Nižný Hrabovec - Zmluvy - 2019

Dodávateľ: Názov:
DODÁVATEĽ NÁZOV PREVZATÉ ZVEREJNENÉ SUMA STIAHNUŤ
Bukocel a.s Hencovce Zmluva o darovaní 2019-06-03 2019-06-04 0,00
Audit - Consult CD Ing.D.Maskaľová Zmluva o poskytnutí auditorskych služieb 2019-05-30 2019-05-30 0,00
Elektroservis VV sro Vranov n/T Kúpna zmluva č.6 2019-05-06 2019-05-06 0,00
Ministerstvo pod. a rozvoja vidieka Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenavrátného finančného príspevku 2019-04-30 2019-05-02 0,00
Hrabovčan sro Nižný Hrabovec č.153 Zmluva o nájme nrbytových priestorov 2019-04-30 2019-05-02 0,00
Slovenská sporiteľňa as Vranov n/T Zmluva o elektronickej službe 2019-04-15 2019-04-15 0,00
Slovenská sporiteľňa as Vranov n/T Zmluva o balíkovom účte 2019-04-15 2019-04-15 0,00
JUDr. Ján Lengvarský Rámcová zmluva o poskytovaní právných služieb 2019-04-05 2019-04-08 0,00
CSM - STAV sro Michalovce Zmluva o poskytnutí služby 2019-03-14 2019-03-14 0,00
Lindstrôm sro Zmluva o prenájme 2019-03-11 2019-03-11 0,00
Futbalový klub ROMA Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2019-03-08 2019-03-08 0,00
Rimsko katolická farnosť N.Hrabovec Zmluva o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce 2019-02-25 2019-02-26 0,00
Greckokatolická cirkev N.Hrabovec Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 2019-02-18 2019-02-18 0,00
Obec Nižný Hrabovec č.407 094 21 Zmluva o nájme nebytových priestorov 2019-02-11 2019-02-11 0,00
Obec Nižný Hrabovec č.407 094 21 Zmluva o nájme nebytových priestorov 2019-02-11 2019-02-11 0,00
Inžiniering plus sro Majerovce Zmluva o dielo číslo 01/2019 2019-01-31 2019-01-31 0,00
Súkromná ZUŠ Jastrabie nad Topľou Zmluva o nájme nebytových priestorov 2019-01-30 2019-01-30 0,00
H+EKO sro Košice Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu č.2/2019 2019-01-23 2019-01-23 0,00
Velcon sro Vlkanová Zmluva o diele č.PK3/2019 2019-01-22 2019-01-22 0,00
PROFILm INVEST NINE sro VT Zmluva o dielo 2019-01-22 2019-01-22 0,00