Nižný Hrabovec - Rozpočet - 2019


KÓD
KATEGÓRIA
ROZPOČET
SKUTOČNOSŤ
PLNENIE v %


Výdavky bežného rozpočtu

ODDIEL
KATEGÓRIA
ROZPOČET
SKUTOČNOSŤ
PLNENIE v %
Výdavky bežného rozpočtu celkom
0
0
0 %