Chceme byť nápomocní starostom a ľuďom pôsobiacim na obecných úradoch v ich každodennej práci.

Služba “Obecné peniaze” Vám sprístupní detailný prehľad o finančnom hospodárení Vašej obce. Jednoducho a rýchlo sa dozviete, koľko finančných prostriedkov už vynaložila Vaša obec na nakladanie s odpadom, kultúru, či základnú školu, alebo ako sa plnia daňové príjmy z nehnuteľností voči prijatému rozpočtu.

Službu ocenia predovšetkým starostovia, poslanci, kontrolóri, ktorí jednoduchým spôsobom, prostredníctvom internetu majú možnosť nahliadnuť do hospodárenia obce alebo dopátrať sa ku konkrétnej položke, ktorá spôsobuje vyššie či nižšie plnenie rozpočtu.