Nižný Hrabovec - Zmluvy - 2018

Dodávateľ: Názov:
DODÁVATEĽ NÁZOV PREVZATÉ ZVEREJNENÉ SUMA STIAHNUŤ
Dvorjaková Marianna Čierne n/T Zmluva č.1/2018 o poskytnutí služieb 2018-02-19 2018-02-20 0,00
GRUND Vranov n/T sro Zmluva o dielo 20188-02-1 2018-02-16 0,00
Futbalový klub ROMA Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpoču obce 2018-02-14 2018-02-14 0,00
Rímsko katolická farnosť N.Hrabovec Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpoču obce 2018-01-31 2018-02-05 0,00
Gréckokatolická cirkev N.Hrabobvec Zmluva o poskytnuti finančnej dotácie 2018-01-31 2018-02-02 0,00
Spolok rozvoja Slovenska Zmluva o nájme nebytových priestorov 2018-01-10 2018-01-11 0,00
GS Eurothem s.r.o. Benkovce Zmluva o zhotovení veci na zakázku 2018-01-09 2018-01-10 0,00