Nižný Hrabovec - Zmluvy - 2018

Dodávateľ: Názov:
DODÁVATEĽ NÁZOV PREVZATÉ ZVEREJNENÉ SUMA STIAHNUŤ
PLYNMONT Humenné sro Zmluva o dielo č.06/2017 2018-12-10 2018-12-10 0,00
Vranovský útulok Zmluva o dielo 2018-11-16 2018-11-16 0,00
AQUASPIŠ - vod.hodp.sro Rudňany Zmluva č.55/2018K 2018-10-31 2018-10-31 0,00
MOUREZ sro Vranov n/T Zmluva o dielo č.02/10/2018 2018-10-22 2018-10-22 0,00
Ing. Olách Peter Sedliska Zmluva o dielo č.01/2018 2018-10-11 2018-10-11 0,00
MATTA s.r.o. Poša Zmluva o sprostredkovateľskej činnosti podľa zákona č.18/2018 2018-10-03 2018-10-03 0,00
MUDr. Tibor Kočiš Zmluva o dielo 2018-09-06 2018-09-06 0,00
AGROMIX s.sr.o. Sedliska Kúpna zmluva 2018-09-04 2018-09-04 0,00
Prešovský samosprávny kraj Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 2018-08-10 2018-08-10 0,00
GRUND Vranov n/T sro Zmluva o dielo č.8/2018 2018-08-06 2018-08-06 0,00
GENERALI poisťovňa Zmluva o havarijnom poistení 2018-07-20 2018-07-23 0,00
GENERALI poisťovňa Zmluva povinné zmluvné poistenie 2018-07-20 2018-07-23 0,00
Mafia Corner Prešov Zmluva o vytvorní umeleckého výkonu a licenčná zmluva 2018-07-13 2018-07-16 0,00
Inžinierské stavby a.s. Košice Zmluva o dielo dodatok č.1k 2018-07-13 2018-07-16 0,00
Ministerstvo životného prostredia SR Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 2018-07-13 2018-07-16 0,00
Motor -Car humenné sro Kúpna zmluva 01/07/2018 2018-07-11 2018-07-11 0,00
Danko Bartolomej - Dankostav Inominatívna zmluva 2018-06-26 2018-06-26 0,00
GOING UP Sačurov Zmluva o zaistení ozvučenia a osvetlenia 2018-06-11 2018-06-11 0,00
Telovýchovná jednota Družstevník Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpoču obce 2018-06-01 2018-06-01 0,00
Bukóza Holding Hencovce Zmluva o darovaní 2018-05-29 2018-05-29 0,00
Ministerstvo ŽP SR Bratislava Zmluva ol poskytnutí nenávratného finančného príspevku 2018-05-18 2018-05-18 0,00
HM Center - V.Hudák Humenné Dohoda o zabezpečení hudobnej spolipráce 2018-05-15 2018-05-17 0,00
MOUREZ sro Vranov n/T Zmluva o dielo č.01/05/2018 2018-05-11 2018-05-11 0,00
Dovera zdravotná poisťovňa Zmluva o elektronickej komunikácii 2018-05-09 2018-05-09 0,00
HIREKON s.r.o. Prešov Zmluva o poskytnutí auditorskych služieb 2018-04-25 2018-04-25 0,00
Inžinierské stavby a.s. Košice Zmluva o dielo 2018-04-24 2018-04-24 0,00
GRUND Vranov n/T sro Zmluva o dielo č. 2/2018 2018-03-26 2018-03-26 0,00
KOMENSKY sro košice Zmluva o poskytnutí služieb 2018-03-12 2018-03-14 0,00
Prodap s.r.o. Vranov nad Topľou Dodatok č.1 k mandátnej zmluve 2018-02-28 2018-02-28 0,00
Ing.Michal Dvorjak , Čierne n/Topľou Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí služieb 2018-02-28 2018-02-28 0,00
PP Protect sro Michalovce Zmluva o dielo 2018-02-22 2018-02-22 0,00
Dvorjaková Marianna Čierne n/T Zmluva č.1/2018 o poskytnutí služieb 2018-02-19 2018-02-20 0,00
GRUND Vranov n/T sro Zmluva o dielo 2018-02-16 2018-02-16 0,00
Futbalový klub ROMA Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpoču obce 2018-02-14 2018-02-14 0,00
Rímsko katolická farnosť N.Hrabovec Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpoču obce 2018-01-31 2018-02-05 0,00
Gréckokatolická cirkev N.Hrabobvec Zmluva o poskytnuti finančnej dotácie 2018-01-31 2018-02-02 0,00
Spolok rozvoja Slovenska Zmluva o nájme nebytových priestorov 2018-01-10 2018-01-11 0,00
GS Eurothem s.r.o. Benkovce Zmluva o zhotovení veci na zakázku 2018-01-09 2018-01-10 0,00