telecom mesačný poplatok telefón MŠ 2018-11-09 2018-11-09 42,47
472/RVC Michalovce kniha 2018-11-05 2018-11-05 11,00
474/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava soc. fond Ocú 2018-11-05 2018-11-05 28,81
476/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava Ocú 2018-11-05 2018-11-05 78,39
478/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava učitelia MŠ 2018-11-05 2018-11-05 71,00
486/VSE as Košice poplatok za elektrickú energiu 2018-11-05 2018-11-05 865,00
488/Slovak Telecom mesačný poplatok telef.matrik 2018-11-05 2018-11-05 14,00
471/J.Gazd¡k Hencovce rev¡zia a čitenie kom. Ocú 2018-11-05 2018-11-05 79,20
473/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava soc.fond MŠ 2018-11-05 2018-11-05 27,69
475/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava dochodcovia 2018-11-05 2018-11-05 274,56
477/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava učitelia MŠ 2018-11-05 2018-11-05 12,07
479 poplat. plyn 2018-11-05 2018-11-05 1 189,80
487/Slovak Telecom mesačný poplatok telefón Ocú 2018-11-05 2018-11-05 83,42
468/GDPR Slovakia sro Michalovce zodpovedná osob 2018-11-02 2018-11-02 30,00
470/SVK TECH CAPITAL sro Vranov n/T náhrad. diel 2018-11-02 2018-11-02 20,60
467/EM zber kuchynského odpadu 2018-11-02 2018-11-02 25,00
469/POMTEX Vranov n/T školské potreby hm.núdzaMŠ 2018-11-02 2018-11-02 33,20
465/Aquaspiš sro Rudňany prevádzka ob.kanalizáci 2018-10-31 2018-10-31 80,00
464/Aquaspiš sro Rudňany plán obnovy ver. kanal. 2018-10-31 2018-10-31 300,00
466/Espik Group sro Orlov zber použitého oleja 2018-10-31 2018-10-31 10,80
461/SIDING MJ N.Hrabovec stavebný materiál 2018-10-29 2018-10-29 27,00
463/P.Petr¡k geod.práce Davidov geom. plán 2018-10-29 2018-10-29 230,00
462/Obec Nižný Hrušov podanie stravy úcta k star 2018-10-29 2018-10-29 958,00
459/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava hm.núdza MŠ 2018-10-23 2018-10-23 22,41
458/VPD sro Jusková Voľa orez stromov 2018-10-23 2018-10-23 240,00
460/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava hm. núdza ZŠ 2018-10-23 2018-10-23 1 697,90
455/Slovak Telecom mesačný poplatok mobil TSP 2018-10-22 2018-10-22 25,20
457/POMTEX Vranov n/T školské potreby hm.núdzaZŠ 2018-10-22 2018-10-22 2 274,20
454/Slovak Telecom measčný poplatok mbil Ocú 2018-10-22 2018-10-22 20,72
456/OFSETA Vranov n/T tlač obecného spravodaja 2018-10-22 2018-10-22 487,92
2018-10-19 2018-10-19 88,68
453/ORANGE BA mesačný poplatok mobil Ocú 2018-10-19 2018-10-19 41,00
452/Espik Group sro Orlov pr¡stup k onlinu 2018-10-19 2018-10-19 22,80
451/PAPERA sro B.bystrica tonery 2018-10-15 2018-10-15 63,42
450/L.Spak TCE elektro Vranov n/T materiál VO 2018-10-15 2018-10-15 297,45
447/VSE Košice poplatok za električkú energiu 2018-10-12 2018-10-12 859,34
449/Martinus sro Martin knihy - úcta k starš¡m 2018-10-12 2018-10-12 166,58
446/Ing.J.Halgaš Vranov n/T VO zakúpenie auta 2018-10-12 2018-10-12 240,00
448/VSE Košice poplatok za ele. energiu 2018-10-12 2018-10-12 181,32
443/Márius Pedersen as Trenč¡n vývoz TKO 2018-10-10 2018-10-10 2 510,24
445/Ing. J.Halgaš Vranov n/T 2018-10-10 2018-10-10 360,00
444/Merkury Market Michalovce stoličky CV¬ 16 ks 2018-10-10 2018-10-10 276,10
429 mesačný popl. plyn 2018-10-08 2018-10-08 1 189,80
437/Slovak telecom mesačný poplatok telefón Ocú 2018-10-08 2018-10-08 82,46
439/JUDr. J.Mašlej N.Hrabovec právne služby 2018-10-08 2018-10-08 450,00
441/Ing.J.Gulovič Vranov n/T stránka obce 2018-10-08 2018-10-08 119,00
436/Slovak Telecom mesačný poplatok telefón MŠ 2018-10-08 2018-10-08 43,39
438/Slovak telecom mesačný poplatok telf.matrika 2018-10-08 2018-10-08 14,89
440/Exekutórský úrad Šviderský pr¡jem 2018-10-08 2018-10-08 -6,11
442/Decent SC sro Michalovce oprava poč¡tača 2018-10-08 2018-10-08 26,40
427/Bukocel Hencovce mesačný poplatok ¬OV 2018-10-05 2018-10-05 458,40
428/Technology Slovakia sro Martin nádoby ŠJ 2018-10-05 2018-10-05 403,39
425/Hric Martin Vranov n/T žalúzie v ZŠ pre MŠ 2018-10-03 2018-10-03 224,00
426/B2B Partner sro Bratislava lavičky 2 ks 2018-10-03 2018-10-03 190,80
413/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava učitelia MŠ 2018-10-01 2018-10-01 13,09
415/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava Ocú 2018-10-01 2018-10-01 66,69
417/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava soc.fond MŠ 2018-10-01 2018-10-01 30,03
419/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava hm. núdza MŠ 2018-10-01 2018-10-01 25,74
421/ESPIK Group sro Orlov zber použitého oleja 2018-10-01 2018-10-01 10,80
423/SIDING MJ sro N.Hrabovec stavebný materiál 2018-10-01 2018-10-01 37,30
412/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava učitelia MŠ 2018-10-01 2018-10-01 77,00
414/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava dochodcovia 2018-10-01 2018-10-01 241,28
416/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava soc. fond Ocú 2018-10-01 2018-10-01 24,51
418/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava hm. núdza ZŠ 2018-10-01 2018-10-01 1 501,30
420/VT Kanál Vranov n/T oprava kal. čerpadla 2018-10-01 2018-10-01 1 275,00
421/GDPR Slovakia Michalovce zodpovedná osoba 2018-10-01 2018-10-01 30,00
424/EM SA sro Vranov n/T zber kuchynského odpadu 2018-10-01 2018-10-01 25,00
411/MATTA sro Poša školenie BOZP 2018-09-28 2018-09-28 90,00
410/ALDA sro Vranov n/T matriál pre 5 ročné deti 2018-09-27 2018-09-27 126,97
409/7P sro Vranov n/T webová prezentácia 2018-09-27 2018-09-27 537,60
402 nedoplatok plyn 2018-09-26 2018-09-26 1 309,18
408/GRUND sro Vranov n/T úprva tried v ZŠ pre MŠ 2018-09-26 2018-09-26 4 704,40
405 preplatok za plyn 2018-09-26 2018-09-26 -388,66
401/HIREKON sro Prešov konsolidovaný audit 2018-09-25 2018-09-25 240,00
400/ESET sro Bratislava antiv¡rový program 2018-09-24 2018-09-24 100,70
396/VVaK Košice poplatok za odber vody 2018-09-21 2018-09-21 131,48
398/SVK TECH Capital Vranov n/T náhradné diely 2018-09-21 2018-09-21 126,00
395/M.•OCH N.Hrabovec oprava obecného auta 2018-09-21 2018-09-21 223,51
397/WINTEX Vranov n/T reflexné vesty 2018-09-21 2018-09-21 16,90
399/F.Buraš FRAMI N.Hrabovec - ozvučenie 2018-09-21 2018-09-21 250,00
388/ORANGE Bratislava mesačný poplatok mobil 2018-09-19 2018-09-19 45,60
390/Slovak Telecom mesačný poplatok mobil TSP 2018-09-19 2018-09-19 33,58
392/VSE Košice poplatok za elektrickú energiu 2018-09-19 2018-09-19 356,05
394/Wolers Kluwer sro Bratislava ROPO 2019 2018-09-19 2018-09-19 121,00
389/Slovak Telecom mesačný poplatok mobil Ocú 2018-09-19 2018-09-19 20,72
391/VSE Košice poplatok za elektrickú energiu 2018-09-19 2018-09-19 788,76
393/PAPERA sro B.Bystrica kanc. a čist.potreby 2018-09-19 2018-09-19 54,65
387/PAPERA sro B.Bystrica tonery 2018-09-18 2018-09-18 38,14
376/DMJ Market sro Vranov n/T nákup drogéria 2018-09-14 2018-09-14 12,62
378/DMJ Market sro vranov n/T nákup potraviny 2018-09-14 2018-09-14 66,44
384/Márius Pedersen as Trenč¡n 2018-09-14 2018-09-14 2 574,89
386/Transport expert sro Zvolen kontrola d.ihris 2018-09-14 2018-09-14 312,00
377/DMJ Market sro Vranov n/T nákup potraviny 2018-09-14 2018-09-14 31,62
379/M.Dvorjaková ¬ierne n/T žiadosti platba MOPS 2018-09-14 2018-09-14 249,90
383/KAS PLUS sro Vranov n/T zakúpenie kari siete 2018-09-14 2018-09-14 64,98
385/PAPERA sro B.Bystrica kancelárske potreby 2018-09-13 2018-09-13 29,16
382/Centrum polyg.služieb BA tlačiva matrika 2018-09-12 2018-09-12 64,31
381/HM COMP Bardejov výroba CD POTOKI 2018-09-12 2018-09-12 1 428,00
372/SAD Humenné Vranov n/T preprava Dni ŠARIŠA 2018-09-10 2018-09-10 223,50
374/Eur.zber.spoločnosœ Snina knihy 2018-09-10 2018-09-10 240,00
373/PARNTNER RETAIL sro Bratislava tonery 2018-09-10 2018-09-10 59,23
375/NOMILAND Košice matriál pre 5 ročné deti 2018-09-10 2018-09-10 97,12
371/Technology Slovakia Martin nádoby na stravu 2018-09-07 2018-09-07 250,01
370/GDPR Slovakia sro Michalovce zodpovedná osob 2018-09-06 2018-09-06 30,00
369/Bukocel asa Hencovce mesačný poplatok ¬OV 2018-09-06 2018-09-06 458,40
366/Sl“ovak Telecom mesačný poplatok telefón MŠ 2018-09-05 2018-09-05 42,40
368/Slovak Telecom masačný poplatok telefón Ocú 2018-09-05 2018-09-05 82,00
380/GRUND Vranov n/T úprava tried v ZŠ pre MŠ 2018-09-05 2018-09-05 15 476,56
365/INNOGY Slovakia Bratislav poplatok za plyn 2018-09-05 2018-09-05 27,00
367/Slovak Telecom mesačný pop.telefón matrika 2018-09-05 2018-09-05 14,00
362/ESPIK Group Orlov zber použitého oleja 2018-09-03 2018-09-03 10,80
363/SIDING MJ N.Hrabovec stavebný materiál 2018-09-03 2018-09-03 142,81
364/JADRANKA Bratislava vystúpenie JADRANKA 2018-09-02 2018-09-02 500,00
361/SVK TECH Capital Vranov n/T náhradné diely 2018-08-27 2018-08-27 36,20
360/DMJ Market Vranov n/T čistiace prostriedky 2018-08-23 2018-08-23 29,17
354/TCE matriál el. a VO 2018-08-22 2018-08-22 63,47
356/SVK TECH Capital Vranov n/T náhradné diely 2018-08-22 2018-08-22 194,40
358/Slovak Telecom mesačný poplatok mobil Ocú 2018-08-22 2018-08-22 20,72
355/PRODAP sro Vranov n/T stavebný dozor chodn¡k 2018-08-22 2018-08-22 1 920,00
357/Slovak Telecom poplatok za mobil mesačný TSP 2018-08-22 2018-08-22 28,98
359/SOZA Bratislava CD skupina POTOKI 2018-08-22 2018-08-22 8,40
350/Mário ŠTEC Sačurov ozvučenie 2018-08-20 2018-08-20 500,00
352/PP sro ¦ilina poplatok fin. spravopdaj 2019 2018-08-20 2018-08-20 26,40
2018-08-20 2018-08-20 15,60
349/ORANGE Bratislava mesačný poplatok za mobil 2018-08-20 2018-08-20 43,06
351/MCM Group sro Prešov vystúpenie MAFIA CORNER 2018-08-20 2018-08-20 1 500,00
353/ŠEVT as B.Bystrica triedna kniha CV¬ 2018-08-20 2018-08-20 9,84
2018-08-20 2018-08-20 40,32
346/VSE Košice poplatok za elektrickú energiu 2018-08-17 2018-08-17 729,68
348/VT KANµL Vranov n/T čistenie ob.kanalizácie 2018-08-17 2018-08-17 148,60
347/VSE Košice poplatok za elektrickú energiu 2018-08-17 2018-08-17 314,40
344/Márius Pedersen as Trenč¡n vývoz TKO 2018-08-15 2018-08-15 2 099,75
345/WINTEX Vranov n/T pracovné oblečenie MOPS 2018-08-15 2018-08-15 19,08
342/COLOR Vranov n/T zakúpenie farieb a mal.potr 2018-08-10 2018-08-10 286,99
343/VVaK Košice čistenie obecnej kanalizácie 2018-08-10 2018-08-10 321,64
341/ESPIK Group sro Orlov zber použitého oleja 2018-08-09 2018-08-09 10,80
338/Bukocel as Hencovce mesačný poplatok ¬OV 2018-08-08 2018-08-08 458,40
340/Inž.stavby Košice rekomštrukcia obec.chodn¡k 2018-08-08 2018-08-08 24 702,72
339/Pomoc ps¡kom na východe V.Kapušany odch.psov 2018-08-08 2018-08-08 70,00
326/VSE Košice poplatok za elektrickú energiu 2018-08-07 2018-08-07 865,00
328 poplatok za plyn 2018-08-07 2018-08-07 1 108,00
336/Slovak Telecom mesačný poplatok telefón Ocú 2018-08-07 2018-08-07 80,24
327/VSE Košice poplatok za elektrickú energiu 2018-08-07 2018-08-07 249,00
335/Slovak Telecom mesačný pop. telefón matrika 2018-08-07 2018-08-07 14,78
337/Slovak Telecom mesačný poplatok telefón MŠ 2018-08-07 2018-08-07 41,20
322/DATATRADE sro Zl.Moravce stránka obce.info 2018-08-06 2018-08-06 75,36
324/Štýl Ivanov Vranov n/T náhradné diely oprava 2018-08-06 2018-08-06 28,37
321/MicroSpin sro Prešov zakúpenie kamery 2018-08-06 2018-08-06 608,64
323/MAREX sro Vranov n/T postrek na trávu 2018-08-06 2018-08-06 154,80
325/Štýl Ivanov Vranopv n/T náhradné diely oprav 2018-08-06 2018-08-06 20,19
320/SVK TECH Capital Vranov n/T náhradné diely 2018-08-03 2018-08-03 218,60
319/A.Rusnák Vranov n/T zakúpenie hranolov-garáž 2018-08-02 2018-08-02 79,56
316/SIDING MJ sro N.Hrabovec stavebný matriál 2018-08-01 2018-08-01 45,80
318/AQUASPIŠ Sp.N.Ves prevázka obec.kanalizácie 2018-08-01 2018-08-01 96,00
317/VSK PRO zakúpenie zeolitu 2018-08-01 2018-08-01 21,00
315/J.Varga Lučenec korekčné papieriky 2018-07-26 2018-07-26 24,36
314/ZEPO sro Michalovce oprava ¬S - Ondava 2018-07-24 2018-07-24 1 322,64
310/Motor Car Humenné - zakúpenie auta 2018-07-23 2018-07-23 14 470,00
321/Slovak Telecom masačný poplatok mobil TSP TP 2018-07-23 2018-07-23 29,48
311/Slovak telecom mesačný poplatok mobil Ocú 2018-07-23 2018-07-23 20,72
313/P.Chovanec Gaboltov zakúpenie stanov 2018-07-23 2018-07-23 518,00
2018-07-20 2018-07-20 107,31
309/WINTEX Vranov n/T pracovné oblečenie MOS 2018-07-20 2018-07-20 177,91
308/ORANGE Bratislava mesačný poplatok mobil 2018-07-19 2018-07-19 48,37
306/VSE Košice poplatok za el.energiu 2018-07-17 2018-07-17 682,69
305/VSE Košice poplatok za el.energiu 2018-07-17 2018-07-17 86,80
307/Inž.stavby Košice rekonštrukcia chodn¡kov 2018-07-17 2018-07-17 11 833,82
302/WINTWX Vranov n/T pracovné oblečenie MOS 2018-07-16 2018-07-16 128,48
304/Ing.J.Halgaš verejné obst. obecné chodn¡ky 2018-07-16 2018-07-16 360,00
301/WINTEX Vranoc n/T pracovné oblečenie MOPS 2018-07-16 2018-07-16 22,37
303/Ing.J.Halgaš ver.obst.vysprávky na cestách 2018-07-16 2018-07-16 240,00
300/ESPIK Group sro Orlov zber použitého oleja 2018-07-13 2018-07-13 10,80
298/Márius Pedersen as Trenč¡n vývoz TKO 2018-07-12 2018-07-12 2 028,85
SOFT zakúpenie tonerov pre TSP TP 2018-07-12 2018-07-12 21,60
296/Slovak Telecom masačný poplatok telefón Ocú 2018-07-09 2018-07-09 80,03
295/Slovak Telecom mesačný poplatok telef.matrik 2018-07-09 2018-07-09 14,00
297/Slovak Telecom mesačný poplatok telefón MŠ 2018-07-09 2018-07-09 41,80
282/Aquaspiš Sp.N.ves prevádzka obec.kanalizácie 2018-07-06 2018-07-06 96,00
284 poplatok za plyn 2018-07-06 2018-07-06 1 108,00
292/H.M.Center Humenné vystúpenie sk.HUR CARE 2018-07-06 2018-07-06 250,00
294/M.Groško Miňovce prevádzkovanie pohrebiska 2018-07-06 2018-07-06 50,00
283/Bukocel as Hencovce mesačný poplatok ¬OV 2018-07-06 2018-07-06 458,40
291/PP Protect sro Michalovce zodpovedná osoba 2018-07-06 2018-07-06 30,00
293/JUDr.J.Mašlej N.Hrabovec právne služby 2018-07-06 2018-07-06 450,00
280/ŠJpri ZŠ N.Hrabovec strava učitelia MŠ 2018-07-03 2018-07-03 12,75
272/VVaK as Košice poplatok za odber vody 2018-07-03 2018-07-03 376,81
274/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava hmotná núdza ZŠ 2018-07-03 2018-07-03 1 637,40
276/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava soc.fond MŠ 2018-07-03 2018-07-03 29,25
278/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava Ocú 2018-07-03 2018-07-03 98,28
281/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava učitelia MŠ 2018-07-03 2018-07-03 75,00
273/RRA Š¡rava Pozdišovce monitorovacia správaZŠ 2018-07-03 2018-07-03 400,00
275/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava hmotná núdza MŠ 2018-07-03 2018-07-03 59,31
277/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava soc.fond Ocú 2018-07-03 2018-07-03 36,12
279/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava dochodcovia 2018-07-03 2018-07-03 256,32
271/EM zber kuchynského odpadu 2018-07-02 2018-07-02 25,00
270/Connect Kr.Brod tlačiva pre obecnú knižnicu 2018-06-30 2018-06-30 26,00
267/SVK Tech Capital sro VT náhradné diely kosač 2018-06-27 2018-06-27 161,94
269/MATTa sro Poša BOZP 2018-06-27 2018-06-27 90,00
268/SVK Tech Capital sro VT náhradné diely kosač 2018-06-27 2018-06-27 148,90
265/Slovak Telecom poplatok mobil TSP 2018-06-22 2018-06-22 30,23
266/Slovak Telecom poplatok mobil Ocú 2018-06-22 2018-06-22 27,46
264/ORANGE Bratislava poplatok za mobil starosta 2018-06-21 2018-06-21 41,06
2018-06-18 2018-06-18 87,99
261/Wintex sro Vranov n/T prac.oblečenie MOPS 2018-06-18 2018-06-18 57,24
263/MAS Kos Hencovce - preprava deti MŠ 2018-06-18 2018-06-18 89,00
262/Gastro Lux ¦ilina prac.stoly kuchyňa 2018-06-18 2018-06-18 1 191,02
255/REMEK sro Nitra ročný poplatok za programy 2018-06-14 2018-06-14 558,00
257/VSE Košice poplatok za elektrickú energiu 2018-06-14 2018-06-14 365,87
259/ESPIK Group sro orlov zber použitého oleja 2018-06-14 2018-06-14 10,80
256/V.bakajsa N.Hrušov kvety 2018-06-14 2018-06-14 957,00
258/VSE Košice poplatok za elektrickú energiu 2018-06-14 2018-06-14 772,01
260/Márius Pedersen as Trenč¡n vývoz TKO 2018-06-14 2018-06-14 1 469,79
253/J.vancák Vranov n/T preprava Košice 2018-06-11 2018-06-11 85,00
254/M.Dvorjaková ¬ierne n/T žiadosœ o platbuMOPS 2018-06-11 2018-06-11 249,90
246 poplatok za plyn 2018-06-07 2018-06-07 1 108,00
229/Slov.internetová sro ¦ilina pohrebisko 2018-06-06 2018-06-06 82,65
231/PP PROTECT sro Michalovce zodpovedná osoba 2018-06-06 2018-06-06 30,00
233/Wintex sro Vranov n/T prac.oblečenie MOPS 2018-06-06 2018-06-06 9,70
235/Slovak Telecom poplatok telefón matrika 2018-06-06 2018-06-06 14,00
237/SVK Tech Capital sro VT náhradné diely kosač 2018-06-06 2018-06-06 87,20
239/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec 2018-06-06 2018-06-06 14,28
241/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava Ocú 2018-06-06 2018-06-06 79,56
243/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava soc. fond MŠ 2018-06-06 2018-06-06 32,76
245/Šj pri ZŠ N.Hrabovec strava hmotná núdza MŠ 2018-06-06 2018-06-06 63,90
22/LYRECO Bratislava kancelárske potreby 2018-06-06 2018-06-06 118,06
230/Wintex sro Vranov n/T prac.oblečenie MOPS 2018-06-06 2018-06-06 76,32
232/Bukocel as Hencovce mesačný poplatok ¬OV 2018-06-06 2018-06-06 458,40
234/Slovak Telecom poplatok telefón Ocú 2018-06-06 2018-06-06 80,44
236/Slovak Telecom poplatok telefón MŠ 2018-06-06 2018-06-06 41,80
238/ŠJ pri ZŠ n.Hrabovec strava učitelia MŠ 2018-06-06 2018-06-06 84,00
240/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava dochodcovia 2018-06-06 2018-06-06 263,68
242/ŠJ pri ZŠ NH.Hrabovec strava soc. fond Ocú 2018-06-06 2018-06-06 29,24
244/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava hmotná núdza ZŠ 2018-06-06 2018-06-06 1 710,40
227/TECHNOLOGY sro Martin nádoby na obed ŠJ 2018-06-01 2018-06-01 545,45
226/BETRIMAX sroBošany vrecia na odpad 2018-06-01 2018-06-01 25,17
2247/Aquaspiš Sp.N.Ves prevádzka ob.kanalizácie 2018-05-31 2018-05-31 96,00
225/EM zber kuchynského odpadu 2018-05-31 2018-05-31 25,00
222/SOFT tonery 2018-05-29 2018-05-29 38,44
221/MOUREZ sro Vranov n/T vysprávky ob.ciest 2018-05-29 2018-05-29 9 282,79
223/P.Staško MONAX Sačurov drevený pult Ocú 2018-05-29 2018-05-29 520,00
220/ZEPO sro Michalovce oprava ¬S pri roľ.družst 2018-05-28 2018-05-28 1 899,28
216/ARES sro Bratislava materiál 5 ročné deti 2018-05-25 2018-05-25 48,80
218/Slovak Telecom poplatok mobil TSP 2018-05-25 2018-05-25 28,36
217/Slovak Telecom poplatok mobil Ocú 2018-05-25 2018-05-25 20,71
219/BHG Logistika sro Hencovce fekálny voz 2018-05-25 2018-05-25 97,62
2018-05-21 2018-05-21 179,96
214/WebSupport Bratislava stránka obce 2018-05-21 2018-05-21 14,28
211/SPP as Bratislava oprava pošk.plynovodu 2018-05-17 2018-05-17 394,98
213/ORANGE Bratislava poplatok za mobil 2018-05-17 2018-05-17 41,00
210/ZEPO sro Michalovce oprava ¬S kanalizácia 2018-05-17 2018-05-17 930,92
212/KAS plus sro Vranov n/T stavebný materiál 2018-05-17 2018-05-17 157,25
209/VSE Košice poplatok ele.energia 2018-05-16 2018-05-16 83,21
208/VSE Košice poplatok ele.energia 2018-05-16 2018-05-16 790,04
207/Márius Pedersen as Trenč¡n vývoz TKO 2018-05-15 2018-05-15 1 557,54
205/ESPIK Group sro Orlov zber použitého oleja 2018-05-14 2018-05-14 10,80
204/COLOR Vranov n/T zakúpenie farieb 2018-05-14 2018-05-14 103,56
206/HIREKON sro Prešov audit 2018-05-14 2018-05-14 960,00
199/Slovak Telecom popltok telefón MŠ 2018-05-09 2018-05-09 41,80
201/L.Špak elektrický materiál 2018-05-09 2018-05-09 242,30
203/GRUND sro Vranov n/T rekonštrukcia toaletyKD 2018-05-09 2018-05-09 25 787,28
198/PP PROTECT sro michalovce zodpovedná osoba 2018-05-09 2018-05-09 30,00
200/Slovak Telecom poplatok za telefón Ocú 2018-05-09 2018-05-09 80,03
202/NOMILAND sro Košice materiál 5 ročné deti 2018-05-09 2018-05-09 110,30
185/P.Varga Mern¡k maľovanie vestibulu KD 2018-05-07 2018-05-07 483,13
187/Slovak Telecom mesačný poplatok telef.matrik 2018-05-07 2018-05-07 14,00
195/VSE Košice poplatok el.energia MŠ 2018-05-07 2018-05-07 249,00
197/Bukocel as Hencovce mesačný poplatok ¬OV 2018-05-07 2018-05-07 458,40
186/P.Varga Mern¡k maľovanie sály v KD 2018-05-07 2018-05-07 2 268,99
188 poplatok ply 2018-05-07 2018-05-07 1 108,00
196/VSE Košice elektrická energia Ocú 2018-05-07 2018-05-07 865,00
183/SVK TECH CAPITAl sro VT náhradné diely kosač 2018-05-04 2018-05-04 133,50
184/Aquaspiš Sp.N.Ves prevádzka ob.kanalizácie 2018-05-04 2018-05-04 96,00
175/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava hmotná núdza MŠ 2018-05-02 2018-05-02 25,74
177/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava sociálny fond MŠ 2018-05-02 2018-05-02 22,62
179/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava Ocú 2018-05-02 2018-05-02 36,27
181/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava učitelia MŠ 2018-05-02 2018-05-02 9,86
174/EM zber kuch.odpadu 2018-05-02 2018-05-02 25,00
176/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava hmotná núdza ZŠ 2018-05-02 2018-05-02 1 573,85
178/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec . strava soc.fond Ocú 2018-05-02 2018-05-02 13,33
180/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava dochodcovia 2018-05-02 2018-05-02 211,84
182/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava učitelia MŠ 2018-05-02 2018-05-02 58,00
170/SIDING MJ sro N.Hrabovec stavebný materiál 2018-04-30 2018-04-30 131,00
172/J.Gazd¡k Hencovce rev¡zia kom¡nov Ocú 2018-04-30 2018-04-30 79,20
171/J.Gazd¡k Hencovce rev¡zia kom¡nov v MŠ 2018-04-30 2018-04-30 139,20
173/Ing.J.Dindák DIPO VT látka kroje pre MŠ 2018-04-30 2018-04-30 121,10
168/DOMIX Slovakia sro VT pr¡bor pre deti MŠ 2018-04-27 2018-04-27 79,20
169/VT KANµL sro VT oprava vodovodu v parku 2018-04-27 2018-04-27 2 448,00
167/DECENT SC sro Michalovce serv.práce poč¡rač 2018-04-25 2018-04-25 147,00
164/Slovak telecom mesačný poplatok telefón TSP 2018-04-23 2018-04-23 28,16
166/Technology sro Martin nádoby obedy ŠJ 2018-04-23 2018-04-23 256,48
165/Slovak Telecom mesačný poplatok telefón Ocú 2018-04-23 2018-04-23 20,71
160/VSE Košice poplatok za el.energiu 2018-04-20 2018-04-20 858,00
162/Nomiland sro Košice materiál 5 ročné deti 2018-04-20 2018-04-20 450,60
161/VSE Košice poplatok za el.energiu 2018-04-20 2018-04-20 134,80
163/ORANGE BA mesačný poplatok za mobil 2018-04-20 2018-04-20 41,06
2018-04-20 2018-04-20 202,00
158/Ing.J.Halgaš VT VO rekonštrukcia kuchyne 2018-04-17 2018-04-17 240,00
157/I8ng.J.Halgaš VT verejné obstarávanie MOPS 2018-04-17 2018-04-17 180,00
159/Ing.J.Halgaš VT VO obecné toalety 2018-04-17 2018-04-17 240,00
156/ESPIK Group as Orlov zber použitého oleja 2018-04-16 2018-04-16 10,80
155/Márius Pedersen as Trenč¡n vývoz TKO 2018-04-13 2018-04-13 2 319,49
154/Bukocel as Hencovce mesačný poplatok ¬OV 2018-04-11 2018-04-11 458,40
153/JUDr.J.Mašlej N.Hrabovec právne služby 2018-04-11 2018-04-11 450,00
152/Slovak Telecom masačný poplatok telefón MŠ 2018-04-10 2018-04-10 41,80
142/PP Protect sro Michalovce zodpovesná osoba 2018-04-09 2018-04-09 30,00
150/Slovak Telecom masačný poplatok telefón Ocú 2018-04-09 2018-04-09 80,96
140/GRUNT sro Vranov n/T rekonštrukcia kuchyne 2018-04-09 2018-04-09 15 337,22
143 poplatok plyn 2018-04-09 2018-04-09 1 108,00
151/Slovak Telecom mesačný poplatok telef.matrik 2018-04-09 2018-04-09 14,00
141/L.Spak TCE Elektro VT el. materiál 2018-04-09 2018-04-09 269,70
139/Wintex sro Vranov n/T pracovné oblečenie 2018-04-05 2018-04-05 200,16
126/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava učitelia MŠ 2018-04-03 2018-04-03 63,00
128/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava do¡chodcovia 2018-04-03 2018-04-03 171,20
130/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava soc.fond Ocú 2018-04-03 2018-04-03 8,60
132/ŠJ pri ZŠ N.HRabovec strava hm.núdza ZŠ 2018-04-03 2018-04-03 1 402,35
134/EM zber kuchynského odpadu 2018-04-03 2018-04-03 25,00
136/Aquaspiš sro Sp.N.Ves prevádzka ob.kanalizác 2018-04-03 2018-04-03 96,00
138/Slovgram Bratislava autorské práva 2018-04-03 2018-04-03 38,50
127/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava učitelia MŠ 2018-04-03 2018-04-03 10,71
129/ŠJ pri ZŠN.Hrabovec strava Ocú 2018-04-03 2018-04-03 23,40
131/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava soc.fond MŠ 2018-04-03 2018-04-03 24,57
133/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava hm.núdza MŠ 2018-04-03 2018-04-03 49,14
135/IVES Košice programy MŠ mzdy a matrika 2018-04-03 2018-04-03 96,79
137/SIDING MJ sro N.Hrabovec stavebný materiál 2018-04-03 2018-04-03 297,40
125/POMTEX Vranov n/T školské potreby hm.núdzaZŠ 2018-03-28 2018-03-28 2 174,60
124/T.Fetkovič ml. Poša dem.,mon.,kuch. a toalet 2018-03-28 2018-03-28 120,00
123/PP sro ¦ilina pr¡stup Verejná správa 2018-03-27 2018-03-27 96,00
122/Slovak telecom mesačný poploatok mobol Ocú 2018-03-26 2018-03-26 20,71
121/Slovak Telecom mesačný poplatok mobil TSP 2018-03-26 2018-03-26 33,59
118/VVS as Košice poplatok za vodu 2018-03-23 2018-03-23 308,35
120/POMTEX Vranov n/T školské potreby hm.núdzaMŠ 2018-03-23 2018-03-23 49,80
119/O.K. sro Koéšice dvere matrika 2018-03-23 2018-03-23 285,42
117/L.Spak TCE matreiál VO 2018-03-21 2018-03-21 152,00
116/T.Fetkovič ml. Poša dem.a mon.zakúp.rad.kuch 2018-03-20 2018-03-20 574,00
2018-03-19 2018-03-19 74,26
114/EEI sro Bratislava parkovecia karta 2018-03-19 2018-03-19 250,00
2018-03-19 2018-03-19 405,65
115/O0RANGE as Bratislava measčný poplatok mobil 2018-03-19 2018-03-19 47,00
113/J.Hurný Soľ kontrola hasiacich pr¡strojov 2018-03-16 2018-03-16 349,70
112/DMJ MARKET sro VT čisiace prostriedky 2018-03-15 2018-03-15 142,58
110/VSE as Košice elektrická energia 2018-03-14 2018-03-14 84,35
109/VSE Košice elektrická energia 2018-03-14 2018-03-14 905,74
111/Ing.M.Kostovč¡k Trbava n/L štrk Strážske 2018-03-14 2018-03-14 319,68
108/ESPIK Group sro Orlov zber použitého oleja 2018-03-12 2018-03-12 10,80
107/Bukocel a.s. Hencovce mesačný poplatok ¬OV 2018-03-11 2018-03-11 458,40
98/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava sociálny fond MŠ 2018-03-09 2018-03-09 15,60
100/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava Ocú 2018-03-09 2018-03-09 37,44
102/ŠJ péri ZŠ N.Hrabovec strava učitelia MŠ 2018-03-09 2018-03-09 6,80
104/Komenský sro Košice projekt MŠ 2018-03-09 2018-03-09 9,00
106/PROPAD sro Vranov n/T projekt toalety KD 2018-03-09 2018-03-09 1 680,00
97/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava hmotná núdza MŠ 2018-03-09 2018-03-09 48,42
99/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava sociálny fond Ocú 2018-03-09 2018-03-09 13,76
101/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava dochodcovia 2018-03-09 2018-03-09 124,48
103/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava učitelia MŠ 2018-03-09 2018-03-09 40,00
105/PROPAD sro Vranov n/T udrž. práce chodn¡k 2018-03-09 2018-03-09 600,00
96/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava hmotná núdza ZŠ 2018-03-08 2018-03-08 853,50
95/Márius Pedersen as Trenč¡n vývoz TKO 2018-03-08 2018-03-08 1 261,74
92/Slovak Telecom mesačný poplatok telefón Ocú 2018-03-07 2018-03-07 91,46
94/MATTA sro Poša školenie BOZP 2018-03-07 2018-03-07 90,00
91/Slovak Telecom mesačný poplatok telefón MŠ 2018-03-07 2018-03-07 41,80
93/Slovak Telecom mesačný poplatok telef.matrika 2018-03-07 2018-03-07 14,00
82/VSK PRO ZEO sro Košice - zeolit 2018-03-05 2018-03-05 45,00
90/LYRECO Bratislava kancelárske potreby 2018-03-05 2018-03-05 3,83
83 poplatok plyn 2018-03-05 2018-03-05 1 108,00
81/Aquaspiš Sp.N.Ves prevádzka ob.kanalizácie 2018-03-02 2018-03-02 96,00
78/Štýl Ivanov sro Vranov n/T oprava kosačky 2018-03-01 2018-03-01 86,21
80/EM zber kuchynského odpadu 2018-03-01 2018-03-01 25,00
79/O.K.sro Košice dvere matrika 2018-03-01 2018-03-01 285,41
76/Združenie obci pod hradom ¬ičva členské 2018 2018-02-28 2018-02-28 329,20
75/KÕAHINKA ¬ičava vystúpenie súboru 2018-02-28 2018-02-28 300,00
77/Slovenská pošta as B.Bystrica nájom 2018-02-28 2018-02-28 1,00
74/EXTRATECH sro Vranov n/T posypová soľ 2018-02-27 2018-02-27 500,00
72/RVC Michalovce kniha 2018-02-26 2018-02-26 26,00
73/M.•OCH N.Hrabovec oprava obecného auta 2018-02-26 2018-02-26 570,29
70/Slovak Telecom mesačný poplatok telefón TSP 2018-02-23 2018-02-23 27,98
68/MICROSPIN sro Prešov kamerový systém v obci 2018-02-23 2018-02-23 3 497,70
69/Bukocel as Hencovce mesačný poplatok ¬OV 2018-02-23 2018-02-23 458,40
71/Slovak Telecom mesačný poplatok mobil Ocú 2018-02-23 2018-02-23 20,71
67/SOFT tonery 2018-02-21 2018-02-21 103,00
64/O.K. sro Košice dvere na balkón KD 2018-02-19 2018-02-19 524,20
66/Ing.M.Kostovč¡k Strážske štrk 2018-02-19 2018-02-19 159,84
2018-02-19 2018-02-19 489,46
65/ORANGE as Brtislava mesačný poplatok telefón 2018-02-19 2018-02-19 48,05
60/VSK PRO ZEO sro Košice - zeolit 2018-02-16 2018-02-16 30,00
62/VSE as Košice poplatok elektrická energia 2018-02-16 2018-02-16 90,54
61/KAS plus sro Vranov n/T plyn.hadica,sedadloWC 2018-02-16 2018-02-16 9,08
63/VSE as Košice poplatok elektrická energia 2018-02-16 2018-02-16 1 073,39
56/VT KANµL Vranov n/T oprava čerpadiel 2018-02-14 2018-02-14 1 758,00
58/MEVA SK sro Rožňava - kontajnery a sm.nádoby 2018-02-14 2018-02-14 1 591,20
57/ESPIK Group sro Orlov zber použitého oleja 2018-02-14 2018-02-14 10,80
59/Web Support sro Bratislava stránka obce 2018-02-14 2018-02-14 55,99
55/Márius Pedersen as Trenč¡n vývoz TKO 2018-02-12 2018-02-12 1 740,03
54/VSE as Košice popltok ele.energia 2018-02-08 2018-02-08 249,00
53/VSE as Košice poplatok ele.energia 2018-02-08 2018-02-08 865,00
50/Slovak Telecom mesačný poplatok telefón matri 2018-02-07 2018-02-07 14,00
52/Slovak Telecom mesačný poplatok telefón MŠ 2018-02-07 2018-02-07 41,80
43 plyn mes.popla 2018-02-07 2018-02-07 1 108,00
51/Slovak Telkecom mesačný poplatok telefón Ocú 2018-02-07 2018-02-07 81,92
36/ŠWJ pri ZŠ N.Hrabovec strava učitelia MŠ 2018-02-06 2018-02-06 11,39
38/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava Ocú 2018-02-06 2018-02-06 51,48
40/ŠJpri ZŠ N.Hrabovec strava soc. fond MŠ 2018-02-06 2018-02-06 26,13
42/ŠJ pri ZŠ NH.Hrabovec strva hmotná núdza MŠ 2018-02-06 2018-02-06 46,35
35/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava učitelia MŠ 2018-02-06 2018-02-06 67,00
37/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava dochodcovia 2018-02-06 2018-02-06 201,28
39/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava soc.fond Ocú 2018-02-06 2018-02-06 18,92
41/ŠJ pri ZŠ N.Hrabovec strava hmotná núdza ZŠ 2018-02-06 2018-02-06 1 653,00
34/TECHNOLOGY SLOVAKIA sro Martin nádoby strava 2018-02-02 2018-02-02 509,14
33/AQUASPIŠ sro Sp.N.Ves prevádzka ob.kanalizáci 2018-02-02 2018-02-02 96,00
32/SOFTZ tonery 2018-02-01 2018-02-01 78,18
23/•.Hreha Košice karneval vystúpenie 2018-01-31 2018-01-31 300,00
25/BHG Logistika sro Hencovce fekálnbe vozidlo 2018-01-31 2018-01-31 80,06
22/WINTEX sro Vranov n/T pracovné oblečenie MOPS 2018-01-31 2018-01-31 684,29
24/EM zber kuchynského odpadu 2018-01-31 2018-01-31 25,00
17/PAPERA sro B.Bystrica kancelárske potreby 2018-01-29 2018-01-29 75,12
19/ELCOMP Vranov n/T demontáž vianoč.výzdoby 2018-01-29 2018-01-29 550,56
21/GS EUROTHERM sro Benkovce oprava aut.zastavky 2018-01-29 2018-01-29 480,00
18/PROPAD sro Vranov n/T stavebný dozor cintor¡n 2018-01-29 2018-01-29 960,00
20/SOZA Bratislava poplatok autorským zv„zom 2018-01-29 2018-01-29 20,40
31/J.Grajzeľ Košice uv¡tanie do života darčeky 2018-01-25 2018-01-25 191,32
30/O.K.sro Košice plastové dvere balkon KD 2018-01-25 2018-01-25 285,82
27/Slovak Telecom mesačný poplatok telefón TSP 2018-01-22 2018-01-22 27,98
29/VSK PRO zeolit 2018-01-22 2018-01-22 30,00
2018-01-22 2018-01-22 880,00
28/Slovak Telecom mesačný poplatok telefón Ocú 2018-01-22 2018-01-22 20,71
2018-01-22 2018-01-22 390,00
26/ORANGE Bratislava mesačný poplatok mobil 2018-01-19 2018-01-19 46,81
16/D.Petr¡ková Vranov n/T uv¡tanie deti do život 2018-01-17 2018-01-17 83,40
15/L.Spak TCE Elektro materiál na VO 2018-01-15 2018-01-15 178,25
13/P.Chovanec Gaboltov varn¡ky do kuchyne Ocú 2018-01-11 2018-01-11 229,00
4/DUVALO Vranov n/T naviják 2018-01-10 2018-01-10 41,40
3/GS EUROTHERM as Benkovce oprava autob.zastavky 2018-01-10 2018-01-10 100,00
2/ESET sro Bratislava antiv¡rový program pre MŠ 2018-01-09 2018-01-09 29,95
12/WEB Support Bratislava stránka obce 2018-01-09 2018-01-09 80,64
11/ZEPO Michalovce porucha na prečer. stanici 2018-01-08 2018-01-08 574,99
5 mesačný poplatok za plyn 2018-01-08 2018-01-08 1 081,00
14/ZEPO Michalovce porucha na prečerp. stanici 2018-01-08 2018-01-08 989,69
1/J.Gulovič Vranov n/T spravovanie stránky 2018-01-04 2018-01-04 120,00